Skip to main content

Cultura

Programul Europa Creativă

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

Minim 810 milioane EURO

Instituția finanțatoare

Obiectivul general al programului

Componenta „Cultură” acoperă sectoarele culturale și creative, cu excepția sectorului audiovizual.

Principalul scop este reprezentat de sprijinirea parteneriatelor, rețelelor și platformelor trans-naționale, care vor contribui la dezvoltarea inițiativelor specifice fiecărui sector, sprijinirea operatorilor din sectoarele culturale și creative în eforturile lor de a atrage publicul european și pe cel internațional și la dezvoltarea elementelor care aduc în prim plan beneficiile sociale specifice culturii pentru indivizi și societate. Aceasta va consolida acțiunile speciale existente, cum ar fi Capitala Europeană a Culturii și Marca patrimoniului european.

Obiective specifice

 • Consolidarea cooperării transnaționale și a dimensiunii transfrontaliere a creației, circulației și vizibilității operelor europene, precum și a mobilității operatorilor europeni din sectoarele culturale și creative.
 • Creșterea accesului și a participării la cultură și creșterea implicării publicului în întreaga Europă.
 • Promovarea rezilienței societății și consolidarea incluziunii sociale, precum și a dialogului intercultural, prin intermediul culturii și al patrimoniului cultural.
 • Creșterea capacității sectoarelor culturale și creative europene de a cultiva talente, de a inova, prospera și genera locuri de muncă și creștere economică.
 • Consolidarea identității și a valorilor europene prin sensibilizarea culturală, educația în domeniul artei și creativitatea bazată pe cultură în domeniul educației.
 • Promovarea consolidării capacității în cadrul sectoarelor culturale și creative europene, inclusiv a organizațiilor locale și microorganizațiilor, astfel încât acestea să fie active la nivel internațional.
 • Contribuirea la strategia globală a Uniunii pentru relații internaționale prin cultură.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Proiecte de cooperare.
 • Rețele europene de organizații culturale și creative din diferite țări.
 • Platforme culturale și creative paneuropene.
 • Mobilitatea artiștilor și a operatorilor din sectoarele culturale și creative.
 • Sprijin pentru a permite organizațiilor culturale și creative să opereze la nivel internațional.
 • Cooperarea, elaborarea politicii în domeniul culturii și punerea în aplicare a acesteia, inclusiv prin furnizarea de date și prin schimbul de bune practici sau proiecte pilot.
 • Sprijin pentru sectorul muzicii: promovarea diversității, creativității și inovației în domeniul muzicii, în special în ceea ce privește distribuirea repertoriului muzical în Europa și dincolo de granițele acesteia, acțiunile de formare și lărgirea publicului pentru repertoriul european, precum și sprijinul pentru colectarea și analiza datelor.
 • Sprijin pentru industria de carte și pentru sectorul editorial: acțiuni specifice de promovare a diversității, creativității și inovării, în special traducerea și promovarea literaturii europene la nivel transfrontalier în Europa și dincolo de granițele acesteia, formare și schimburi de profesioniști din sector, de autori și de traducători, precum și proiecte transnaționale de colaborare, inovare și dezvoltare în sector.
 • Sprijin pentru sectorul arhitecturii și pentru sectorul patrimoniului cultural: acțiuni specifice pentru mobilitatea operatorilor, consolidarea capacităților, lărgirea publicului și internaționalizarea sectoarelor arhitecturii și patrimoniului cultural, promovarea Baukultur, sprijinul pentru protejarea, conservarea și sporirea patrimoniului cultural și a valorilor sale prin acțiuni de sensibilizare, prin crearea de rețele.
 • Sprijin acordat altor sectoare: acțiuni specifice în favoarea dezvoltării aspectelor creative ale sectorului modei și designului, precum și a turismului cultural și a promovării și reprezentării acestora în afara Uniunii Europene.
 • Premiile culturale ale UE.
 • Zilele europene ale patrimoniului.
 • Sprijinul acordat unor astfel de instituții culturale europene care au drept scop furnizarea către cetățenii europeni a serviciilor culturale directe cu o largă acoperire geografică.

Rata de cofinanțare

Finanțare cumulativă și alternativă

Rezultatele programului

 • Circulația transfrontalieră a operelor culturale și creative.
 • Economiile de scară și masa critică care pot fi stimulate prin sprijinul UE.
 • Crearea de rețele europene și de parteneriate transfrontaliere, care constituie elementele structurante cele mai importante și mai durabile ale programului „Europa creativă”, sprijinind capacitatea globală a operatorilor.
 • Rețelele transnaționale cresc, de asemenea, capacitatea operatorilor din sectoarele culturale și creative în ansamblu și în special a celor care lucrează în domenii de nișă și în statele membre unde aceste capacități sunt mai puțin dezvoltate.
 • Mobilitatea transfrontalieră orientată spre rezultate pentru operatorii din sectoarele culturale și creative conduce la dezvoltarea competențelor și la creșterea capacității sectoarelor respective.
 • Atenuarea riscurilor pentru organizațiile culturale și creative, fapt care le permite acestora să se implice în proiecte cu o dimensiune europeană, contribuind, astfel, la puterea lor economică generală.
 • Programul are un puternic accent societal; prin sprijinirea diversității culturale și lingvistice, a libertății artistice și creative precum și prin dezvoltarea unei societăți libere, pluraliste și a unui peisaj mediatic diversificat, el contribuie la bunăstarea socială europeană și la crearea unei identități europene comune.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Erasmus+: formare și mentorat,  cooperarea între instituții și organizații active în domeniul educației, formării și tineretului, punerea în valoare potențialul de inovare, creativitate și spirit antreprenorial.
 • Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori: promovarea identității europene, a valorilor și a patrimoniului cultural.
 • Corpul European de Solidaritate: oportunități de atragere a tinerilor pentru restaurarea și conservarea siturilor patrimoniului cultural, promovarea activităților de solidaritate.
 • Program privind Piața Unică: responsabilizarea cetățenilor și încurajarea talentelor creative în respectivele sectoare, dezvoltarea dimensiunii culturale a turismului.
 • Digital Europe: transformarea digitală a sectorului patrimoniului cultural.
 • Horizon Europe: clusterul privind „Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii” – consolidarea valorilor democratice; protejarea patrimoniului cultural; dezvoltarea sectoarelor culturale și creative și promovarea incluziunii și creșterii economice.
 • Granturile SEE și Norvegiene: îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural prin restaurarea și revitalizarea unor monumente istorice, susținerea expozițiilor inovative cu obiecte restaurate.
 • POIDS – Programul Operațional: Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, reabilitarea unor obiective turistice/ culturale.
 • POCIDIF – Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare: digitalizarea în cultură.
 • POR: Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.
 •  PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: Pilonul III. Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii – Componenta III.7 România Creativă (industrii creative).

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/818 din 20 mai 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0818&qid=1622620113660

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent