Skip to main content

Programul Național de Burse Școlare

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

535.711.000 lei, din care:

  • 527.771.000 lei pentru învățământ de masă
  • 7.940.000 lei pentru învățământ special

Instituția finanțatoare

Instituția coordonatoare

Direcția Generală Învățământ Preuniversitar (DGIP)

(direcție din cadrul Ministerului Educației)

Categorii tematice

Grup țintă: elevii din învățământul preuniversitar cu performanțe școlare, precum și elevii care au nevoie de susținere materială pentru frecventarea cursurilor.

Obiectivul general al programului

Susținerea activității de învățare de înaltă performanță, precum și scăderea abandonului școlar al elevilor și asigurarea accesului egal la educație al tuturor copiilor.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acordarea burselor școlare.

Rata de cofinanțare

Nu e cazul.

Sinergii și complementarități cu alte programe

  • InvestEU: investiții sociale în domeniul educației.
  • Erasmus+: oportunități educaționale și de formare pentru grupurile vulnerabile.
  • Granturile SEE și Norvegiene: creșterea gradului de incluziune pentru grupurile defavorizate.
  • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: combaterea abandonului școlar, încurajarea participării la procesul educațional.
  • POIDS – Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială: ajutorarea grupurilor de persoane vulnerabile, promovarea incluziunii și a egalității de șanse.
  • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent