Skip to main content

Programul Fiscalis

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

269 milioane EURO

Programul este implementat prin gestiune directă în conformitate cu Regulamentul financiar.

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală (TAXUD)

Categorii tematice

Cooperare în domeniul fiscal

Obiectivul general al programului

Obiectivele generale:

 • să sprijine autoritățile fiscale și fiscalitatea în vederea îmbunătățirii funcționării pieței interne;
 • să  promoveze competitivitatea Uniunii și concurența loială în Uniune;
 • să protejeze interesele financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, inclusiv împotriva fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a practicilor de evitare a obligațiilor fiscale și să îmbunătățească perceperea taxelor.

Obiective specifice

 • să sprijine politica fiscală și punerea în aplicare a dreptului Uniunii în domeniul fiscal;
 • să promoveze cooperarea între autoritățile fiscale, inclusiv schimbul de informații fiscale;
 • să sprijine consolidarea capacității administrative, inclusiv a competențelor umane, precum și dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene.

Axe finanțare

Programul poate furniza finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, mai precis prin granturi, premii, achiziții publice și rambursarea cheltuielilor de călătorie și de ședere suportate de experții externi.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitățile eligibile sunt cele implementate în vederea realizării obiectivelor:

 • reuniuni și evenimente ad-hoc similare;
 • colaborarea structurată pe bază de proiecte;
 • acțiuni de consolidare a capacităților informatice, în special dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene;
 • acțiuni de dezvoltare a competențelor umane și alte acțiuni de consolidare a capacităților;
 • acțiuni de sprijin și alte acțiuni, inclusiv:
 • elaborarea de studii și de alte materiale scrise relevante; activități de inovare, în special inițiative în materie de demonstrare a fezabilității conceptelor (proof-of-concepts), de proiecte-pilot și de realizare de prototipuri;
 • acțiuni de comunicare elaborate în comun;
 • orice alte acțiuni relevante prevăzute în programele de lucru menționate la articolul 13, care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 3 sau care sprijină obiectivele respective.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Programul poate valorifica sinergii cu alte măsuri ale Uniunii din domenii conexe:

 • Programul „Vamă” instituit prin Regulamentul (UE) 2021/444 al Parlamentului European și al Consiliului;
 • Programul Uniunii de luptă antifraudă instituit prin Regulamentul (UE) 2021/785 al Parlamentului European și al Consiliului;
 • Programul privind piața unică instituit prin Regulamentul (UE) 2021/690 al Parlamentului European și al Consiliului;
 • Mecanismul de redresare și reziliență instituit prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului Instrumentul de sprijin tehnic instituit prin Regulamentul (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului.

Legislație

Regulamentul (UE) 2021/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a programului Fiscalis pentru cooperare în domeniul fiscal și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R0847

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent