Skip to main content

PROGRAMUL DE CONSTRUCȚII LOCUINȚE SOCIALE ȘI DE NECESITATE

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Bugetul programului pe anul 2021 – 75 milioane lei (credite de angajament și bugetare)

Instituția coordonatoare

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură

Obiectivul general al programului

Programul are drept scop construirea de locuințe sociale destinate unor categorii de persoane a căror nivel de resurse și/sau de existență nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței. Aceste locuințe aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate și nu se vând. Promovarea investițiilor de locuințe sociale reprezintă sarcina autorităților publice locale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Construcția de locuințe sociale, reabilitarea clădirilor de locuit existente, în vederea realizării de locuinţe sociale.

Rata de cofinanțare

Fondurile alocate de la bugetul de stat, prin transferuri, prin bugetul ministerului, sunt pentru decontarea:

a) contravaloarea cheltuielilor lucrărilor de construcții-montaj, inclusă în valoarea totală a devizului general, cu excepția cheltuielilor aferente racordării la rețelele de utilități publice;

b) contravaloarea cheltuielilor aferente utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj, din care se decontează exclusiv cheltuielile efectuate pentru achiziția următoarelor: ascensor, centrală termică de bloc sau de scară, după caz, cu echipamentele necesare funcționării acesteia.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent