Skip to main content

Program Societatea civilă – DPRP

Loading

Apeluri

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) lansează „Sesiunea de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024” – Sesiunea 2

Program de finanţare

Program Educație - DPRP

Program Cultură - DPRP

Program Mass-media - DPRP

Program Societatea civilă - DPRP

Program Spiritualitate şi tradiţie - DPRP

Status

Inactiv

Data deschiderii

15 mai 2024

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) lansează „Sesiunea de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024”

Program de finanţare

Program Educație - DPRP

Program Cultură - DPRP

Program Mass-media - DPRP

Program Societatea civilă - DPRP

Program Spiritualitate şi tradiţie - DPRP

Status

Inactiv

Data deschiderii

21 februarie 2024

Ghidul de finanţare nerambursabilă pentru anul 2023

Program de finanţare

Program Educație - DPRP

Program Cultură - DPRP

Program Mass-media - DPRP

Program Societatea civilă - DPRP

Program Spiritualitate şi tradiţie - DPRP

Status

Inactiv

Data deschiderii

01 august 2023

Buget apel

2.000.000 RON

Tip Apel

Competitiv -Perioadă continuă de depunere

Descriere program

Buget total

Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 500.000 lei pe proiect.

Instituția coordonatoare

Obiectivul general al programului

Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora.

Obiectivul specific

Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării.

Activități eligibile/cheltuieli eligibile

Activități eligibile:
a) editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea publicaţiilor destinate românilor de pretutindeni;
b) realizarea de programe şi servicii media audiovizuale, precum şi difuzarea, furnizarea şi/sau retransmisia acestora prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv internet, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituţii sau organizaţii specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune;
c) sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune în limba română care realizează programe şi emisiuni destinate românilor de pretutindeni;
d) înfiinţarea unor radiodifuzori şi/sau dotarea şi modernizarea radiodifuzorilor în scopul furnizării unor servicii de programe de televiziune/radiodifuziune şi a unor servicii media audiovizuale destinate românilor de pretutindeni;
e) dotarea şi întreţinerea editurilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;
f) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea unităţilor de învăţământ şi a cluburilor culturale, sportive şi de creaţie ale românilor de pretutindeni;
g) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bisericilor şi altor unităţi de cult ale românilor de pretutindeni şi a centrelor sociale, educaţionale şi spirituale;
h) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor centrelor culturale ale românilor de pretutindeni, inclusiv casele limbii şi culturii române;
i) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bibliotecilor românilor de pretutindeni;
j) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;
k) proiecte educaţionale pentru românii de pretutindeni;
l) organizarea manifestărilor culturale, în ţară şi în străinătate, destinate românilor de pretutindeni;
m) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, congrese, reuniuni şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate;
n) organizarea şi participarea, în ţară şi în străinătate, la cursuri, schimburi de experienţă, vizite de documentare, programe de pregătire profesională, perfecţionare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu;
o) înfiinţarea, recuperarea, restaurarea şi întreţinerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci comemorative, cimitire şi altele asemenea, protejarea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;
p) efectuarea de studii şi cercetări de sociologie, istorie, arheologie, etnografie şi folclor, dialectologie şi altele asemenea, precum şi publicarea acestora;
q) colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea de proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni;
r) înfiinţarea şi dotarea centrelor educaţionale interdisciplinare, a centrelor de informare şi a programelor, proiectelor sau acţiunilor derulate de centre comunitare ale românilor de pretutindeni;
s) finanţarea furnizării serviciilor de acces la internet şi de realizare a paginilor de internet ale asociaţiilor, fundaţiilor, unităţilor de cult, organizaţiilor, instituţiilor, persoanelor fizice autorizate sau juridice din străinătate şi din România, legal constituite, în condiţiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni;
t) transmiterea fluxurilor de ştiri, difuzate de agenţiile de presă româneşti, către organizaţiile comunităţilor româneşti de pretutindeni;
u) asistenţă pentru înfiinţarea organizaţiilor şi asociaţiilor românilor de pretutindeni;
v) promovarea şi susţinerea oportunităţilor de afaceri, în ţară şi în străinătate, în beneficiul românilor de pretutindeni;
w) promovarea şi susţinerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoaşterii şi respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;
x) acoperirea, în cazuri excepţionale, temeinic argumentate, a costurilor financiare privind tratamentul medical şi spitalizarea, pe teritoriul României, pentru etnicii români de pretutindeni;
y) donarea de bunuri şi materiale diverse românilor de pretutindeni;
z) acordarea de premii în bani şi în natură românilor de pretutindeni care au obţinut rezultate deosebite sau au avut realizări remarcabile în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, conform criteriilor stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni;
aa) cheltuieli de audit extern, în condiţiile în care Departamentul pentru Românii de Pretutindeni solicită contractarea unui astfel de audit;
ab) funcţionarea organizaţiilor româneşti din comunităţile istorice din afara graniţelor ţării şi a sediilor acestora.

Cheltuieli eligibile:
a) editarea, achiziţia şi distribuirea de cărţi, manuale, ziare, reviste şi alte publicaţii, dicţionare, albume, enciclopedii, hărţi, casete video, casete audio, compact-discuri, broşuri, pliante, postere şi alte tipărituri pentru documentare şi pentru activităţi culturale; b) redactarea, tehnoredactarea, tipărirea, distribuirea şi difuzarea de ziare, reviste, publicaţii şi altele asemenea;
c) realizarea şi distribuirea de filme, fotografii, imagini şi altele asemenea;
d) achiziţia şi distribuirea de diapozitive, steaguri, fanioane, cocarde, insigne, ecusoane şi altele asemenea;
e) achiziţia şi distribuirea de costume populare, obiecte de artizanat, instrumente muzicale şi altele asemenea;
f) costuri privind achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea unităţilor de învăţământ, sportive şi de creaţie, bisericilor şi altor unităţi de cult, bibliotecilor, centrelor culturale, centrelor educaţionale interdisciplinare, centrelor de informare, centrelor comunitare, caselor limbii şi culturii române şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni, inclusiv achiziţia de terenuri;
g) chirie, cheltuieli de întreţinere, energie electrică, telefon, fax, internet, realizarea paginilor web şi altele asemenea;
h) servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă în domeniul tehnologiei informaţiei;
i) achiziţie de software;
j) publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I;
k) realizarea de sondaje, studii, statistici, cercetări interdisciplinare şi altele asemenea;
l) achiziţia de material didactic, mobilier şcolar, echipament sportiv, aparatură diversă, aparatură de multiplicat şi tipărit, de înregistrare audio şi video, de emisie radio şi de televiziune, aparate telefonice, maşini de scris, aparate foto, proiectoare, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere şi alte echipamente IT, inclusiv periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, veşminte preoţeşti, autovehicule şi alte bunuri;
m) achiziţia de hârtie, rechizite, cerneluri şi alte materiale tipografice;
n) construcţia, întreţinerea şi amenajarea de monumente, busturi, plăci comemorative, cimitire, troiţe şi altele asemenea;
o) realizarea şi transmisia emisiunilor de radio şi de televiziune, în ţară şi în străinătate, pentru românii de pretutindeni;
p) săpături arheologice, studii, cercetări şi altele asemenea;
q) organizarea şi participarea la simpozioane, festivaluri, conferinţe, expoziţii, colocvii, târguri, lansări de carte şi alte asemenea manifestări, desfăşurate în ţară şi în străinătate, pentru românii de pretutindeni;
r) realizarea de scenarii pentru manifestări culturale;
s) organizarea de vizite de documentare, tabere, călătorii, întâlniri zonale şi alte asemenea manifestări pentru românii de pretutindeni;
t) abonamente la publicaţii româneşti (ziare, reviste) şi abonamente la fluxurile de ştiri, pentru românii de pretutindeni;
u) costuri privind vizite în România ale reprezentanţilor organizaţiilor românilor de pretutindeni – transport, cazare, masă sau diurnă, taxe de participare la evenimente;
v) trataţii, reprezentare, deplasări interne şi externe (transport, cazare, masă sau diurnă), taxe de participare şi de vizitare, taxe consulare, taxe de înregistrare, taxe vamale, asigurări, combustibil auto şi alte cheltuieli de transport şi difuzare;
w) acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor, donaţii şi altele asemenea;
x) onorarii, indemnizaţii, premii, burse de orice fel, cheltuieli de personal şi alte asemenea cheltuieli;
y) în cazul acordării burselor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni, în România, în străinătate şi în statele de reşedinţă, de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în cadrul programelor, proiectelor sau acţiunilor desfăşurate, metodologia de acordare şi cuantumul burselor se vor stabili prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.

 

Rata de cofinanțare

5%

Rata absorbție

100%

Informații actualizate despre program

Informații actualizate despre program pot fi consultate la adresa  https://dprp.gov.ro/web/

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent