Skip to main content

Program privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla local

Loading

Apeluri

Înscrieri – Program privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla local

Program de finanţare

Program privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla local

Status

Inactiv

Data deschiderii

31 iulie 2023

Buget apel

239.282.400 RON

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget total

Suma alocată sesiunii de finanțare este de 50.000.000 lei.

În cadrul unei sesiuni de înscriere, un solicitant poate obţine finanţare pentru cel mult:

 • 100 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie ≤ 1.000 de locuitori;
 • 500 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie cuprinsă între 1.001 şi 5.000 de locuitori;
 • 1.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie cuprinsă între 5.001 şi 10.000 de locuitori;
 • 5.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie cuprinsă între 10.001 şi 50.000 de locuitori;
 • 20.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie cuprinsă între 50.001 şi 200.000 de locuitori;
 • 50.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie ≥ 200.001 de locuitori.

Instituția finanțatoare

Obiectivul general al programului

(1) Scopul Programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin casarea autovehiculelor uzate.
(2) Obiectul Programului constă în finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, denumită în continuare finanţare, acordată pentru autovehiculul uzat.

 

Activități eligibile/cheltuieli eligibile

Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:

 • este persoană fizică cu domiciliul/reședința în România;
 • are domiciliul/reședința pe raza teritorială a UAT-ului solicitant de finanțare;
 • deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale UAT-ului solicitant de finanțare;
 • nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul Rabla Clasic sau prin Programul Rabla Plus, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;
 • nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:

 • este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT solicitant;
 • la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;
 • are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
 • conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).

Informații actualizate despre program

Informații actualizate despre program pot fi consultate accesând adresa – https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent