Skip to main content

Medicamente

Programul EU4HEALTH

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

 • 5,346 miliarde EUR
 • (2 446 000 000 EUR, majorat cu o alocare suplimentară de 2 900 000 000 EUR)

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Punctul Național de Contact

Obiectivul general al programului

Îmbunătățirea disponibilității  și a accesibilității,  inclusiv a accesibilității din punct de vedere financiar, în Uniune  a medicamentelor și a dispozitivelor medicale și a produselor necesare în situații de criză, precum și sprijinirea inovării în ceea ce privește astfel de produse;

Obiective specifice

Sprijinirea acțiunilor de sporire a disponibilității și a accesibilității, inclusiv a accesibilității din punct de vedere financiar, a medicamentelor, dispozitivelor medicale și produselor necesare în situații de criză, prin încurajarea producției și a lanțurilor de aprovizionare durabile și a inovării în Uniune, sprijinind în același timp utilizarea prudentă și eficientă a medicamentelor, în special a antimicrobienelor, și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării de medicamente care sunt mai puțin dăunătoare pentru mediu, precum și a producției și eliminării ecologice a medicamentelor și a dispozitivelor medicale;

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • sprijinirea acțiunilor de consolidare a capacității laboratoarelor și a producției, a cercetării inovării, a dezvoltării și  a utilizării de produsele sanitare și de produse de nișă necesare în situații de criză;
 • sprijinirea acțiunilor și a instrumentelor informatice interoperabile pentru monitorizarea, prevenirea, gestionarea, raportarea și notificarea deficitelor de medicamente și de dispozitive medicale, contribuind în același timp la accesibilitatea acestora din punct de vedere financiar;
 • sprijinirea, în sinergie cu alte programe, a studiilor clinice pentru a accelera dezvoltarea, autorizarea pe piață și accesul la medicamente și vaccinuri inovatoare, sigure și eficace;
 • sprijinirea acțiunilor de încurajarea dezvoltării de medicamente și vaccinuri inovatoare pentru a răspunde provocărilor din ce în ce mai mari în materie de îngrijiri medicale și nevoilor  pacienților,  precum  și  a  unor produse mai puțin profitabile din punct de vedere comercial, cum ar fi antimicrobienele;
 • sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a producției și eliminării ecologice a medicamentelor și a dispozitivelor medicale și a acțiunilor de sprijinire a dezvoltării de medicamente care sunt mai puțin dăunătoare pentru mediu;
 • sprijinirea acțiunilor de promovare a utilizării prudente și eficiente a medicamentelor, în special a antimicrobienelor;
 • sprijinirea acțiunilor menite să stimuleze creșterea producției de principii active și medicamente esențiale în Uniune, inclusiv prin diversificarea lanțului de aprovizionare pentru producția de principii active  și  de medicamente generice din Uniune, pentru a reduce dependența statelor membre de anumite țări terțe;
 • sprijinirea acțiunilor de sporire a disponibilității și a accesibilității, inclusiv a accesibilității din punct de vedere financiar, a medicamentelor și dispozitivelor medicale;
 • sprijinirea acțiunilor de promovare a inovării în repoziționarea, reformularea și combinarea medicamentelor neprotejate de brevete, în sinergie cu alte programe;
 • acțiuni de consolidare a evaluării riscului pentru mediu al medicamentelor;
 • sprijinirea instituirii și exploatării unui mecanism de coordonare intersectorială în concordanță cu abordarea „O singură sănătate”.

Rata de cofinanțare

Granturile acordate de Uniune nu depășesc 60% din costurile eligibile pentru o acțiune referitoare la un obiectiv al programului sau pentru funcționarea unui organism neguvernamental.

 În cazuri de utilitate excepțională, contribuția din partea Uniunii poate fi de până la 80 % din costurile eligibile.

 Se consideră că acțiunile cu o valoare adăugată clară pentru Uniune sunt de o utilitate excepțională, printre altele, în cazurile în care:

 • cel puțin 30 % din bugetul acțiunii propuse este alocat statelor membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media Uniunii; sau
 • la acțiune participă organisme din cel puțin 14 state membre, dintre care cel puțin patru sunt state membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media Uniunii.

Rezultatele programului

 • Accesul la medicamente autorizate conform procedurii centralizate, de exemplu numărul de autorizații orfane existente și noi, medicamentele pentru terapie avansată, medicamentele de uz pediatric sau vaccinurile, pentru nevoile nesatisfăcute;
 • Numărul de acțiuni care contribuie la reducerea mortalității evitabile în domeniul bolilor netransmisibile și al factorilor de risc;
 • Numărul  de  state  membre  care  pun  în  aplicare  bune  practici  privind  promovarea  sănătății,  prevenirea  bolilor  și abordarea inegalităților în materie de sănătate;
 • Rata de vaccinare în funcție de vârstă pentru bolile care pot fi prevenite prin vaccinare, cum ar fi rujeola, gripa, HPV și COVID-19;
 • Rata de supraviețuire netă la 5 ani standardizată pe vârstă pentru cancerul pediatric în funcție de tip, vârstă, sex și stat membru (în măsura în care aceste date sunt disponibile);
 • Numărul de deficite de medicamente în statele membre, astfel cum au fost raportate în cadrul rețelei de puncte de contact unice;
 • Numărul de acțiuni menite să mărească securitatea și continuitatea lanțurilor de aprovizionare globale și să abordeze dependențele față de importurile din țări terțe pentru producția de principii active și medicamente esențiale în Uniune;
 • Numărul de audituri efectuate în Uniune și în țări terțe pentru a asigura bune practici de producție și bune practici clinice (controlul Uniunii);
 • Consumul de antimicrobiene pentru uz sistemic ATC (grupa J01) pe stat membru;
 • Numărul de acțiuni care vizează combaterea bolilor transmisibile;
 • Numărul de acțiuni care abordează factorii de risc de mediu pentru sănătate;

Sinergii și complementarități cu alte programe

Programul EU4health este sinergic și complementar cu:

 • Programul Europa Digitală prin acțiuni care promovează transformarea digitală a serviciilor de sănătate și măresc interoperabilitatea unor astfel de servicii, inclusiv dezvoltarea unui spațiu european al datelor privind sănătatea.
 • Programul Orizont Europa prin acțiunile finanțate în Pilonul 2, direcțiile de acțiune: Instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru sănătate și îngrijire; și Sistemele de sănătate.
 • Rezerva rescEU aferentă Mecanismului de protecție civilă al Uniunii, prin ·         acțiunile de a consolida răspunsul UE la coronavirus, stocurile medicale din 9 state membre ale UE permit o reacție mai rapidă la crizele de sănătate.
 • POS – Programul Operațional Sănătateprin investițiile propuse în dezvoltarea de soluții de e-sănătate și soluții de telemedicină prin conectarea acestora la ERN în vederea creșterii accesului cetățenilor la tratamente echitabile și de calitate dar și priorităților de investiții în problematica cancerului. 

Apeluri lansate

Apeluri de proiecte: HaDEA

Apeluri licitații: HaDEA

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/522 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 martie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0522&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent