Skip to main content

Programul Național “Bani de liceu”

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

64.323.000 lei

Instituția finanțatoare

Instituția coordonatoare

Direcția Generală Învățământ Preuniversitar (DGIP)

Obiectivul general al programului

Acordarea unui sprijin financiar elevilor din învățământul liceal, în vederea continuării/ finalizării studiilor.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acordare sprijin financiar.

Sinergii și complementarități cu alte programe

  • InvestEU: investiții sociale în domeniul educației.
  • Corpul European de Solidaritate: mobilități de studiu și stagii de formare.
  • Erasmus+: oportunități educaționale și de formare pentru grupurile vulnerabile.
  • Granturile SEE și Norvegiene: creșterea gradului de incluziune pentru grupurile defavorizate.
  • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: combaterea abandonului școlar, încurajarea participării la procesul educațional.
  • POIDS – Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială: ajutorarea grupurilor de persoane vulnerabile, promovarea incluziunii și a egalității de șanse.
  • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent