Skip to main content

Programul Național 2021-2027 Securitate Internă

Loading

Apeluri

IS337A Consolidarea capacitații naționale pentru protejarea infrastructurii critice, inclusiv a spațiilor publice față de riscuri și incidente legate de securitate

Program de finanţare

Programul Național 2021-2027 Securitate Internă

Status

Inactiv

Data deschiderii

29 martie 2024

Buget apel

3.605.014 RON

Buget

3.605.014 RON

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

IS336A Combaterea terorismului, a radicalizării, a extremismului violent și a amenințărilor asimetrice și hibride

Program de finanţare

Programul Național 2021-2027 Securitate Internă

Status

Inactiv

Data deschiderii

29 martie 2024

Buget apel

10.000.000 RON

Buget

10.000.000 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

IS335A Combaterea corupției, conflictelor de interese și fraudei

Program de finanţare

Programul Național 2021-2027 Securitate Internă

Status

Activ

Data deschiderii

29 martie 2024

Buget apel

8.000.000 RON

Buget

8.000.000 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

IS334A Creșterea capacității de investigații criminalistice pentru combaterea infracțiunilor grave

Program de finanţare

Programul Național 2021-2027 Securitate Internă

Status

Activ

Data deschiderii

28 martie 2024

Buget apel

10.000.000 RON

Buget

10.000.000 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

IS333A Combaterea traficului de droguri, arme, CBRNe

Program de finanţare

Programul Național 2021-2027 Securitate Internă

Status

Activ

Data deschiderii

21 martie 2024

Buget apel

9.000.000 RON

Buget

9.000.000 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Descriere program

Buget Total

70.000.000 EUR

Obiectivul general al programului

 • Obiectivul de politică al fondului este de a contribui la asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune, în special prin combaterea terorismului și a radicalizării, a criminalității grave și organizate și a criminalității informatice și prin acordarea de asistență și protecție victimelor infracțiunilor.

Obiective specifice

 • intensificarea schimburilor de informații dintre autoritățile de aplicare a legii și în cadrul acestora și alte autorități competente și organisme relevante din Uniune, precum și cu țările terțe și organizațiile internaționale;
 • intensificarea operațiunilor comune transfrontaliere ale autorităților de aplicare a legii și în cadrul acestora cu alte autorități competente din Uniune în ceea ce privește criminalitatea gravă și organizată cu o dimensiune transfrontalieră;
 •  sprijinirea eforturilor de consolidare a capacităților în ceea ce privește combaterea și prevenirea criminalității, inclusiv a terorismului, în special prin cooperarea sporită dintre autoritățile publice, societatea civilă și partenerii din sectorul privat din statele membre.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • sisteme IT și rețele care contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului, training pe folosirea acestor sisteme, testare și îmbunătățirea interoperabilității și a calității datelor din aceste sisteme;
 • monitorizarea implementării legii Uniunii și a obiectivelor de politică în statele membre în domeniul securității sistemelor informatice;
 • activități EMPACT care implementează sau facilitează implementarea Ciclului de Politici UE;
 • activități ce susțin un răspuns coordonat și eficient la criză, legând capabilități specifice de sector existente, centre de expertiză și centre de informare, inclusiv cele pentru sănătate, protecție civilă și terorism;
 •  activități de dezvoltare de metode inovative sau implementarea noilor tehnologii cu potențial de transferabilitate către alte state membre, în special proiecte dezvoltate pentru testarea și validarea rezultatelor proiectelor de cercetare în securitate finanțate de Uniune;
 •  sprijin pentru rețele tematice de unități naționale specializate pentru a îmbunătăți încrederea reciprocă, schimb și diseminare de know-how, informații, experiența și bune practici, căutare de resurse și expertiză în centre de excelență comune;
 • educarea și trainingul personalului și experților autorităților relevante de instaurare a legii și ale autorităților juridice și agențiilor administrative luând în considerare nevoile operaționale și analizele de risc, bazate pe LETS și în cooperare cu CEPOL și, acolo unde se aplica, Rețeaua Europeană de Training Juridic;
 • cooperarea cu sectorul privat cu scopul de a întări încrederea și a îmbunătăți coordonarea, planificarea contingenta și schimbul și diseminarea informațiilor și bunelor practici între actorii publici și privați inclusiv protejarea spațiilor publice și a infrastructurii critice;
 • activități de sprijinire a comunităților în a dezvolta politici de prevenire și informare și activități de comunicare pentru acționari și public privind politicile de securitate ale Uniunii;
 •  echipamente, mijloace de transport, sisteme de comunicații și facilități esențiale legate de securitate;
 •  costul cu personalul implicat în activități susținute de fond sau activități care presupun implicarea de personal pentru motive tehnice sau de securitate.

Rata de cofinanțare

 • Contribuția de la bugetul Uniunii nu depășește 75 % din totalul cheltuielilor eligibile ale unui proiect.
 • Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 90 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele puse în aplicare în cadrul acțiunilor specifice.
 • Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru sprijinul operațional.
 • Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru asistența de urgență.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent