Skip to main content

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Domeniu

Buget Total

49.949.000 lei (estimativ) anual pentru perioada 2021-2027

Instituția finanțatoare

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Programul de comerț și servicii de piață – MEEMA – Mediul de Afaceri (gov.ro)

Punctul național de contact

MAT/0219059

Directia care gestioneaza programul

Direcția Generală de Antreprenoriat și Programe IMM

Obiectivul general al programului

Sprijinirea operatorilor economici, societăți și societăți cooperative, prin facilitarea accesului la finanțare, în scopul îmbunătățirii performanțelor economice și tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerințele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creșterea nivelului de competitivitate, crearea și menținerea locurilor de muncă, sporirea protecției consumatorilor și securității alimentare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

a) Achiziționarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității) conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora.

b) Achiziționarea de cititoare pentru cod de bare.

c) Achiziționarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare.

d) Achiziționarea de aparate de marcat electronice fiscale.

e) Achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate și instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților pentru care a solicitat finanțare, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard și automatelor muzicale.

f) Achiziționarea de electro și motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/2004.

g) Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii (etichetare ecologica, licențe), software pentru comerțul on-line sau pentru desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață.

h) Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă) conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora.

i) Achiziționarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu excepția vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.

j) Certificarea unui sistem de management al calității/mediului/sănătății și securității ocupaționale/siguranței alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calității); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranței alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale), simplu sau integrat.

k) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu dețin altă pagină web și care trebuie să fie funcțională la data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare.

l) Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie3 pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.

m) Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de comerț sau servicii.

n) Participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecționare profesională în domeniul activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pentru care a solicitat finanțare, participarea la cursuri privind noțiuni fundamentale de igienă necesare în activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață.

o) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiții acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

p) Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA). Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN clasa 70.

q) Achiziționarea de spații comerciale de comerț sau prestări servicii în legătură directă cu activitățile codului CAEN pe care se accesează Programul. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă*.

Pentru activitățile de implementare și certificare a sistemelor de management, în vederea implementării și certificării sistemelor de management se finanțează următoarele categorii de servicii:

a) Cursuri de instruire pentru personalul implicat în activități legate de calitate/mediu/sănătatea și securitatea ocupațională/siguranța alimentelor (auditor intern);

b) Consultanță privind întocmirea documentației de implementare a sistemelor de management;

c) Certificarea sistemului de management al calității/mediului/sănătății și securității ocupaționale/siguranței alimentelor, simplu sau integrat.

Rata de cofinanțare

Minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Rata absorbție

> 90%.

Rezultatele programului

Aproximativ 1100 de noi locuri de muncă

Sinergii și complementarități cu alte programe

  • Complementaritate cu Obiectivul Strategic 3 din InvestEU pe finanțarea investițiilor în echipamente mecanice și digitale necesare eficientizării activității IMM-urilor.
  • Complementaritate cu Obiectivul Strategic 3 din Digital Europe pe finanțarea achiziției echipamentelor IT necesare protecției cibernetice.
  • Complementaritate cu programul național PREIMM pe finanțarea investițiilor în echipamente.
  • Complementaritate cu programul național Femeia Antreprenor pe finanțarea precoce a inițiativelor antreprenoriale ale femeilor.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent