Skip to main content

Obiectivul specific nr. 1: Calculul de înaltă performanță

Programul Europa Digitală

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

 • 2227 milioane EURO

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Obiective specifice

 • implementarea, coordonarea la nivelul Uniunii și exploatarea unei infrastructuri integrate de date și de supercalcul exascale de talie mondială, orientată către cerere și bazată pe aplicații, care să fie ușor accesibilă utilizatorilor publici și privați, în special IMM-urilor, indiferent de statul membru în care se află, și ușor accesibilă în scopuri de cercetare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1488;
 • implementarea unei tehnologii gata de utilizare operaționale rezultate în urma cercetării și inovării pentru a construi un ecosistem integrat la nivelul Uniunii pentru HPC, care să acopere diverse aspecte în segmentele lanțului valoric științific și industrial, inclusiv echipamente informatice (hardware), programe informatice (software), aplicații, servicii, interconexiuni și competențe digitale, cu un nivel ridicat de securitate și protecție a datelor;
 • implementarea și exploatarea unei infrastructuri post-exascale, inclusiv integrarea tehnologiilor de informatică cuantică și a infrastructurilor de cercetare pentru științele informatice și încurajarea dezvoltării în interiorul Uniunii a hardware-ului și software-ului necesare pentru o astfel de implementare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Instituirea unui cadru de achiziții comune care să facă posibilă o abordare pe bază de coproiectare pentru achiziționarea unei rețele integrate de HPC de talie mondială care să includă achiziționarea de infrastructură de date și tehnologie de supercalcul cu capacitate exascale. Rețeaua respectivă va fi ușor accesibilă utilizatorilor publici și privați, în special IMM-urilor, indiferent de statul membru în care se află, și va fi ușor accesibilă în scopuri de cercetare, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1488.
 • Instituirea unui cadru de achiziții comune pentru o infrastructură de supercalcul cu capacitate post-exascale, inclusiv integrarea unor tehnologii de informatică cuantică.
 • Asigurarea coordonării și a unor resurse financiare adecvate la nivelul Uniunii pentru a sprijini dezvoltarea, achiziționarea și exploatarea unei astfel de infrastructuri.
 • Crearea de rețele care să cuprindă capacitățile în materie de HPC și de date de care dispun statele membre, precum și sprijinirea statelor membre care doresc să dezvolte capacitățile de HPC existente sau să achiziționeze altele noi.
 • Crearea de rețele între centrele naționale de competență în calculul de înaltă performanță, cel puțin câte unul pentru fiecare stat membru, precum și conectarea acestora la centrele lor naționale de supercalcul în scopul prestării de servicii de HPC pentru industrie, în special pentru IMM-uri, pentru comunitatea academică și pentru administrațiile publice.
 • Implementarea unei tehnologii gata de utilizare operaționale, în special supercalculul, considerat un serviciu de cercetare și inovare menit să contribuie la crearea unui ecosistem european integrat în domeniul HPC, care să includă toate segmentele lanțului valoric științific și industrial (hardware, software, aplicații, servicii, interconectări și competențe digitale avansate).

Rata de cofinanțare

 • Granturi care pot acoperi până la 100 % din costurile eligibile.
 • Finanțare cumulativă și alternativă.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Orizont Europa: programul va investi în: consolidarea capacităților digitale pentru HPC, IA, tehnologiile registrelor distribuite (de exemplu tehnologia blockchain), securitatea cibernetică și competențele digitale avansate; și implementarea la nivel național, regional și local, într-un cadru european, a capacităților digitale și a celor mai recente tehnologii digitale în domenii de interes public (cum ar fi sănătatea, administrația publică, justiția și educația) sau în cazuri de disfuncționalitate a pieței (cum ar fi digitalizarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor).
 • Erasmus+: programul, în cooperare cu sectoarele relevante, sprijină dezvoltarea și dobândirea competențelor digitale avansate necesare pentru implementarea tehnologiilor de vârf, precum IA sau HPC.
 • InvestEU: accesul întreprinderilor la instrumentele financiare este facilitat de sprijinul oferit de centrele europene de inovare digitală.
 • POCIDIF – Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare: digitalizarea în educație, formare în vederea dezvoltării competențelor digitale.
 • Europa Creativă: componenta MEDIA a programului Europa creativă sprijină inițiative care pot avea un impact real asupra sectoarelor cultural și creativ din întreaga Europă, ajutându-le să se adapteze la transformarea digitală.
 • Granturile SEE și Norvegiene: cercetare în domeniul tehnologiei comunicațiilor și informației.
 • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: Pilonul II. Transformarea Digitală.
 • Mecanismul pentru interconectarea Europei: programul se axează pe consolidarea capacităților și a infrastructurii digitale la scară largă pentru tehnica de HPC, IA, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate, care vizează integrarea și implementarea la scară largă, la nivelul întregii Europe, a soluțiilor digitale inovatoare critice, existente sau testate, într-un cadru al Uniunii în domenii de interes public sau în cazuri de disfuncționalitate a pieței. Programul urmează să fie implementat, în principal, prin investiții strategice și coordonate cu statele membre, mai ales prin achiziții publice comune, în capacități digitale care urmează să fie partajate pe întreg teritoriul Europei și în acțiuni la nivelul Uniunii care sprijină interoperabilitatea și standardizarea, în cadrul procesului de dezvoltare a pieței unice digitale.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/694 din 29 aprilie 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R0694

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent