Skip to main content

Program Interreg Interact IV 2021-2027

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Despre program

Interact IV este un program pentru întreaga UE și țările asociate, candidate și vecine. Interact IV acoperă UE plus Norvegia și Elveția ca țări finanțatoare și oferă, de asemenea, servicii pentru programele UE de cooperare externă – cum ar fi Interreg-IPA CBC, Interreg NEXT și RUP – pe baza nevoilor preidentificate. Interact IV va căuta să implice parteneri din non-SM implicate, acolo unde aceștia sunt relevanți direct pentru implementarea programelor Interreg.

Buget total

Bugetul total pentru Programul Interreg Interact IV 2021-2027 este 56.250.000 EUR.

 

Categorii tematice

  • O Europă mai capabilă;
  • O Europă mai verde, cu mai puține emisii de carbon;
  • O Europă mai socială;
  • O mai bună guvernanță a cooperării.

Obiective de politică, priorități și tipuri de acțiuni

O mai bună guvernanță în materie de cooperare

a) Creșterea eficienței: Consolidarea capacității de management a programelor Interreg și a altor actori de cooperare

Reducerea ineficiențelor în managementul programelor Interreg și, prin intermediul proiectelor pilot, și prin acțiuni de cooperare.

Acțiunile propuse sunt grupate în trei categorii:

Armonizarea abordărilor, concentrându-se pe interpretarea și armonizarea regulilor, fluxurilor de informații și procedurilor pentru programele Interreg și alte părți interesate de cooperare, în conformitate cu mandatul Interact, inclusiv proiecte pilot de armonizare pentru sprijinirea acțiunilor de cooperare menționate mai sus.
Simplificarea metodelor, utilizate în structurile care guvernează programele Interreg în reguli și proceduri de management al programelor și proiectelor și al fluxurilor de informații, precum și prin procese-pilot în acțiunile de cooperare menționate mai sus.
Gestionarea eficientă a programelor pentru a sprijini un management mai suplu, o delimitare mai clară a rolurilor și responsabilităților, o mai bună comunicare internă și transparență a fluxurilor.
Grup țintă: programele Interreg – sprijinul pentru acțiunile de cooperare va fi implementat pe baza unor proiecte pilot.

b) Dezvoltarea persoanelor: Întărirea capacității de a lucra în programe și context de cooperare

Acțiunile propuse sunt grupate în trei categorii:

Cunoștințe și competențe instituționale pentru a sprijini învățarea și dezvoltarea celor care lucrează în programele Interreg și în contextul cooperării în general. Se urmărește să se dezvolte abilitățile pentru a gestiona mai bine implementarea programelor și proiectelor și să se consolideze competențe și a expertiza pentru a găsi noi modalități de gestionare a cooperării între programe/instrumente de finanțare.
Consolidarea abilităților de cooperare și coordonare între actorii programului Interreg (inclusiv actorii GECT) și ale acelor actori implicați în gestionarea și punerea în aplicare a conceptelor și inițiativelor de guvernanță teritorială, cum ar fi SMR și SBM. Acțiunile-pilot vor viza, de asemenea, obiectivul IJG.
Abordări inovatoare, pentru a sprijini acțiunile care promovează instrumente și metode inovatoare în contextul cooperării și în scopuri de cooperare.
Grup țintă: profesioniștilor individuali care formează organizațiile – sprijin prin furnizarea de activități de formare.

c) Vizibilitatea Interreg: Consolidarea capacității de a integra și comunica rezultatele programelor și proiectelor și de a crește vizibilitatea

Acțiunile propuse sunt grupate în trei categorii:

Construirea și colectarea cunoștințelor tematice și conștientizarea rezultatelor, agregarea și analiza rezultatelor Interreg și promovarea coordonării și capitalizarea ca proces de management general în programe.
Comunicarea rezultatelor, în cazul în care se solicită integrarea comunicării în ciclul de viață al programului, comunicarea și promovarea rezultatelor și construirea cunoștințelor despre ce să se promoveze și cui.
Vizibilitatea Interreg, în care se urmărește promovarea comunicării strategice, implementarea inițiativelor comune pentru a ajunge la actorii relevanți, vizibilitatea generală a Interreg în forurile relevante și conceptualizarea proceselor de cooperare.

Rata de cofinanțare

Rată cofinanțare UE : 80%

Sinergii și complementarități cu alte programe

  • Complementaritățile cu programele Obiectivului Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică– programele finanțate din Fondurile Structurale ale UE;
  • Complementaritățile dintre toate programele și componentele Interreg sunt stabilite la articolul 3 alineatul 3 din Regulamentul Interreg. În timp ce componentele A, B și D se concentrează pe soluții pentru rezolvarea provocărilor transfrontaliere sau transnaționale, Interreg Europe permite consolidarea capacității interregionale pentru îmbunătățirea politicilor regionale;
  • Este complementar în special cu programele pan-europene din Componenta C: URBACT, INTERACT și ESPON, dar și cu alte instrumente UE printre care: Instrumentul investițiilor interregionale în inovare, strategiile de specializare inteligentă (S3), Horizon Europe, Agenda Teritorială 2030.

Beneficiari eligibili

Beneficiarii: având în vedere experiența INTERACT III, se vor păstra aceiași 4 beneficiari, cele 4 Birouri Interact. Pe lângă cele patru birouri Interact, Secretariatul Interact, cu sediul la Bratislava, este implicat în coordonarea prestării serviciilor.

Beneficiarii Interact IV pot fi definiți ca fiind acele instituții publice, cărora le este încredințat de către statele membre să implementeze întregul program, prin activități desfășurate de cele patru birouri regionale ale acestora, în conformitate cu funcțiile de management ale Autorității de Management a Interact.

Parteneriat

Între Autoritatea de Management și fiecare reprezentant al celor 4 Birouri teritoriale Interact sunt semnate contracte de finanțare.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent