Skip to main content

PROGRAMUL ANUAL DE ACȚIUNI PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC LA CONSTRUCȚIILE CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ MULTIETAJATE, ÎNCADRATE PRIN RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Bugetul total al programului pentru anul 2021: 50 milioane lei (credite de angajament și credite bugetare).

Instituția coordonatoare

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură

Obiectivul general al programului

Punerea în siguranță a clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, prin finanțarea proiectării și executării lucrărilor de intervenție, în condițiile OG nr. 20/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădirile incluse în programele anuale.

Rata de cofinanțare

Autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî, în condiţiile legii, finanţarea de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la spaţiile publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietatea persoanelor fizice, situate în construcţiile incluse în programele anuale. Instituţiile publice şi operatorii economici care deţin locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în construcţiile incluse în programele anuale sunt obligaţi să asigure finanţarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de intervenţie, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţin din proprietatea comună.

Sunt prevăzute facilităţi financiare pentru proprietarii de locuinţe, persoane fizice, astfel:

– pentru clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic:

  1. a) finanțarea integrală, din alocații bugetare, a proiectării lucrărilor de consolidare aferente locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice;
  2. b) finanțarea integrală, din alocații bugetare, a execuției lucrărilor de consolidare aferente locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice;
  3. c) restituirea în rate lunare egale, fără dobândă, eșalonate pe 25 de ani, a contravalorii execuţiei lucrărilor de consolidare finanţate din alocaţii bugetare;
  4. d) exceptarea proprietarilor, persoane fizice, cu venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie de la restituirea contravalorii execuţiei lucrărilor de consolidare finanţate din alocaţii bugetare.

– scutirea de taxă pentru emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrări de consolidare.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent