Skip to main content

Obiectivul specific nr. 2: Inteligența artificială

Programul Europa Digitală

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

 • 2062 milioane EURO

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Obiective specifice

 • extinderea și consolidarea capacităților și cunoștințelor de bază în domeniul IA în Uniune, inclusiv extinderea și consolidarea resurselor de date de calitate și a mecanismelor aferente de schimb, precum și a bibliotecilor de algoritmi, garantând totodată o abordare incluzivă, centrată pe om și care respectă valorile Uniunii;
 • punerea capacităților menționate la litera (a) la dispoziția întreprinderilor, în special a IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate, precum și a societății civile, a organizațiilor non-profit, a institutelor de cercetare, a universităților și a administrațiilor publice, cu scopul de a maximiza beneficiile acestora pentru societate și economia europeană;
 • consolidarea instalațiilor de testare și de experimentare în materie de IA și crearea unei rețele a acestor instalații în statele membre;
 • dezvoltarea și consolidarea de sisteme comerciale de aplicații și de producție pentru a facilita integrarea tehnologiilor în lanțurile valorice și dezvoltarea unor modele de afaceri inovatoare și a reduce timpul necesar pentru a trece de la inovare la exploatarea comercială, precum și pentru a promova adoptarea de soluții bazate pe IA în domenii de interes public și în societate.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Crearea unor spații europene comune de date, care pun la dispoziție date în întreaga Europă, inclusiv informații obținute din reutilizarea informațiilor din sectorul public, și care să devină o sursă de date pentru soluțiile în domeniul IA. Spațiile ar trebui să fie puse la dispoziția sectoarelor public și privat. În scopul creșterii nivelului de utilizare, datele incluse într-un spațiu urmează să fie interoperabile, în special prin formate de date care sunt deschise, pot fi citite automat, sunt standardizate și documentate, atât în interacțiunile dintre sectorul public cu cel privat, cât și în cele la nivel intrasectorial și intersectorial (interoperabilitate semantică).
 • Dezvoltarea unor biblioteci europene comune de algoritmi, sau de interfețe pentru astfel de biblioteci, care le fac ușor accesibile tuturor potențialilor utilizatori europeni în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii. Întreprinderile și sectorul public urmează să aibă posibilitatea să identifice și să achiziționeze cea mai adecvată soluție pentru nevoile lor.
 •  Coinvestiții alături de statele membre în instalații de testare și de experimentare de referință de talie mondială în condiții reale, axate pe aplicații bazate pe IA în sectoare esențiale precum sănătatea, monitorizarea pământului sau a mediului, transporturile și mobilitatea, securitatea, producția și finanțarea, precum și în alte domenii de interes public. Instalațiile urmează să fie accesibile tuturor actorilor din întreaga Europă și să fie conectate la rețeaua europeană de centre de inovare digitală. Aceste instalații urmează să fie echipate cu sisteme mari de calcul și cu capacitate ridicată de prelucrare a datelor, precum și cu cele mai recente tehnologii din domeniul IA, sau să fie conectate la astfel de sisteme sau tehnologii, incluzând domenii emergente precum sistemele de calcul neuromorfe, algoritmii de învățare profundă și robotica.

Rata de cofinanțare

 • Granturi care pot acoperi până la 100 % din costurile eligibile.
 • Finanțare cumulativă și alternativă.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Orizont Europa: Programul va aloca un buget specific în cadrul pilonului „Provocări globale și competitivitate industrială europeană” pentru clusterul „Dezvoltarea digitală, industria și spațiul” pentru dezvoltarea de tehnologii generice (IA și robotică, internet de nouă generație, HPC și volume mari de date, tehnologii digitale esențiale, care combină tehnologia digitală cu alte tehnologii); va investi în consolidarea capacităților digitale pentru HPC, IA, tehnologiile registrelor distribuite (de exemplu tehnologia blockchain), securitatea cibernetică și competențele digitale avansate
 • Mecanismul pentru interconectarea Europei: programul se axează pe consolidarea capacităților și a infrastructurii digitale la scară largă pentru tehnica de HPC, IA, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate, care vizează integrarea și implementarea la scară largă, la nivelul întregii Europe, a soluțiilor digitale inovatoare critice, existente sau testate, într-un cadru al Uniunii în domenii de interes public sau în cazuri de disfuncționalitate a pieței. Programul urmează să fie implementat, în principal, prin investiții strategice și coordonate cu statele membre, mai ales prin achiziții publice comune, în capacități digitale care urmează să fie partajate pe întreg teritoriul Europei și în acțiuni la nivelul Uniunii care sprijină interoperabilitatea și standardizarea, în cadrul procesului de dezvoltare a pieței unice digitale
 • InvestEU: accesul întreprinderilor la instrumentele financiare este facilitat de sprijinul oferit de centrele europene de inovare digitală.
 • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: Pilonul II. Transformarea Digitală
 • Erasmus+: programul, în cooperare cu sectoarele relevante, sprijină dezvoltarea și dobândirea competențelor digitale avansate necesare pentru implementarea tehnologiilor de vârf, precum IA sau HPC
 • POCIDIF – Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare: digitalizarea în educație, formare în vederea dezvoltării competențelor digitale
 • Europa creativă: programul oferă creatorilor, industriei creative și sectorului cultural din Europa acces la cele mai recente tehnologii digitale, de la IA până la tehnica de calcul avansată.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/694 din 29 aprilie 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R0694

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent