Skip to main content

Programul Național Apicol din România

Loading

Apeluri

APIA – Ghid privind Intervenţiile aferente sectorului apicol 2023

Program de finanţare

Programul Național Apicol din România

Status

Inactiv

Buget

12.163.260 EUR

Tip Apel

Necompetitiv

Descriere program

Buget Total

150.628.000 lei

Instituția finanțatoare

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este autoritatea competentă pentru derularea operațiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate, elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii de solicitare a sprijinului financiar, elaborarea procedurilor de control pentru Programul național apicol având următoarele atribuții principale: asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari, autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată, execută plățile autorizate către beneficiari, ține contabilitatea plăților efectuate.

Comisia Europeană participă la finanțarea acțiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acțiune accesată, excluzând TVA.

Obiectivul general al programului

Program Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 are drept scop îmbunătățirea producției și comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar.

Obiective specifice

Sprijin financiar pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii și pentru achiziționarea de: medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei, cutii noi în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen, încălzitor miere, topitor de ceară, maturator, combinezon apicol, mănuși de protecție, afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit, cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, remorci apicole, macara pentru încărcare-descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare-descărcare stupi, mătci și/sau familii de albine, precum și prin acordarea de sprijin financiar formelor asociative apicole legal constituite pentru consultanță în apicultură, promovarea apiculturii și a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură, achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii și echipament pentru ambalarea mierii.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

  • Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori.
  • Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei.
  • Raţionalizarea transhumanţei.
  • Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune.
  • Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă.

Rata de cofinantare

Comisia Europeană participă la finanțarea acțiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acțiune accesată, excluzând TVA.

Exercițiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar acțiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către solicitanți în cursul anului apicol.

Contribuția Uniunii Europene la Programul de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, faptul generator al cursului de schimb este stabilit la art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, iar cursul euro este stabilit, potrivit prevederilor art. 40 din același regulament, la valoarea de 4,7830 lei pentru plățile aferente anului 2020.

Plățile se efectuează în lei, la ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) înainte de data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutoarelor.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Solicitanții/Beneficiarii Programului pot accesa simultan sprijin prin măsurile agricole de sprijin financiar forfetar din Programul Național de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014-2020 (PNDR 2014-2020), respectiv sub-măsurile 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, cu condiția ca acțiunile sprijinite și/sau planificate și propuse spre finanțare de apicultori prin PNDR 2014-2020 să nu fie solicitate prin Programul național apicol aprobat și viceversa. Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților care accesează sM6.1/6.3 din PNDR 2014-2020 pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin Program.

În ceea ce privește măsurile agricole de investiții din PNDR 2014-2020, în cazul sM 4.1, „Investiții în exploatații agricole”, solicitanții care au accesat sprijin prin Program, aprobat pentru cheltuieli eligibile comune celor două programe, vor putea accesa măsuri din PNDR 2014-2020 pentru sectorul apicol doar după finalizarea investiției derulate prin Program, adică după efectuarea plății de către agenția de plăți către beneficiar, iar lista de cheltuieli decontată prin Program va deveni neeligibilă în proiectul depus în cadrul PNDR 2014-2020. Pentru sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” este permisă accesarea simultană a submăsurii 4.2 cu Programul, demarcarea va fi făcută ex-ante, astfel cheltuielile eligibile în cadrul Programului fiind excluse de la finanțare prin intermediul sM 4.2.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent