Skip to main content

Programul Antifraudă

Loading

Apeluri

Schimburi de personal

Program de finanţare

Programul Antifraudă

Status

Activ

Tipul de acţiune

EUAF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

29 februarie 2024

Data limită

07 mai 2024 17:00 CET

Sesiuni de formare specializate

Program de finanţare

Programul Antifraudă

Status

Activ

Tipul de acţiune

EUAF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

29 februarie 2024

Data limită

07 mai 2024 17:00 CET

Studii de drept comparat și publicații periodice

Program de finanţare

Programul Antifraudă

Status

Activ

Tipul de acţiune

EUAF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

29 februarie 2024

Data limită

07 mai 2024 17:00 CET

Conferințe, ateliere și seminarii

Program de finanţare

Programul Antifraudă

Status

Activ

Tipul de acţiune

EUAF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

29 februarie 2024

Data limită

07 mai 2024 17:00 CET

Hardware criminalistic digital

Program de finanţare

Programul Antifraudă

Status

Activ

Tipul de acţiune

EUAF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

29 februarie 2024

Data limită

07 mai 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

 • 181 mil. EUR

Instituția finanțatoare

 • Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Categorii tematice

 • Piața unică, inovare și digital

Obiectivul general al programului

 • Protecția intereselor financiare ale Uniunii;
 • Sprijinul în domeniul asistenței reciproce între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniul vamal și cel agricol.

Obiective specifice

 • Prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene;
 • Sprijinirea raportării neregulilor, inclusiv a fraudelor, legate de gestiunea partajată și de fondurile de asistență pentru preaderare din bugetul Uniunii;
 • Punerea la dispoziție a unor instrumente pentru schimbul de informații și acordarea de sprijin pentru activitățile operaționale în materie de asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal și cel agricol.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Sprijinul financiar este utilizat pentru:

 • achiziționarea de echipamente și instrumente tehnice, cum ar fi echipamente de investigație și supraveghere, instrumente criminalistice și instrumente de analiză a datelor;
 • instruire, schimburi de personal, ateliere de lucru de analiză a riscurilor, conferințe și studii comparative.

Indicatori de performanță

 • Gradul de satisfacție privind activitățile organizate și (co)finanțate prin program;
 • Procentul de state membre care primesc sprijin în fiecare an în cadrul programului;
 • Gradul de satisfacție a utilizatorilor privind utilizarea Sistemului de gestionare a neregulilor;
 • Numărul informațiilor puse la dispoziție și numărul de activități sprijinite prin intermediul asistenței reciproce.

Rata de cofinanțare

 • 100%

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Complementaritate cu Obiectivul Specific 1 din Single Market pe îmbunătățirea funcționării pieței interne prin încurajarea colaborării între țări și a schimbului de bune practici privind protecția împotriva falsificării monedei unice;
 • Complementaritate cu Obiectivul Specific 3 din Digital Europe pe prevenirea și combaterea spălării de bani prin mijloace cibernetice;
 • Complementaritate cu Pericles IV pe finanțarea acțiunilor de prevenire și combatere a fraudei și a corupției, care vor îmbunătăți calitatea actului de prevenire a celor două infracțiuni și în domeniul monetar;
 • Sinergie cu Programul UE de luptă antifraudă pe creșterea eficienței acțiunilor de prevenire și combatere a fraudei și a corupției, inclusiv a fraudelor legate de gestiunea partajată și de fondurile de asistență pentru preaderare din bugetul Uniunii.

Apeluri lansate

Legislație

Propunere de Regulament în curs de aprobare

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent