Skip to main content

Program INTERREG VI-A România-Bulgaria

Loading

Apeluri

Ghidul Aplicantului pentru apelul competitiv dedicat Priorității 2: O regiune verde, Obiectivele Specifice (OS) 2.4 și 2.7

Program de finanţare

Program INTERREG VI-A România-Bulgaria

Status

Inactiv

Data deschiderii

14 mai 2023

Buget

44.126.637 EUR

Tip Apel

Competitiv

Ghidul Aplicantului pentru apelul dedicat operațiunilor de importanță strategică (OIS) finanțate prin Programul Interreg VI-A RO-BG

Program de finanţare

Program INTERREG VI-A România-Bulgaria

Status

Inactiv

Data deschiderii

10 mai 2023

Buget apel

44.126.637 RON

Tip Apel

Competitiv

Descriere program

Despre program

Programul INTERREG VI-A România-Bulgaria este un acord de cooperare finanțat prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) care a fost aprobat de Comisia Europeană la 30 noiembrie 2022. Scopul programului este de a dezvolta regiunile care se află la granița dintre România și Bulgaria, precum: șapte județe din Sudul României – Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași și Constanța și opt raioane din nordul Bulgariei (Vidin, Vratsa, Montana, Veliko Tarnovo, Pleven, Ruse, Dobrich si Silistra).

Buget total

Programul Interreg VI-A România-Bulgaria beneficiază de o finanțare totală de 207,457,162.0 euro;

Categorii tematice

 •  O Europă mai conectată;
 • O Europă mai aproape de cetăţeni;
 • O Europă mai verde;
 • O Europă mai socială și incluzivă.

Obiectivul general al programului

Dezvoltarea durabilă a ariei de graniță dintre cele două țări prin finanțarea unor proiecte comune.

Obiective specifice

Prioritatea 1
Obiectiv specific 3.2: Dezvoltarea și consolidarea mobilității naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și la mobilitatea transfrontalieră;

Prioritatea 2

Obiectiv specific 2.4:
Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice;

Obiectiv specific 2.7:
Îmbunătățirea protecției și a conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii ecologice, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare;

Prioritatea 3

Obiectiv specific 4.2
Îmbunătățirea accesului egal la servicii incluzive și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online;

Prioritatea 4

Obiectiv specific 5.2:
Promovarea dezvoltării sociale, economice și de mediu integrate și favorabile incluziunii, a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității, în alte zone decât zonele urbane.

Prioritate

Prioritatea 1: O regiune bine conectată
Buget total, inclusiv fondurile de asistență tehnică: 27.15 mil euro ( 21.40 mil euro FEDR)
Alocarea financiară disponibilă pentru proiecte: 25 mil euro ( 20 mil euro FEDR)

Prioritatea 2: O regiune mai ecologică
Buget total, inclusiv fondurile de asistență tehnică : 93.4 mil euro (73.61 mil FEDR)
Alocarea financiară disponibilă pentru proiecte: 86 mil euro ( 68.8 mil euro FEDR)

Prioritatea 3: O regiune educată
Buget total, inclusiv fondurile de asistență tehnică : 16.29 mil euro ( 12.84 mil FEDR)
Alocare financiară disponibilă pentru proiecte: 15 mil euro ( 12 mil mil euro FEDR)

Prioritatea 4: O regiune integrată
Buget total, inclusiv fondurile de asistență tehnică : 70.60 mil euro ( 55.64 mil FEDR)
Alocarea financiară disponibilă pentru proiecte: 65 mil euro ( 52 mil euro FEDR)

Sinergii și complementarități cu alte programe

Acestea vor fi complementare intervențiilor generale care vizează să sprijine o trecere durabilă către o economie cu emisii scăzute de carbon și rezistentă la climă, încurajând protecția mediului și acțiunile climatice în cadrul Programului pentru Dezvoltare Durabilă (RO) și al Programului Mediu (BG), precum și către alte programe de finanțare precum LIFE, HORIZON EUROPE, Mecanismul UE de protecție civilă, Mecanismul pentru Interconectarea Europei, Erasmus +, Programul Educație și Ocupare, PNRR (RO și BG), Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre. 

 

Rata de cofinanțare

Rată cofinanțare UE : maxim 80%

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prioritatea 1

A. Acțiuni de îmbunătățire a conectivității feroviare și a mobilității peste Dunăre

 • Elaborarea de studii de fezabilitate pentru electrificarea și digitalizarea infrastructurii feroviare;
 • Proiectarea și implementarea de instrumente și soluții de transport durabil pentru o mai bună conectivitate și mobilitate în zona CBC, pentru transportul feroviar, inclusiv, dar fără a se limita la: siguranță, desfășurare teritorială, fiabilitate, eficiență, cunoaștere în timp real a orarelor, traficului și biletelor etc;
 • Identificarea și abordarea verigilor lipsă și a blocajelor din infrastructura feroviară și de trecere a fluviului: studii, strategii, soluții comune, instrumente comune etc;
 • Îmbunătățirea și extinderea transportului feroviar: studii privind siguranța traficului, campanii de conștientizare, studii de conectivitate/mobilitate pentru înțelegerea fluxurilor de marfă și pasageri, navetă etc;
 • Proiectarea și implementarea soluțiilor integrate pentru susținerea mobilității și conectivității în timp de criză;
 • Proiectarea și implementarea soluțiilor de transport durabil pentru o mai bună conectivitate și mobilitate în zonă;
  Modernizarea, modernizarea și extinderea infrastructurii feroviare;
 • Lucrări de modernizare a căii ferate (inclusiv electrificarea liniilor de cale ferată și introducerea sistemului de semnalizare feroviară ERTMS/ETCS);
 • Lucrări de modernizare, reconstrucție și construcție de stații și gări de cale ferată.

B) Acțiuni de îmbunătățire a condițiilor de navigație și siguranță pe Dunăre și Marea Neagră în vederea îmbunătățirii mobilității și conectivității în zona transfrontalieră

 • Reducerea sarcinii administrative și a altor tipuri de blocaje: studii, analize, soluții, instrumente;
 • Dezvoltarea și implementarea de strategii, instrumente și aplicații pilot coordonate în comun pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și Marea Neagră (de exemplu, studii de fezabilitate comune, documente de planificare inginerească, studii morfologice și hidrodinamice în stabilirea condițiilor de acumulare a sedimentelor etc.);
 • Dezvoltarea și implementarea măsurilor integrate de îmbunătățire a condițiilor de navigație pentru sectorul comun al Dunării și Mării Negre în zona CBC (de exemplu, integrarea sistemelor de marcare pe Dunăre, echipamente, semnalizare etc.).

Prioritatea 2

 • Măsuri de adaptare la schimbările climatice pentru a reduce vulnerabilitatea sistemelor naturale și umane la efectele reale sau preconizate ale schimbărilor climatice. Aceste acțiuni au ca scop anticiparea efectelor negative ale schimbărilor climatice și luarea măsurilor adecvate pentru a preveni sau a minimiza daunele pe care le pot provoca sau a profita de oportunitățile care pot apărea;
 • Prevenirea și gestionarea riscurilor evenimentelor naturale și periculoase (de exemplu, inundații, incendii, secete, eroziune, cutremure și alunecări de teren) și riscuri legate de activitățile umane;
 • Promovarea rezistenței la dezastre.

Prioritatea 3: O regiune bine educată

 • Dezvoltarea inițiativelor comune care susțin educația și învățarea adulților (ÎPV), inclusiv facilitarea mobilității de învățare;
 • Investiții în infrastructură și facilități educaționale (de exemplu, spatii de învățare, precum săli de clasă, laboratoare, biblioteci, ateliere, săli de sport, spatii de învățare în aer liber, dar și alte facilități, precum toalete, dulapuri, birouri pentru profesori, săli de mese, cămine) pentru toate nivelurile de educație, inclusiv formarea tehnică şi profesională si ÎPV etc.; se va acorda o atenție specială asigurării accesibilității persoanelor cu dizabilități;
 • Dezvoltarea de activități extinse și structurate pe învățare a limbilor străine, ca vector pentru consolidarea încrederii peste graniță, pentru crearea bazei pentru schimburi viitoare și, de asemenea, un factor pentru de stimulare a ocupării forței de muncă;
 • Dezvoltarea stagiilor transfrontaliere sau a plasamentelor și a programelor de schimb de studenți pentru tineri absolvenți / studenţi;
 • Dezvoltarea planurilor comune de educație și formare în domenii în care accesabilitatea nu este un obstacol sau utilizarea instrumentelor şi metodelor de învățare digitale;

Prioritatea 4: O regiune integrată

 • Dezvoltarea infrastructurii necesare ciclismului, inclusiv măsuri de siguranță, puncte de prim ajutor și servicii, semnalizare etc. Se va acorda prioritate proiectelor care asigură conexiunea cu atracțiile turistice – situri de patrimoniu cultural, natural și cu alte mijloace de transport. Infrastructura conectată (inclusiv reconstrucția sau modernizarea secțiunilor de drum relevante) este, de asemenea, luată în considerare, pe o lungime limitată, în cazuri justificate în mod corespunzător;
 • Asigurarea conexiunilor eficiente cu acces la și de la alte mijloace de transport, inclusiv porturi și gări – adaptarea infrastructurii;
 • Asigurarea disponibilității transportului public conectat cu traseul de ciclism;
 • Pregătirea personalului, în special abilitățile digitale;
 • Asigurarea serviciilor adecvate de-a lungul Traseului EuroVelo, cum ar fi: cazare, mâncare, băutură și zone de odihnă și recreere, servicii inclusiv Bike Pit-Stops, informații, oferte rezervabile, alte servicii de asistență;
 • Investiții în competitivitatea economică a întreprinderilor locale, inclusiv, dar fără a se limita la: construirea / modernizarea facilităților de producție; furnizarea de echipamente relevante; adoptarea tehnologiilor digitale;
 • Amenajarea de situri naturale de uz economic: trasee / căi, eliminarea deșeurilor, securitate, semnalizare, locuri de campare, alte atracții în aer liber etc.;
 • Sprijinirea siturilor cu potențial turistic: construcții, modernizare / restaurare de castele, cetăți, biserici, mănăstiri, palate, situri arheologice, muzee private/publice, biblioteci, colecții/galerii de artă, locuri de expoziție, crame, ferme agricole (de exemplu, ferme de lavandă/câmpuri; ferme/câmpuri de trandafiri, fabrici tradiționale de ulei, stâne), parcuri de aventură, atracții în aer liber etc.;
 • Crearea de produse și servicii de patrimoniu istoric, natural și cultural comun, extinderea și îmbunătățirea serviciilor, vizarea de noi piețe și crearea de locuri de muncă în zona transfrontalieră, inclusiv prin înființarea de magazine la fața locului și on-line, în special pentru produsele tradiționale/locale (mâncare locală, pâine, vin, brânză, trandafir, lavandă, miere etc.);
 • Sprijin pentru actorii locali și regionali pentru valorificarea obiectivelor / siturilor / experiențelor turistice cu potențial, inclusiv prin crearea unor trasee turistice durabile sau prin dezvoltarea de etichete de calitate pentru excelență în servicii, promovarea și comercializarea ofertei turistice etc. Sunt de asemenea încurajate valorificarea tendințelor social media de exemplu „Insta-turism”;
 • Asigurarea siguranței rutiere pentru secțiunile care se suprapun pe traseul EuroVelo, în vederea respectării standardelor legate de sistemele de semnalizare a traficului și / sau dezvoltarea suplimentară a infrastructurii dedicate bicicliștilor și pietonilor, cum ar fi tunelurile, ocolirile, podurile, pasarele și pistele pentru ciclism protejate.

Informații actualizate despre program

Pentru informații actualizate privind stadiul Programului, accesați Portalul de Date Deschise de Coeziune al CE.

Documente

 • Programul Interreg VI-A România-Bulgaria poate fi consultat aici și anexele aici.
 • Raportul SEA poate fi consultat în ROENG și BG.
 • Declarația de mediu poate fi consultată în ROENG și BG.
 • Decizia Comisiei Europene de aprobare a Programul poate fi consultată în RO și BG.

Calendar estimativ al lansărilor

Calendarul estimativ poate fi consultat aici

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent