Skip to main content

Program de cooperare teritorială ESPON

Loading

Apeluri

ESPON – Mecanisme de guvernanță pentru zone funcționale transfrontaliere

Program de finanţare

Program de cooperare teritorială ESPON

Status

Inactiv

Data deschiderii

23 iunie 2023

Buget

800.000 EUR

ESPON – Reguli de autonomie strategică pentru comerțul în regiunile europene (ESPON STARTER)

Program de finanţare

Program de cooperare teritorială ESPON

Status

Inactiv

Data deschiderii

23 iunie 2023

Buget

700.000 EUR

ESPON – Îmbunătățirea capacității de răspuns la crize și a rezilienței teritoriale a autorităților locale intermediare (ResiLIAnce)

Program de finanţare

Program de cooperare teritorială ESPON

Status

Inactiv

Data deschiderii

23 iunie 2023

Buget

250.000 EUR

ESPON – Perspective teritoriale ale tranziției digitale în regiunile europene

Program de finanţare

Program de cooperare teritorială ESPON

Status

Inactiv

Data deschiderii

23 iunie 2023

Buget

800.000 EUR

ESPON – Renaturarea dezvoltării teritoriale pentru adaptarea la riscurile climatice (ReAdapt)

Program de finanţare

Program de cooperare teritorială ESPON

Status

Inactiv

Data deschiderii

23 iunie 2023

Buget

770.000 EUR

Descriere program

Despre program

Aria eligibilă: 27 state membre UE, precum și al celor 4 state partenere ale programului: Elveția, Islanda, Norvegia și Liechtenstein.

Obiectivele specifice

Asigurarea legăturii între cercetare și politici publice prin analize teritoriale, date și hărți pentru:

• fundamentarea politicilor de dezvoltare ale UE – în special a politicii de coeziune
• sprijinirea autorităților publice în identificarea provocărilor teritoriale și modelarea politicilor de dezvoltare.

Obiectivul general al programului

Realizarea de cercetări teritoriale în vederea susținerii realizării obiectivului O Europa neutră din punct de vedere climatic, justă și echilibrată din punct de vedere teritorial.

Grupuri țintă

Actori interesați de participarea în procedurile de achiziție:
Universități
Institute de cercetare
Centre de cercetare
Firme de consultanță

Beneficiari indirecți:
Autoritățile naționale, regionale și locale – pot apela la serviciile ESPON și pot solicita studii personalizate care includ analize comparative, studii de caz și recomandări pentru politici în funcție de domeniile lor de interes

Activitati implementate

• proiecte de cercetare europeană;
• analize focalizate;
• servicii „la cerere” (organizate în funcție de cele două categorii de activități ESPON 2030: producerea de date și informații științifice și dezvoltarea cunoașterii).

Buget total

Bugetul total al programului ESPON 2030 este de 60 milioane euro, din care 48 milioane euro reprezintă alocarea din FEDR pentru perioada 2021-2027. Contribuția statelor membre este de 20% (12 milioane euro).

Domeniul de finanțare

Fundamentarea politicilor de dezvoltare teritorială la nivel european, national, regional și local.

Categorii tematice

  • Tranziție verde către economii neutre din punct de vedere climatic
  • Condiții de trai juste pentru toate teritoriile și și toți oamenii

Sinergii și complementarități cu alte programe

• Sprijin pentru dezvoltarea și analiza tendințelor și strategiilor teritoriale la diferite scări, inclusiv la scară transnațională, cum ar fi strategiile macroregionale, strategiile bazinelor maritime și alte abordări funcționale, precum strategiile transfrontaliere. Rezultatele proiectelor ESPON constituie o sursă relevantă de informații pentru astfel de strategii la nivelul UE, național și regional.
• Cercetările ESPON sunt foarte relevante pentru programarea politicii de coeziune, în special pentru a contribui la eficacitatea acesteia, Pactul verde european, PNRR și Agenda teritorială 2030.

Rată de cofinanțare

Programul finanțează o operațiune unică derulată de Gruparea Europeană pentru Cooperare Teritorială ESPON, ca beneficiar unic al programului. Beneficiarul unic organizează proceduri de achiziții publice în vederea contractării serviciilor prin care se îndeplinesc activitățile de cercetare din cadrul programului. Finanțarea contractelor de servicii se realizează integral din bugetul programului.

Contact

La nivel de Program
GECT ESPON,
11 Av. John F. Kennedy
1855 Luxemburg
Luxemburg
info@espon.eu
www.espon.eu

La nivel național
Autoritate națională / Punct Național de Contact
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcția Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura / Directia Politici si Strategii
Tel: 0372 114 599
radu.necsuliu@mdlpa.ro
amalia.virdol@mdlpa.ro

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent