Skip to main content

Program Interreg NEXT Bazinul Mării Negre

Loading

Apeluri

Apeluri pentru propuneri de proiecte numărul 2

Program de finanţare

Program Interreg NEXT Bazinul Mării Negre

Status

Inactiv

Data deschiderii

29 martie 2024

Buget

46.840.850 EUR

Primul apel de propuneri de proiecte standard și proiecte la scară mică

Program de finanţare

Program Interreg NEXT Bazinul Mării Negre

Status

Inactiv

Data deschiderii

20 martie 2023

Buget

32.523.810 EUR

Tip Apel

Competitiv

Descriere program

Despre program

Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre cuprinde state din Armenia, Georgia, Republica Moldova și regiuni din Bulgaria, Grecia, România, Turcia și Ucraina. Programul își propune să rămână o platformă în care legăturile dintre țările participante sunt consolidate și sunt create altele noi și unde actorii regionali se reunesc și contribuie la o gestionare durabilă a resurselor în beneficiul cetățenilor locali.

Buget total

Programul dispune de o alocare totală de 72,28 milioane de euro. Din cele 72,28 milioane euro, 65,5 reprezintă sprijin financiar din partea Uniunii Europene (FEDR, NDICI – Global Europe, IPA), iar restul sumei provine din efortul comun al statelor care fac parte din acest program.

Categorii tematice

  • O Europă mai competitivă și mai inteligentă;
  • O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon.

Obiectivul general al programului

Programul va consolida și mai mult cooperarea transfrontalieră în bazinul Mării Negre într-o configurație transnațională, susținând trei obiective specifice:

  • Dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare;
  • Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre;
  • Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi.

Obiective specifice

Obiectivul de Politică 1 – O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale

Obiectivul Specific 1 – dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate

Obiectivul de Politică 2 – O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea unei tranziții către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile

Obiectivul Specific 4 – promovarea adaptării la schimbările climatice şi a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, pe baza unor abordări ecosistemice

Obiectivul Specific 7 – consolidarea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane și reducerea tuturor formelor de poluare

Prioritate

  • Prioritatea 1 – Regiune albastră și inteligentă
  • Prioritatea 2 – Regiune curată și verde

Domenii de acţiune:

Obiectivul Specific 1 – dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate
1. Utilizarea evoluţiilor tehnologice inovatoare, inclusiv îmbunătățirea și aplicarea tehnologiilor de inteligență artificială, în sprijinul economiei albastre;
2. Dezvoltarea cercetării privind gestionarea integrată a zonelor costiere și marine, inclusiv interacțiunea dintre activitățile terestre și maritime și impactul acestora asupra zonelor costiere;
3. Utilizarea de tehnologii inovatoare pentru pescuitul durabil și acvacultura ecologică.

Obiectivul Specific 4 – promovarea adaptării la schimbările climatice şi a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, pe baza unor abordări ecosistemice
1. Promovarea inovației pentru instrumente îmbunătățite de observare inteligentă, monitorizare și prognoză precisă asupra mediului;
2. Măsuri de prevenire și de atenuare a impactului schimbărilor climatice asupra regiunii Mării Negre, inclusiv asupra calității și cantității apei;
3. Abordarea riscurilor de mediu: eroziunea costieră, alunecările de teren, creșterea nivelului mării, fenomenele extreme, speciile neindigene, speciile străine invazive, inundațiile și seceta aferentă schimbărilor climatice;

4. Dezvoltarea și îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare și de avertizare timpurie în cazul dezastrelor naturale și/sau provocate de om;
5. Elaborarea și implementarea de acțiuni de redresare ecologică, care să contribuie la adaptarea la schimbările climatice în zona bazinului Mării Negre, pe baza experienţei anterioare și a celor mai bune practici.

Obiectivul Specific 7 – consolidarea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare
1. Protecția și promovarea biodiversității și a patrimoniului natural;
2. Acțiuni privind protecția mediului la toate nivelurile educaționale;
3. Investiții în infrastructură verde pentru a atenua poluarea și degradarea aerului, a apei, a zgomotului şi a solului;
4. Acțiuni de reducere a poluanților, precum și de reducere, colectare și reciclare a deșeurilor marine și din râuri.

Sinergii și complementarități

Pentru a îmbunătăți utilizarea și valorificarea proiectelor susținute din fonduri UE, Programul (Interreg VI-B) NEXT BSB trebuie să fie în concordanță cu prevederile Regulamentului Interreg (UE) 2021/1059 și să fie dezvoltat și implementat în sinergie cu strategiile macroregionale și pentru bazine maritime și alte inițiative de cooperare regională existente. De asemenea, programul este în sinergie cu Strategia europeană pentru regiunea Dunării, Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră, Conferinţa Regiunilor Periferice Maritime, Adunarea Regiunilor Europene, Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, programe finanțate de UE, regionale și naționale, Interreg NEXT România-Moldova, Interreg NEXT România-Ucraina, Interreg România-Bulgaria, Interreg Grecia-Bulgaria, Interreg IPA Bulgaria-Turcia, Interreg Dunăre, Planul Național de Redresare și Reziliență și Programul Regional – Regiunea Sud – Est.

 

Rata de cofinanțare

Rată cofinanțare UE – maxim 90%

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Obiectivul Specific 1 – dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate:
1. Utilizarea dezvoltărilor tehnologice inovatoare, inclusiv îmbunătățirea și aplicarea tehnologiilor de Inteligență Artificială, în sprijinul economiei albastre;
2. Dezvoltarea cercetării privind gestionarea integrată a zonelor costiere și marine, inclusiv interacțiunea dintre activitățile terestre și maritime și impactul acestora asupra zonelor costiere;
3. Utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru pescuit durabil și acvacultură ecologică.

Obiectivul Specific 4 – promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordări ecosistemice:
1. Promovarea inovației pentru instrumente îmbunătățite de observare inteligentă, monitorizare și prognozare precisă privind mediul;
2. Măsuri de prevenire și atenuare a impactului schimbărilor climatice asupra regiunii Mării Negre, inclusiv asupra calității și cantității apei;
3. Abordarea pericolelor pentru mediu: eroziune, alunecări de teren, creșterea nivelului mării, evenimente extreme, inundații și secetă în legătură cu schimbările climatice;
4. Dezvoltarea și îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare și avertizare timpurie pentru dezastre naturale sau/și provocate de om;
5. Dezvoltarea și implementarea acțiunilor de redresare ecologică către o transformare mai rezilientă.

Obiectivul Specific 7 – creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare:
1. Protecția și promovarea biodiversității și a patrimoniului natural;
2. Acțiuni privind protecția mediului la toate nivelurile educaționale;
3. Investiții în infrastructură verde pentru a atenua poluarea și degradarea aerului, apei, zgomotul, solului;
4. Acțiuni pentru reducerea poluanților, precum și reducerea, colectarea și reciclarea deșeurilor marine și fluviale.

Calendar estimativ al lansarilor de proiecte

  • Primul apel de propuneri de proiecte pentru proiecte standard: 30 martie-04 iulie 2023;
  • Apel de propuneri de proiecte pentru proiecte la scară mică: 30 martie-04 iulie 2023;
  • Al doilea apel de propuneri de proiecte pentru proiecte standard: estimat în prima parte a anului 2024.

Informații actualizate despre program

Pentru informații actualizate privind stadiul Programului, accesați website-ul https://www.blacksea-cbc.net/

Documente

Contact

Autoritatea de Management (AM)
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană
Direcția AM Programe Cooperare Teritorială Europeană
Bd. Libertății nr.16, Latura Nord, Sector 5, București

Șef Autoritate de Management: Iulia Hertzog, director general
Persoană de contact: Laura Bobârnac, șef serviciu

Tel: 0372 111 323
Fax: 0372 111 456
E-mail: blacksea-cbc@mdlpa.ro; laura.bobarnac@mdlpa.ro

Secretariatul Tehnic Comun (STC)
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
Blvd. Tomis nr.48, Constanța

Ofițer comunicare: Jesica Păpușă

Tel: 0341 452 836
Fax: 0341 452 841
E-mail: office@bsb.adrse.ro

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent