Skip to main content

Program Interreg NEXT VI-A România – Ucraina

Loading

Apeluri

Programul Interreg NEXT Romania-Ucraina: Al doilea apel de proiecte standard

Program de finanţare

Program Interreg NEXT VI-A România - Ucraina

Status

Activ

Data deschiderii

18 martie 2024

Buget

4.470.000 EUR

Interreg NEXT Romania-Ucraina lansează apelul pentru proiecte mici

Program de finanţare

Program Interreg NEXT VI-A România - Ucraina

Status

Inactiv

Data deschiderii

29 septembrie 2023

Buget

14.585.914 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Programul Interreg NEXT România-Ucraina lansează primul apel de proiecte de tip standard

Program de finanţare

Program Interreg NEXT VI-A România - Ucraina

Status

Inactiv

Data deschiderii

03 august 2023

Buget

12.666.237 EUR

Tip Apel

Competitiv

Descriere program

Despre program

Programul Interreg NEXT VI-A România – Ucraina finanțează proiecte care au ca scop gestionarea situaților de urgență, educație, turism și servicii vamale.

Beneficiarii de pe teritoriul României sunt Satu Mare, Maramureș, Botoșani, Suceava și Tulcea, în timp ce beneficiarii eligibili din Ucraina sunt oblasturile Ivano-Frankivsk, Zakarpatia, Cernăuți și Odesa.

Buget total

Alocarea financiară pentru Programul Programul Interreg NEXT România- Ucraina este de 54 de milioane de euro.

Categorii tematice

  • O Europă mai verde
  • O Europă mai socială și mai incluzivă
  • Sporirea siguranței și securității Europei

Obiectivul general al programului

Dezvoltarea durabilă a ariei de graniță dintre cele două țări prin finanțarea unor proiecte comune.

Obiective specifice

Obiectivul de politică 2 – O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon:

(iv) Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice

(v) Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor (vii) Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare

Obiectivul de politică 4 – O Europă mai socială și mai incluzivă:

(i) Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

(v) Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate

(vi) Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Obiectivul specific Interreg 2 – Sporirea siguranței și securității Europei:

a) Gestionarea trecerii frontierelor

b) Alte acțiuni pentru o Europă mai sigură

Prioritate

Prioritate 1. Focus asupra mediului peste granițe
Prioritate 2. Dezvoltare socială peste frontiere
Prioritate 3. O Europă mai sigură

Rata de cofinanțare

Rată cofinanțare UE: maxim 90%

Calendar estimativ al lansărilor

Calendar estimativ al lansărilor poate fi consultat aici.

Contact

Autoritatea de Management (AM)
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcţia Autorități de Management Programe Cooperare Teritorială Europeană
Iulia HERTZOG, Director
Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5, București

Persoană de contact: Daniela Surdeanu, ofițer de comunicare
Tel: +4 0372111332
Fax: +40 372111456
E-mail: info.roua@mdlpa.ro

Comitetul de Monitorizare (CM)

Secretariatul Comun (SC) în România
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava

Cezar GROZAVU, Director executiv al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava
Ingrid BUCŞA, Director al Secretariatului Tehnic Comun
Strada Bistriţei nr. 8A, clădire DAE Office Center 1,et.1, cod poştal 720274, Suceava, jud.Suceava, ROMÂNIA
Persoană de contact: Adriana NICULA (ofițer comunicare)
Tel+40230 530 049
Fax:+40230 530 055
E-mail: info.ro-ua@brctsuceava.ro

Oficii ale Secretariatului Tehnic Comun în Ucraina

Cernăuți
Oficiul Antenă din Cernăuți: Asociația Bucovineană pentru Inițiative și Dezvoltare Cernăuți
Adresa Oficiului Antenă: Str. Kobylanska, nr. 20, ap. 10, cod poștal 58000, Cernăuți, Ucraina
Reprezentant legal organizație: Oleksiy HRUSHKO, Președinte organizație
Tel:+380503383593/Fax.: +380372529684,
E-mail: baid.cv@gmail.com
Persoane de contact:

Hryhorii Livshyts (expert cheie – Cernăuți): tel. +380 505 53 93 81, livshyts.baid@gmail.com
Olena Varvariuk (expert cheie- Cernăuți): tel. +380 668 76 29 16, varvariuk.baid@gmail.com
Herman Karpenko (expert cheie 2 – Kiev): tel. +380 689 00 34 46, hermankarpenko@gmail.com

Liliia Ivasko (expert non-cheie Uzhhorod): tel. +380 631 77 88 64, ivasko.baid@gmail.com
Adresă helpdesk/ avize ex-ante aferente materiale informare/ comunicare, în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală a Programului: ro.ua.chernivtsi@gmail.com

Odesa
Oficiul Antenă din Odesa: Asociația Regiunilor din Ucraina „Strategia UE pentru Regiunea Dunării”
Reprezentant legal: Liliana Ivanova, Director
Tel: +380 68 565 98 10; +40 748 544 905
E-mail: lili88ivanova@gmail.com
Expert-cheie 1 (Odesa): Olga Bolon: tel: + 380 674 820 427, +40 766 587 268, e-mail: ushki@ukr.net
Expert cheie 1 #2 (Odesa): Natalia Serebryannikova, tel.: +380 677 04 79 09, +40 739 525 129, e-mail: nserebryan@gmail.com
Expert cheie 2 (Kiev): Julia Kapustina, tel.: +380 675 02 42 33, e-mail: julia.n.kapustina@gmail.com

Adresă helpdesk/ avize ex-ante aferente materiale informare/ comunicare, în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală a Programului: odessa.ro.ua@gmail.com

 

Autoritatea Națională (România)
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene

Responsabil: Maria-Magdalena Racoviță – Jalova-Voinea, Șef serviciu

Adresa: Bd, Libertății 14, Sector 5, București

Tel: +40 0372 111 305

Autoritatea Națională (Ucraina)
Secretariatul Cabinetului de Miniștri

Dl. Rostyslav TOMENCHUK, Director, Direcția Coordonare Asistență Tehnică Internațională

E-mail: tomenchuk@kmu.gov.ua

Tel: +380442566916

Punctul de contact pentru control (România)
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcția Control de Prim Nivel
Adresa: Bulevardul Libertăţii nr. 14 040129 Bucureşti, sector 5
E-mail: cpn@mlpda.ro

 

Punctul de contact pentru Control (Ucraina)
Ministerul Finanțelor
Direcția Proiecte Financire Internaționale, Secția Implementare Funcții Punct Național de Contact pentru Control
Responsabil: Anna Dmytrenko, Director adjunct
Adresa: Str. Grushevskogo, 12/2, Kiev, Ucraina
Telefon: +38 044 206 58 33
E-mail: admytrenko@minfin.gov.ua

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent