Skip to main content

Programul Național “Bursa Profesională”

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

182.643.000 lei

Instituția finanțatoare

Ministerul Educației

Instituția coordonatoare

Direcția Generală Învățământ Preuniversitar (DGIP)

Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT)

Categorii tematice

Grup țintă: toți elevii care frecventează învățământul profesional, inclusiv  copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecție în România sau ai străinilor, respectiv cetățenilor Uniunii Europene/ Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene cu drept de ședere/ rezidență pe teritoriul României, care frecventează învățământul profesional. Elevii din învățământul profesional nu pot beneficia simultan de „Bursa profesională“ și de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”.

Obiectivul general al programului

„Bursa profesională” este un program social național care se adresează tuturor elevilor care frecventează învățământul profesional și constă într-un sprijin financiar lunar, în valoare de 200 lei.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acordare de sprijin financiar tuturor elevilor din învățământul profesional.

Sinergii și complementarități cu alte programe

  • Erasmus+: oportunități educaționale și de formare pentru grupurile vulnerabile, mobilități în cadrul VET.
  • InvestEU: investiții sociale în domeniul educației.
  • Corpul European de Solidaritate: mobilități de studiu și stagii de formare.
  • Granturile SEE și Norvegiene: creșterea gradului de incluziune pentru grupurile defavorizate.
  • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: combaterea abandonului școlar, încurajarea participării la procesul educațional.
  • POIDS – Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială: ajutorarea grupurilor de persoane vulnerabile, promovarea incluziunii și a egalității de șanse.
  • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent