Skip to main content

Programul ElectricUp

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Domeniu

Buget Total

1.376.000.000 Iei (2020-2022)

Instituția coordonatoare

Ministerul Energiei

ElectricUp (gov.ro)

Obiectivul general al programului

Obiectivul programului este de a ameliora repercusiunile negative asupra economiei și asupra cetățenilor, venind în sprijinul dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterii eficienței energetice, dezvoltării infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, precum și întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Investiţii pentru:

 • Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu;
 • Instalarea stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.

Rata de cofinanțare

Până la 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, în cuantumul total al bugetului alocat pentru un ciclu de finanțare, cu respectarea regulilor de cumul pentru întreprinderea unică.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Programul ElectricUp prezintă sinergii și complementarități cu:

 • Programul Operațional Regional Axa 3, care sprijină dezvoltarea de regiuni cu orașe smart și prietenoase cu mediul, respectiv promovarea eficienței energetice;
 • Programul Operațional Tranziție Justă Axa 2, care susține investiții în tehnologii şi infrastructuri pentru o energie curată cu emisii reduse și producerea de energie din surse regenerabile;
 • Fondul de mediu, care susține proiecte şi programe dedicate protecției mediului, precum promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente energetic și a infrastructurii aferente sau creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice unități de învățământ;
 • Planul Național de Redresare și Reziliență, prin promovarea acțiunilor legate de tranziția energetică,  exploatarea surselor regenerabile de energie și eficienta energetică a clădirilor;
 • Granturile SEE și Norvegiene, care finanțează și proiecte din domeniul energie regenerabilă şi îmbunătățirea eficienței energetice;
 • Fondul pentru inovare, care vizează implementarea de tehnologii, produse și procese inovatoare, cu emisii reduse de carbon;
 • Fondul de modernizare, care finanțează acțiuni privind tranziția energetică, creșterea ponderii surselor regenerabile de energie, eficiență energetică, inclusiv în transporturi şi construcţii;
 • Mecanismul Uniunii de finanțare a energiei din surse regenerabile, care susţine creşterea capacităţilor de producere a energiei regenerabile prin investiţii comune ale statelor membre;
 • InvestEU, care sprijină investiţii în energie regenerabilă şi eficienţă energetică, inovarea şi digitalizarea.

Apeluri lansate

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent