Skip to main content

Obiectivul specific nr. 4: Competențe digitale avansate

Programul Europa Digitală

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

 • 578 milioane EURO

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Obiective specifice

 • Sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri de înaltă calitate, pe termen lung, inclusiv de învățare mixtă, pentru studenți și pentru lucrători.
 • Sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri de înaltă calitate, pe termen scurt pentru lucrători, în special cei din IMM-uri și din sectorul public.
 • Sprijinirea unui nivel de înaltă calitate pentru formări la locul de muncă și stagii, inclusiv stagii de perfecționare, pentru studenți și pentru lucrători, în special pentru cei din IMM-uri și din sectorul public.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Accesul la formarea la locul de muncă, prin participarea la stagii în centrele de competență și în cadrul întreprinderilor care implementează tehnologii avansate.
 • Accesul la cursuri în domeniul tehnologiilor digitale avansate care urmează să fie oferite de către instituții de învățământ superior, institute de cercetare și organisme de certificare profesională ale sectorului în colaborare cu organismele implicate în program. Se preconizează că vor fi incluse subiecte precum IA, securitatea cibernetică, tehnologiile registrelor distribuite (de exemplu tehnologia blockchain), HPC și tehnologiile cuantice.
 • Participarea la cursuri de formare profesională de specialitate, de scurtă durată, care au fost acreditate în prealabil, de exemplu în domeniul securității cibernetice.

Rata de cofinanțare

 • Granturi care pot acoperi până la 100 % din costurile eligibile.
 • Finanțare cumulativă și alternativă.

Rezultatele programului

 • Creșterea numărului de specialiști TIC calificați și încadrați în muncă.
 • Dobândirea de noi competențe în domeniul digitalizării.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Erasmus+: dobândirea de competențe digitale, pe baza experienței dobândite în ceea ce privește mobilitatea.
 • InvestEU: competențe digitale, dezvoltarea unei infrastructuri pentru conectivitatea digitală, fie fizică, fie virtuală, în special prin proiecte care sprijină implementarea de rețele digitale.
 • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: educație și formare în domeniul digitalizării.
 • POCIDIF – Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare: digitalizarea în educație, formare în vederea dezvoltării competențelor digitale.
 • Horizon Europe: implementarea la nivel național și regional, într-un cadru european, a capacităților digitale și a celor mai recente tehnologii digitale în domenii de interes public (cum ar fi sănătatea, administrația publică, justiția și educația) sau în caz de disfuncționalitate a pieței (cum ar fi digitalizarea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii).
 • Creative Europe: activități de formare și de mentorat menite a spori capacitatea operatorilor din domeniul audiovizual de a se adapta la noile evoluții ale pieței și la noile tehnologii digitale.Granturile SEE și Norvegiene: cercetare în domeniul tehnologiei comunicațiilor și informației.
 • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: Pilonul II. Transformarea Digitală.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/694 din 29 aprilie 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R0694

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent