Skip to main content

Program INTERREG EUROPE 2021-2027

Loading

Apeluri

Programul Interreg EUROPE lansează apelul 3

Program de finanţare

Program INTERREG EUROPE 2021-2027

Status

Inactiv

Data deschiderii

20 martie 2024

Buget

130.000.000 EUR

Descriere program

Aria de cooperare

• întreg teritoriul UE (27 State Membre)
• 2 State partenere cu statut special: Norvegia și Elveția;

Bugetul și apelurile programului

Bugetul total – 474.353.337,50 (FEDR – 379 482 670; Cofinanțare națională – 94.870.667,50).

Apel 2  – 15 martie 2023 – 9 iunie 2023
Apel 3 – primul semestru 2024 (estimare)
Apel 4-  primul semestru 2025 (estimare)

Obiectivul strategic general al programului

Ambiția programului este de a utiliza acțiunile de comunicare și vizibilitate ca instrument pentru atingerea obiectivului programului de o mai bună guvernare a cooperării. Programul este structurat pe baza obiectivului specific Interreg „o mai bună guvernanță a cooperării” (regulamentul Interreg, articolele 14 și 15) – ca obiectiv unic și general al programului.

Obiectivele de politică și Prioritățile de Investiții

Pentru a ajunge la un echilibru între necesitatea de a acoperi cooperarea interregională într-o gamă largă de subiecte și nevoia de concentrare tematică, programul își va concentra cea mai mare parte din buget (80%) asupra domeniilor tematice acoperite de anumite obiective specifice („Grupul 1 de obiective”). Restul de 20% din bugetul programului poate fi alocat domeniilor tematice incluse în celelalte obiective specifice ale politicii de coeziune („Grupul 2 de obiective”). Compoziția acestor două grupuri de obiective specifice este următoarea:
Grupul 1- 80% din buget – Domenii tematice acoperite de:
• toate obiectivele specifice din OP 1 – Europa mai inteligentă
• toate obiectivele specifice din OP 2 – Europa mai verde
• în cadrul OP 4 – Europa mai socială, obiectivele specifice legate de piețele forței de muncă (i), asistența medicală (v), cultura și turismul durabil (vi)
Grupul 2 – 20% din buget – Domenii tematice acoperite de:
• toate obiectivele specifice din OP 3 – Europa mai conectată
• toate obiectivele specifice din OP 5 – Europa mai aproape de cetățeni
• în cadrul PO 4 – Europa mai socială, obiectivele specifice legate de educație (ii), incluziune socio-economică (iii), integrarea resortisanților țărilor terțe (iv).

Modul de implementare a programului

Acordare de finanțare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor Apeluri publice de propuneri de proiecte.

Parteneriat

– din cel puțin 4 țări, din cele 4 zone ale Europei
– numărul mediu de parteneri: între 5 și 10 parteneri per proiect (având în vedere că aceeași țară poate fi reprezentată de mai mulți parteneri)

Depunerea proiectelor și Procedura de selecție

Depunerea proiectelor se face online, conform termenilor de referință aferenți fiecărui apel de proiecte.

După depunerea proiectelor, acestea vor fi supuse unei proceduri de selecție formată din două etape:
– Evaluarea eligibilității Propunerile de proiecte sunt verificate mai întâi în raport cu criteriile de eligibilitate pentru a se asigura că îndeplinesc cerințele administrative ale programului. Doar propunerile care respectă pasul criteriilor de eligibilitate trec la a doua etapă.
– Evaluarea calitativă Aceasta etapă implică verificarea cererii de finanțare în funcție de cinci criterii (relevanța propunerii, calitatea rezultatelor propunerii, calitatea parteneriatului, coerența propunerii și calitatea abordării, bugetul). Evaluarea se bazează pe un sistem de notare, rezultând o listă cu punctaje a tuturor aplicațiilor eligibile.

Cheltuieli eligibile

Următoarele cheltuieli sunt considerate a fi eligibile în cadrul programului:
– Personal (salariu, alte costuri legate direct de plăți salariale plătite și nerecuperabile de către angajator)
– Administrative (chirie, asigurări, utilități, birotică, IT, taxe bancare, etc.)
– Călătorie și cazare (transport, masă, cazare, viză, diurnă)
– Expertiză și servicii externe (studii, sondaje, training-uri, traduceri, promovare, etc.)
– Echipamente (echipamente IT, mobilier, vehicule, etc.)
– Infrastructură (doar pentru activitățile pilot).

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent