Skip to main content

Obiectivul specific nr. 3: Securitatea cibernetică și încrederea

Programul Europa Digitală

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

 • 1650 milioane EUR

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Obiective specifice

 • sprijinirea dezvoltării și achiziționării de echipamente, instrumente și infrastructuri de date de securitate cibernetică avansate, împreună cu statele membre, pentru a atinge un nivel ridicat comun de securitate cibernetică la nivel european, cu respectarea deplină a legislației privind protecția datelor și a drepturilor fundamentale, asigurând totodată autonomia strategică a Uniunii;
 • sprijinirea dezvoltării și utilizării optime a cunoștințelor, capacităților și competențelor europene legate de securitatea cibernetică și partajarea și integrarea bunelor practici;
 • asigurarea unei largi implementări a unor soluții de securitate cibernetică eficace, de ultimă generație, în toate sectoarele economiei europene, acordând o atenție specială autorităților publice și IMM-urilor;
 • consolidarea capacităților în cadrul statelor membre și în sectorul privat pentru ca acestea să poată respecta Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului (25), inclusiv prin măsuri care sprijină adoptarea de bune practici în domeniul securității cibernetice.
 • îmbunătățirea rezilienței împotriva atacurilor cibernetice, contribuția la sporirea gradului de conștientizare a riscurilor și a cunoștințelor privind procesele de securitate cibernetică, sprijinirea organizațiilor publice și private în obținerea unor niveluri de bază de securitate cibernetică, cum ar fi prin implementarea criptării de la un capăt la altul a datelor și a actualizării programelor informatice;
 • consolidarea cooperării dintre domeniul civil și cel de apărare în ceea ce privește proiectele, serviciile, competențele și aplicațiile cu dublă utilizare în materie de securitate cibernetică, în conformitate cu regulamentul de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare (Regulamentul privind Centrul de competențe în materie de securitate cibernetică)

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Efectuarea de coinvestiții cu statele membre în echipamente, infrastructuri și know-how avansate în materie de securitate cibernetică, care sunt esențiale pentru protejarea infrastructurilor critice și a pieței unice digitale în ansamblu. O astfel de coinvestiție ar putea include investiții în tehnologii de informatică cuantică și resurse de date pentru securitatea cibernetică, sensibilizarea cu privire la situația din spațiul cibernetic, precum și alte instrumente care urmează să fie puse la dispoziția sectoarelor public și privat din întreaga Europă.
 • Îmbunătățirea capacităților tehnologice existente și conectarea în rețea a centrelor de competență din statele membre și garantarea faptului că respectivele capacități răspund nevoilor sectorului public și ale industriei, inclusiv prin produse și servicii care consolidează securitatea cibernetică și încrederea în piața unică digitală.
 • Asigurarea implementării la scară largă în toate statele membre a unor soluții de securitate cibernetică și de încredere eficiente, de ultimă generație. O astfel de implementare include consolidarea siguranței și securității produselor, din faza de proiectare până la cea de comercializare.
 • Sprijinul pentru eliminarea lacunelor în materie de competențe în domeniul securității cibernetice, de exemplu prin alinierea programelor privind competențele în domeniul securității cibernetice, adaptarea acestora la nevoile sectoriale specifice și facilitarea accesului la formare specializată.

Rata de cofinanțare

 • Granturi care pot acoperi până la 100 % din costurile eligibile.
 • Finanțare cumulativă și alternativă.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Orizont Europa: Programul va aloca un buget specific în cadrul pilonului „Provocări globale și competitivitate industrială europeană” pentru clusterul „Dezvoltarea digitală, industria și spațiul” pentru dezvoltarea de tehnologii generice (IA și robotică, internet de nouă generație, HPC și volume mari de date, tehnologii digitale esențiale, care combină tehnologia digitală cu alte tehnologii); va investi în consolidarea capacităților digitale pentru HPC, IA, tehnologiile registrelor distribuite (de exemplu tehnologia blockchain), securitatea cibernetică și competențele digitale avansate
 • Mecanismul pentru interconectarea Europei: programul se axează pe consolidarea capacităților și a infrastructurii digitale la scară largă pentru tehnica de HPC, IA, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate, care vizează integrarea și implementarea la scară largă, la nivelul întregii Europe, a soluțiilor digitale inovatoare critice, existente sau testate, într-un cadru al Uniunii în domenii de interes public sau în cazuri de disfuncționalitate a pieței. Programul urmează să fie implementat, în principal, prin investiții strategice și coordonate cu statele membre, mai ales prin achiziții publice comune, în capacități digitale care urmează să fie partajate pe întreg teritoriul Europei și în acțiuni la nivelul Uniunii care sprijină interoperabilitatea și standardizarea, în cadrul procesului de dezvoltare a pieței unice digitale
 • InvestEU: accesul întreprinderilor la instrumentele financiare este facilitat de sprijinul oferit de centrele europene de inovare digitală.
 • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: Pilonul II. Transformarea Digitală
 • Erasmus+: programul, în cooperare cu sectoarele relevante, sprijină dezvoltarea și dobândirea competențelor digitale avansate necesare pentru implementarea tehnologiilor de vârf, precum IA sau HPC
 • POCIDIF – Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare: digitalizarea în educație, formare în vederea dezvoltării competențelor digitale
 • Europa creativă: programul oferă creatorilor, industriei creative și sectorului cultural din Europa acces la cele mai recente tehnologii digitale, de la IA până la tehnica de calcul avansată.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/694 din 29 aprilie 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R0694

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent