Skip to main content

Programul de politici şi activităti de tineret şi studenţi

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Programul este permanent şi finanţat anual prin Legea bugetului de stat.

Bugetul alocat în anul 2023 pentru Programul de politici şi acţivităţi de tineret şi studenţi este în valoare de 26.250.000 lei.

Instituția coordonatoare

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, Direcția Potitici şi Activităţi pentru Tineret şi Studenţi.

Obiectivul general al programului

Susţinerea participării active a tinerilor şi studenţilor la viaţa comunităţii.

Obiective specifice

Realizarea de studii, cercetări, analize, prognoze privind starea tineretului; întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii centrelor de tineret – creşterea capacităţii centrelor de tineret prin identificarea, alocarea şi amenajarea spaţiilor cu potenţial de a deveni primitoare pentru desfăşurarea activităţii de lucru cu tinerii, finanţarea de proiecte în domenii de interes pentru tineri şi studenţi, organizarea de tabere sociale, pentru persoane cu handicap, tematice şi naţionale pentru copii şi tineri şi tabere studenţeşti.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul acestui program sunt finanţate:

  • proiecte de tineret proprii şi sau în parteneriat ale MFTEŞ şi ale instituţiitor din subordine;
  • proiecte de tineret şi studenţeşti ale structurilor asociative prin intermediut concursurilor naţionale şi locale de proiecte;
  • tabere pentru studenţi; tabere pentru copii şi tineri (tabere pentru copii şi tineri cu dizabilităţi, tabere tematice, tabere sociate).

Sinergii și complementarități cu alte programe

Concomitent cu Programul de politici şi acţivităţi de tineret şi studenţi, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, mai implementează în domeniul tineret şi Programele „StudentInvest” şi „FamilyStart”. Aceste programe au caracter socio-educaţional, accentul fiind pus pe creşterea accesului ta programele de Invăţământ superior, pe diminuarea abandonului universitar, precum şi a şomajului în rândul tinerilor absolvenţi, respectiv promovarea valorilor familiei, încurajarea natatităţii.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent