Skip to main content

Programul Europa Digitală

Loading

Apeluri

Apel pentru instruire DigitalHealthUptake

Program de finanţare

Programul Europa Digitală

Status

Activ

Tipul de acţiune

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

15 aprilie 2024

Data limită

14 iunie 2024 17:00 CET

Centrele Naționale de Competență pentru Calcul de Înaltă Performanță

Program de finanţare

Programul Europa Digitală

Status

Activ

Tipul de acţiune

DIGITAL JU Simple Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

09 aprilie 2024

Data limită

14 mai 2024 17:00 CET

Sprijin financiar pentru o cooperare sporită în domeniul securității cibernetice în industriile daneze

Program de finanţare

Programul Europa Digitală

Status

Activ

Tipul de acţiune

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

29 februarie 2024

Data limită

15 mai 2024 12:00 CET

Transformarea securității cibernetice a agenților mici și mijlocii de activitate comercială (Letonia)

Program de finanţare

Programul Europa Digitală

Status

Activ

Tipul de acţiune

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

14 martie 2024

Data limită

14 mai 2024 19:00 CET

Implementări de referință ale serviciilor cloud-edge europene (dezvoltări industriale IoT Edge și Telco Edge)

Program de finanţare

Programul Europa Digitală

Status

Activ

Tipul de acţiune

DIGITAL Simple Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

29 februarie 2024

Data limită

29 mai 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

 • 7588  milioane EURO

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Obiectivul general al programului

Sprijinirea și accelerarea transformării digitale a economiei, a industriei și a societății europene, beneficii aduse  cetățenilor, administrațiilor publice și întreprinderilor din Uniune și îmbunătățirea competitivității Europei în cadrul economiei digitale mondiale, contribuind în același timp la reducerea decalajului digital în Uniune și consolidând autonomia strategică a Uniunii prin sprijin holistic, transsectorial și transfrontalier și o contribuție mai solidă din partea Uniunii.

Scopurile programului:

 • să dezvolte și să consolideze calculul de înaltă performanță (HPC) și capacitățile de prelucrare a datelor în UE și să asigure utilizarea lor pe scară largă atât în domenii de interes public, cum ar fi sănătatea, mediul și securitatea, cât și în diferitele sectoare de activitate, în special de către IMM-uri;
 • să dezvolte și să consolideze capacitățile de bază în materie de inteligență artificială (IA), cum ar fi resursele de date și registrele de algoritmi de inteligență artificială, și să le pună la dispoziția tuturor întreprinderilor și administrațiilor publice, precum și să consolideze și să promoveze legăturile dintre facilitățile de testare și experimentare în materie de inteligență artificială din statele membre;
 • să asigure faptul că există capacitățile de bază necesare pentru securizarea economiei digitale, a societății și a democrației în UE și că acestea sunt accesibile sectorului public și întreprinderilor din UE și să amelioreze competitivitatea sectorului securității cibernetice al UE;
 • să asigure că forța de muncă actuală și viitoare poate dobândi ușor competențe digitale avansate, în special în calculul de înaltă performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică, oferindu-le studenților, absolvenților și lucrătorilor existenți mijloacele necesare pentru a dobândi și de a-și dezvolta aceste competențe, indiferent de locul în care se află;
 • să extindă utilizarea optimă a capacităților digitale, în special calculul de înaltă performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică, în toate sectoarele economice, în domenii de interes public și în societate, inclusiv prin implementarea de soluții interoperabile în domenii de interes public și să faciliteze accesul la tehnologie și know-how pentru toate întreprinderile, în special pentru IMM-uri.

Obiective specifice

 • Obiectivul specific nr. 1: Calculul de înaltă performanță;
 • Obiectivul specific nr. 2: Inteligența artificială;
 • Obiectivul specific nr. 3: Securitatea cibernetică și încrederea;
 • Obiectivul specific nr. 4: Competențele digitale avansate;
 • Obiectivul specific nr. 5: Dezvoltarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Instituirea unui cadru de achiziții publice comune pentru o rețea integrată de calcul de înaltă performanță de talie internațională, care include tehnologie de supercalcul cu capacitate exascale și infrastructură de date;
 •  Instituirea unui cadru de achiziții publice comune susținut de o infrastructură de supercalcul post-exascale;
 • Crearea de rețele care să cuprindă capacitățile în materie de calcul de înaltă performanță și de date de care dispun statele membre;
 • Crearea unor rețele între centrele de competență în materie de calcul de înaltă performanță, câte unul pentru fiecare stat membru;
 • Implementarea unei tehnologii gata de utilizare/exploatare: super calculul;
 • Crearea unor spații europene comune de date, în care să fie centralizate informațiile de interes public din întreaga Europă și care să devină o sursă de date pentru soluțiile în domeniul inteligenței artificiale;
 • Dezvoltarea unor biblioteci europene comune de algoritmi;
 • Coinvestiții alături de statele membre în spații de referință de talie mondială destinate experimentării și testării pe aplicații bazate pe IA în sectoare esențiale;
 • Efectuarea de coinvestiții cu statele membre în echipamente, infrastructuri și know-how avansate în materie de securitate cibernetică;
 • Îmbunătățirea capacităților tehnologice existente și conectarea în rețea a centrelor de competență din statele membre;
 • Asigurarea implementării la scară largă a celor mai recente soluții de securitate cibernetică și de încredere în statele membre;
 • Sprijinul pentru eliminarea lacunelor în materie de competențe (facilitarea accesului la cursuri de formare specializată);
 • Accesul la formarea la locul de muncă, prin participarea la stagii în centrele de competență și în cadrul întreprinderilor care implementează tehnologii avansate;
 • Accesul la cursuri în domeniul tehnologiilor digitale avansate;
 • Participarea la cursuri de formare profesională de specialitate, de scurtă durată;
 • Activități în ceea ce privește transformarea digitală a zonelor de interes public. Proiectele care vizează implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale sau interoperabilitatea reprezintă proiecte de interes comun.

Rezultatele programului

Îmbunătățirea eficienței și a calității serviciilor în domenii de interes public precum sănătatea, justiția, protecția consumatorilor și administrațiile publice, și pe sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) în adaptarea la schimbările digitale.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Programul Europa digitală are complementarități și sinergii cu o serie de alte instrumente propuse în CFM post-2020în special cu: Orizont EuropaMecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE2)Fondul „Valorile UE”, programul Europa Creativă (inclusiv Fondul de programul Media), Fondul InvestEU, COSME, FEDRFondul social european+ (inclusiv Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și competențele digitale de bază), Erasmus +Fondul european de ajustare la globalizare (competențe digitale de bază și avansate), Fondul de gestionare a frontierelor interneMediu și politici climatice (inclusiv eficiența energetică) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/694 din 29 aprilie 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R0694

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent