Skip to main content

Media

Programul Europa Creativă

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

 • minim 1,41 miliarde EURO

Instituția finanțatoare

Comisia europeană

Obiectivul general al programului

Componenta „Media” acoperă sectorul audiovizual, iar obiectivul general al acesteia este reprezentat de creșterea competitivității și a potențialului economic al sectoarelor culturale și creative europene, în special în ce privește sectorul audiovizual.

Obiective specifice

 • Cultivarea talentelor, a competențelor și a aptitudinilor și stimularea colaborării, a mobilității și a inovării transfrontaliere în crearea și producerea de opere audiovizuale europene, încurajând astfel colaborarea între state membre care dispun de capacități audiovizuale diferite.
 • Îmbunătățirea circulației, a promovării, a distribuției online și a distribuției în cinematografe a operelor audiovizuale europene în cadrul Uniunii și la nivel internațional în noul mediu digital, inclusiv prin intermediul unor modele de afaceri inovatoare.
 • Promovarea operelor audiovizuale europene, inclusiv a operelor de patrimoniu, și sprijinirea implicării și dezvoltării unor categorii de public de toate vârstele, în special a publicului tânăr, în întreaga Europă și în afara acesteia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Elaborarea de opere audiovizuale.
 • Producția de conținut TV inovator și de scenarii narative în serie.
 • Instrumentele de publicitate și de marketing, inclusiv cele online și prin utilizarea analizei datelor, pentru a crește importanța, vizibilitatea, accesul transfrontalier și cotele de audiență ale operelor europene.
 • Sprijin pentru vânzările și circulația internațională a operelor europene non-naționale pe toate platformele, inclusiv prin coordonarea strategiilor de distribuție care acoperă mai multe țări.
 • Sprijinirea schimburilor între întreprinderi și a activităților de relaționare între acestea pentru facilitarea coproducțiilor europene și internaționale.
 • Promovarea operelor europene în cadrul evenimentelor și târgurilor din sector, organizate în Europa și în afara acesteia.
 • Inițiativele de promovare a lărgirii publicului și a educației cinematografice, vizând în special publicul tânăr.
 • Activitățile de formare și de mentorat menite a spori capacitatea operatorilor din domeniul audiovizual de a se adapta la noile evoluții ale pieței și la noile tehnologii digitale.
 • O rețea europeană a operatorilor de servicii video la cerere, care proiectează o proporție semnificativă de opere europene non-naționale.
 • Rețeaua europeană (rețelele europene) de festivaluri care proiectează o proporție semnificativă de opere europene non-naționale.
 • O rețea europeană de operatori de cinematografe care proiectează o proporție semnificativă de filme europene non-naționale.
 • Măsuri specifice pentru a contribui la o participare mai echilibrată din perspectiva genului în sectorul audiovizual.
 • Dialogul privind politica de sprijin, acțiunile de politică inovatoare și schimbul de bune practici, inclusiv prin activități analitice și prin furnizarea de date fiabile.
 • Schimbul transnațional de experiență și know-how, activitățile de învățare inter pares și relaționarea între factorii de decizie politică și sectorul audiovizual.

Rata de cofinanțare

 • Finanțare cumulativă și alternativă

Rezultatele programului

 • Promovarea operelor audiovizuale europene va sprijini atragerea unui public mai larg în Europa și dincolo de granițele acesteia.
 • Instituirea de parteneriate structurate și de rețele va contribui la consolidarea competitivității globale a sectorului audiovizual european și va continua să reducă costurile administrative legate de gestionarea programului.
 • Circulația transfrontalieră a operelor culturale și creative, în special a operelor audiovizuale care se adresează unui public mai larg și mai diversificat, în interiorul Uniunii și în afara acesteia, reflectând diversitatea europeană.
 • Economiile de scară și masa critică care pot fi stimulate prin sprijinul UE.
 • Crearea de rețele europene și de parteneriate transfrontaliere, care constituie elementele structurante cele mai importante și mai durabile ale programului „Europa creativă”, sprijinind capacitatea globală a operatorilor.
 • Rețelele transnaționale.
 • Mobilitatea transfrontalieră orientată spre rezultate pentru operatorii din sectoarele culturale și creative conduce la dezvoltarea competențelor și la creșterea capacității sectoarelor respective.
 • Atenuarea riscurilor pentru organizațiile culturale și creative, fapt care le permite acestora să se implice în proiecte cu o dimensiune europeană, contribuind, astfel, la puterea lor economică generală.
 • Programul are un puternic accent societal; prin sprijinirea diversității culturale și lingvistice, a libertății artistice și creative precum și prin dezvoltarea unei societăți libere, pluraliste și a unui peisaj mediatic diversificat, el contribuie la bunăstarea socială europeană și la crearea unei identități europene comune.
 • În timp ce schemele de sprijinire a cinematografiei la nivel național se axează în principal pe producția de opere, sprijinul UE intervine în primul rând asupra acțiunilor din amonte (formare, dezvoltare) și din aval (distribuție, promovare, prezentare), astfel încât să garanteze faptul că operele europene circulă mai bine dincolo de frontiere. Se promovează, astfel, libera circulație a serviciilor media audiovizuale consolidate prin Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Erasmus+: formare și mentorat,  cooperarea între instituții și organizații active în domeniul educației, formării și tineretului, sprijinite prin programul Erasmus+, va contribui la asigurarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor necesare cetățenilor pentru a face față provocărilor sociale și economice, precum și pentru a-și pune în valoare potențialul de inovare, creativitate și spirit antreprenorial.
 • Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori: promovarea identității europene.
 • Program privind Piața Unică: responsabilizarea cetățenilor și încurajarea talentelor creative în respectivele sectoare.
 • Digital Europe: transformarea digitală a sectorului creativ media.
 • Horizon Europe: clusterul privind „Dezvoltarea digitală, industria și spațiul” prevede, în cadrul domeniului de intervenții pentru Internetul de nouă generație, activități de cercetare care sunt strâns legate de sectoarele culturale și creative – de exemplu, realitatea augmentată/ realitatea virtuală, mediile imersive, interfețele om-computer.
 • POCIDIF – Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare: digitalizarea în cultură.
 • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: Pilonul III. Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii – Componenta III.7 România Creativă (industrii creative).

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/818 din 20 mai 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0818&qid=1622620113660

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent