Skip to main content

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

Bugetul alocat prin Legea nr. 368/2022 de aprobare a bugetului de stat pentru implementarea măsurii în anul 2023 este de 74.500.000 lei.

Instituția finanțatoare

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
https://turism.gov.ro/web/2023/08/16/proiect-de-procedura-comert-servicii/

 

Punctul național de contact

MAT/0219059

Directia care gestioneaza programul

Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIMM)

Obiectivul general al programului

Programul reprezintă o măsură de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în sectoarele de comercializare a produselor și serviciilor de piață și are ca obiectiv susținerea investițiilor, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare, precum și încurajarea digitalizării și transformării verzi a societăților românești care desfășoară activități de comerț intern și internațional.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi autorizate în condițiile prezentei proceduri de implementare, pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:
• 18 Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor
• 33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
• 36 Captarea, tratarea și distribuția apei
• 37 Colectarea și epurarea apelor uzate
• 38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile
• 39 Activități și servicii de decontaminare
• 42 Lucrări de geniu civil
• 43 Lucrări speciale de construcții
• 45 Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor
• 46 Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete
• 47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
• 49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte
• 50 Transporturi pe apă
• 51 Transporturi aeriene
• 52 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi
• 53 Activități de poștă și de curier
• 55 Hoteluri și alte facilități de cazare
• 56 Restaurante și alte activități de servicii de alimentație
• 58 Activități de editare
• 59 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală
• 60 Activități de difuzare și transmitere de programe
• 61 Telecomunicații
• 62 Activități de servicii în tehnologia informației
• 65 Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
• 66 Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii
• 68 Tranzacții imobiliare
• 69 Activități juridice și de contabilitate
• 70 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management
• 71 Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică
• 72 Cercetare-dezvoltare
• 73 Publicitate și activități de studiere a pieței
• 75 Activități veterinare
• 77 Activități de închiriere și leasing
• 78 Activități de servicii privind forța de muncă
• 80 Activități de investigații și protecție
• 81 Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri
• 82 Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor
• 85 Învățământ
• 87 Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare
• 88 Activități de asistență socială, fără cazare
• 90 Activități de creație și interpretare artistică
• 91 Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale
• 93 Activități sportive, recreative și distractive
• 95 Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc
• 96 Alte activități de servicii
• 97 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic.

Rata de cofinanțare

Prin program se finanțează cererile de finanțare în următoarele condiții:
Valoarea finanțării este de maxim 500.000 lei dar nu mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente unui credit de investiții contractat de la instituția de credit parteneră. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program nu poate fi mai mică de 250.000 lei.

Rata absorbție

> 90%.

Rezultatele programului

Numărul estimat de beneficiari pentru anul 2023 este de 149.

Sinergii și complementarități cu alte programe

  • Complementaritate cu Obiectivul Strategic 3 din InvestEU pe finanțarea investițiilor în echipamente mecanice și digitale necesare eficientizării activității IMM-urilor.
  • Complementaritate cu Obiectivul Strategic 3 din Digital Europe pe finanțarea achiziției echipamentelor IT necesare protecției cibernetice.
  • Complementaritate cu programul național PREIMM pe finanțarea investițiilor în echipamente.
  • Complementaritate cu programul național Femeia Antreprenor pe finanțarea precoce a inițiativelor antreprenoriale ale femeilor.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent