Skip to main content

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Loading

Apeluri

#BeInclusive – Premiul Sport pentru spargerea barierelor

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Activ

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

11 iunie 2024

Data limită

25 septembrie 2024 17:00 CET

#BeInclusive – Sport pentru pace

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Activ

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

11 iunie 2024

Data limită

25 septembrie 2024 17:00 CET

#BeInclusive – Promovarea egalității de gen în sport

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Activ

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

11 iunie 2024

Data limită

25 septembrie 2024 17:00 CET

#BeActive – Premiul pentru erou local

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

21 martie 2024

Data limită

22 mai 2024 17:00 CET

#BeActive – Premiul între generații

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

21 martie 2024

Data limită

22 mai 2024 17:00 CET

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Minim 367 milioane EURO

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură / Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC)

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură / European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Punctul Național de Contact

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)

ANPCDEFP

Obiectivul general al programului

Programul Acțiunile Jean Monnet sprijină predarea, învățarea, cercetarea și dezbaterile cu privire la aspecte legate de integrarea europeană, inclusiv la provocările și oportunitățile viitoare ale Uniunii, prin intermediul următoarelor acțiuni:

 • acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior;
 • acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării;
 • sprijinul acordat următoarelor instituții care urmăresc obiective de interes european: Institutul Universitar European din Florența, inclusiv Școala de Guvernanță Transnațională a acestuia; Colegiul Europei (campusurile din Bruges și Natolin); Institutul European de Administrație Publică din Maastricht; Academia de Drept European din Trier; Agenția Europeană pentru Educație Specială și Incluzivă din Odense și Centrul Internațional de Formare Europeană din Nisa.

Obiective specifice

Acțiunile Jean Monnet în domeniul învățământului superior: sprijină predarea și cercetarea în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană la nivel mondial:

 • promovarea excelenței în predare și cercetare în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană la nivel mondial;
 • promovarea dialogului între mediul academic și societate, incluzând factori de decizie locali și de la nivel de stat, funcționari publici, actori din societatea civilă, reprezentanți ai diferitelor niveluri de învățământ și ai mass-mediei;
 • generarea de cunoștințe și informații care să susțină procesul decizional de la nivelul UE și să consolideze rolul UE într-o lume globalizată;
 • comunicarea cu un public mai larg și diseminarea cunoștințelor cu privire la UE în întreaga societate (în afara mediului academic și a specialiștilor) pentru a aduce UE mai aproape de public.

Centre de excelență:

 • abordează studiile privind Uniunea Europeană;
 • promovează dialogul între mediul academic și societate, incluzând factori de decizie locali și de la nivel de stat, funcționari publici, actori din societatea civilă, reprezentanți ai diferitelor niveluri de învățământ și ai mass-mediei;
 • generează cunoștințe și informații care pot să susțină procesul decizional de la nivelul UE și să consolideze rolul UE într-o lume globalizată;
 • includ activități de informare și educaționale care vor disemina cunoștințele despre subiectele privind UE în cadrul societății în ansamblul său.

Acțiunile Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Activitățile de formare Jean Monnet pentru cadrele didactice:

 • să ofere cursuri specifice de formare individuală sau de grup (modulare, rezidențiale, mixte sau online) pentru cadrele didactice interesate de teme legate de UE și dispuse să integreze aceste teme în activitatea lor de zi cu zi;
 • să li se permită școlilor și furnizorilor de EFP să promoveze cunoașterea UE în rândul personalului lor didactic;
 • să ofere propuneri de formare structurate pe teme legate de UE pentru școli și pentru furnizorii de EFP;
 • să stimuleze încrederea cadrelor didactice în capacitatea lor de a integra o perspectivă UE în activitatea lor zilnică.

Rata de cofinanțare

Acțiunile Jean Monnet în domeniul învățământului superior

 • Modulele Jean Monnet: 30 000 € (cofinanțare de 75 %)
 • Catedrele Jean Monnet: 50 000 €
 • Centrele de excelență Jean Monnet: 100 000 €; Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare.

Acțiunile Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării:

 • Activitățile de formare Jean Monnet pentru cadrele didactice: 300 000 €

Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare.

 • Rețelele Jean Monnet: 300 000 €

Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare.

Rezultatele programului

Rețelele Jean Monnet își propun să confere o dimensiune internațională noii componente și să permită schimbul de bune practici, precum și experimentarea predării în comun într-un grup de țări.

Acțiunile Jean Monnet în domeniul învățământului superior

 • Creșterea numărului instituțiilor de învățământ superior care consolidează dimensiunea UE a disciplinelor pe care le acoperă.
 • Creșterea numărului de subiecte privind Uniunea Europeană introduse în predarea și cercetarea din cadrul departamentelor în care perspectiva UE nu este dezvoltată de obicei, în afară de subiectele cunoscute în mod obișnuit pentru asocierea lor cu UE.

Acțiunile Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Activitățile de formare Jean Monnet pentru cadrele didactice:

 • Profesori mai bine pregătiți, prin dobândirea de metodologii de predare a temelor legate de Uniunea Europeană;
 • Capacitate sporită de a preda teme legate de UE;
 • Mai bună cunoaștere a temelor legate de UE;
 • Ofertă extinsă de formare specifică pusă la dispoziție de organizațiile care asigură formarea inițială și/sau la locul de muncă a cadrelor didactice.

Rețelele Jean Monnet:

 • Creșterea capacității de a integra în activitățile lor teme legate de UE;
 • Expunere internațională sporită;
 • Expunerea în mass-media (inclusiv rețele sociale, publicații etc.).

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: educație și formare profesională.
 • Horizon Europe: activități de cercetare.
 • Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori: activități care promovează comunicarea cu un public mai larg și diseminarea cunoștințelor cu privire la UE în întreaga societate (în afara mediului academic și a specialiștilor) pentru a aduce UE mai aproape de public.
 • Creative Europe: promovează dialogul între mediul academic și societate.
 • Granturile SEE și Norvegiene: creșterea performanțelor în cercetare, consolidarea cooperării instituționale în domeniul învățământului superior.
 • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: îmbunătățirea sistemului de învățământ superior.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/817 din 20 mai 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0817&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent