Skip to main content

Programul Corpul European de Solidaritate

Loading

Apeluri

Echipe de voluntariat în zone cu prioritate înaltă Sănătate (VTHPA)

Program de finanţare

Programul Corpul European de Solidaritate

Participarea tinerilor la activități de solidaritate

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ESC Solidarity Volunteering Unit Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

07 decembrie 2023

Data limită

08 februarie 2024 17:00 CET

Voluntariat în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar

Program de finanţare

Programul Corpul European de Solidaritate

Participarea tinerilor la activități de solidaritate

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ESC Humanitarian Aid Voluntering Unit Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

07 decembrie 2023

Data limită

16 aprilie 2024 17:00 CET

Eticheta de calitate Ajutor umanitar – Procedura completă

Program de finanţare

Participarea tinerilor la activități de solidaritate pentru ajutor umanitar

Participarea tinerilor la activități de solidaritate

Programul Corpul European de Solidaritate

FORMARE JUDICIARĂ

Status

Activ

Tipul de acţiune

ESC Quality Label

Model de termen limită

multiple cut-off

Data deschiderii

10 iunie 2021

Data limită

24 septembrie 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

1.009.000.000 EUR

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Punctul Național de Contact

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)

Corpul European de Solidaritate (anpcdefp.ro)

Obiectivul general al programului

Obiectivul general al programului este de a spori implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, în primul rând voluntariat, ca modalitate de consolidare a coeziunii, a solidarității, a democrației, a identității europene și a cetățeniei active în Uniune și în afara ei, oferind un răspuns la provocările societale și umanitare la nivel local, cu accent deosebit pe promovarea dezvoltării durabile, a incluziunii sociale și a egalității de șanse.

Obiective specifice

 • Obiectivul specific al programului constă în a le oferi tinerilor, oportunități ușor accesibile de a se implica în activități de solidaritate care să producă schimbări societale benefice în Uniune și în afara ei, îmbunătățindu-le și validându-le competențele în mod corespunzător și facilitându-le implicarea constantă în calitate de cetățeni activi.
 • Participarea tinerilor la activități de solidaritate care urmăresc să ofere un răspuns la provocările societale.
 • Participarea tinerilor la activități de solidaritate pentru ajutor umanitar („Corpul voluntar european de ajutor umanitar”).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Voluntariatul în activități de solidaritate;
 • Stagii și locuri de muncă;
 • Proiecte de solidaritate;
 • Voluntariatul în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar (fostul program Voluntari UE pentru ajutor umanitar);
 • Activități de networking (rețele de absolvenți, evenimente);
 • Măsuri de asigurare a calității și de sprijin, cum ar fi asigurarea, pregătirea și eliberarea unui certificat la finalul unui stagiu.

Rata de cofinanțare

Programul poate oferi finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în special granturi, premii și achiziții publice.

Rezultatele programului

Programul va permite unui număr de aproximativ 350.000 de tineri din UE și din țările partenere să se implice în acțiuni de voluntariat în două domenii: activități de solidaritate care urmăresc să ofere un răspuns la provocările societale, cum ar fi ajutarea copiilor și a persoanelor vârstnice, acordarea de asistență în centrele pentru solicitanții de azil, precum și acțiuni de solidaritate legate de ajutorul umanitar.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Erasmus+: educație și formare pentru tineri, care vizează îmbunătățirea capacității de inserție profesională și facilitează tranziția către piața muncii.
 • Creative Europe: promovează diversitatea culturală și lingvistică, schimburile interculturale.
 • Digital Europe: promovarea activităților de comunicare în rețea, utilizarea platformelor online.
 • Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori: activități care vizează incluziunea și cooperarea, ajutorarea grupurilor dezavantajate, accentul pe viața și participarea cetățenilor.
 • Granturile SEE și Norvegiene: îmbunătățirea dialogului social și a cooperării, facilitarea accesului la ocuparea forței de muncă.
 • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: îmbunătățirea calității educației și formării profesionale, astfel încât să se adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă.
 • POIDS – Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială: ajutorarea grupurilor de persoane vulnerabile (spre exemplu, persoanele vârstnice, cele aflate la risc de sărăcie și excluziune socială), promovarea incluziunii și a egalității de șanse.
 • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: complementarități cu Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/888 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 mai 2021 de instituire a Programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentelor (UE) 2018/1475 și (UE) nr. 375/2014

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.202.01.0032.01.ENG

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent