Skip to main content

Programul de creditare FamilyStart şi Studentlnvest

Loading

Apeluri

Ministrul Familiei, Tineretului Și Egalității De Șanse lansează programele guvernamentale de creditare STUDENT INVEST ȘI FAMILY START

Program de finanţare

Programul de creditare FamilyStart şi Studentlnvest

Status

Inactiv

Data deschiderii

12 octombrie 2023

Buget apel

250.000.000 RON

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Perioada de implementare: permanent.

Bugetul alocat pentru anul 2023: 47.328.000 lei.

Instituția finanțatoare

Ministerutui Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

https://mfamilie.gov.ro/

Obiectivul general al programului

Susţinerea studenţilor şi a familiilor tinere prin facilitarea creditării prin care să se asigure resursele necesare pentru stimutarea accesului la educaţie, precum şi asigurarea unui pachet minim de chettuieli la întemeierea unei familii şi creşterea gradului de educaţie în familie.

Axe finanțare

Studentlnvest: Creşterea accesutui la programe de învăţământ superior şi diminuarea abandonului şcolar; creşterea şanselor de inserţie pe piaţa forţei de muncă.

FamilyStart: Susţinerea întemeierii de familii tinere.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Studentlnvest:

a) taxe de studii, inctusiv licenţă, master, doctorat;

b) plata cărţitor, rechizitelor;

c) costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;

d) taxa de participare ta manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum şi chettuietile de transport pentru deplasări;

e) achiziţionarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicaţii informatice de specialitate;

f) plata chiriei, 1n limita a maximum 300 euro/lună, ta cursul Băncii Naţionale a României din ziva plăţii;

g) plata locurilor de cazare în căminele studenţeşti;

h) parte/avans din achiziţia unei locuinţe;

i) cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative: convenţie, adeverinţa sau alt document care atestă înscrierea în program;

j) decontarea, pentru studenţii care sunt părinţi, a cheltuielitor cu creşa, grădiniţa, şcoala, programele „Scoata după şcoală”, precum şi a taxelor pentru cursuri extraşcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotică şi programare, artă şi alte cursuri de dezvoltare personală,

k) costul serviciitor dentare şi al intervenţillor chirurgicale;

I) investigaţii medicale complexe recomandate de medici în cazul studenţilor care se confruntă cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei.

 FamilyStart:

a) costurile ce decurg din evenimente care conduc la obţinerea statutului de soţ şi soţie, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu pritejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei; solicitarea plăţii se face 1n termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul;

b) plata cheltuietilor cu spitalizarea în cazul naşterilor;

c) ptata, pentru tinerii părinţi căsătoriţi, a chettuielilor cu creşa, grădiniţa, şcoala, programete „Şcoala după şcoală”, precum şi a taxelor pentru cursuri extraşcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica şi programare, artă;

d) avansul pentru achiziţia de către tinerii căsătoriţi a unor autoturisme familiale noi, numai pentru cele de 7 persoane/locuri, precum şi achiziţia de autoturisme adaptate pentru persoanete cu dizabilităţi;

e) plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licenţă, master, doctorat, precum şi a celor aferente cărţitor de specialitate şi rechizitelor; toate formele de studiu trebuie să fie autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate;

f) plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuietilor aferente publicării cărţitor sau a studiilor de specialitate, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilităţi;

g) plata taxelor de participare ta manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum şi a cheltuietilor de transport pentru deplasări;

h) achiziţionarea de calculatoare, taptopuri, imprimante, aplicaţii informatice de specialitate, inclusiv a celor având încorporate tehnologii de acces pentru persoanele cu dizabilităţi;

i) plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul Băncii Naţionale a României din ziua respectivă;

j) parte/avans din achiziţia unei locuinţe;

k) costul serviciitor dentare şi al intervenţiitor chirurgicale;

l) investigaţii medicale complexe recomandate de medici în cazul studenţilor care se confruntă cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei.

Notificare

Programul de creditare FamilyStart şi Studentlnvest

https://contragarantare.ro/student-invest/

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent