Skip to main content

Program Cultură

Loading

Apeluri

Ghid de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024

Program de finanţare

Program Educație

Program Cultură

Program Mass-media

Program Spiritualitate și tradiție

Program Societate civilă

Status

Inactiv

Data deschiderii

01 februarie 2024

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Descriere program

Buget Total

2,000,000 RON

Obiectivul general al programului

D.R.R.M. contribuie la realizarea politicii statului român vizând consolidarea comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie care stă la baza relației României cu Republica Moldova și acționează pentru întărirea legăturilor și pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a cetățenilor din Republica Moldova.

Acordă, în condițiile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin material și/ sau financiar, în limita bugetului alocat.

 

Rezultatul programului

Păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice românești din Republica Moldova, precum și întărirea legăturilor dintre România și Republica Moldova.

Activități eligibile

 • Acțiunile legate de consolidarea comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie care stău la baza relației României cu Republica Moldova;
 • Redactarea, tehnoredactarea, tipărirea, distribuirea și difuzarea de ziare, reviste, publicații și alte asemenea;
 • Realizarea și distribuirea de filme, fotografii, imagini și altele asemenea;
 • Achiziții de bunuri, servicii și lucrări;
 • Cazare, masă, transport;
 • Participare la acțiuni, conferințe, organizarea de evenimente;
 • Dezvoltarea de site/platformă online, hosting server site/platformă online;
 • Onorarii, indemnizații, salarii etc.;
 • Cheltuieli privind chiria și intreținerea spațiilor;
 • Săpături arheologice, studii, cercetare, sondaje etc.;
 • Publicații și altele.

 

 

Rata de cofinanțare

100%

Cine nu poate beneficia de finanțare?

 • nu și-au îndeplinit obligațiile din contractele de finanțare anterioare;
 • au fost declarați neeligibili de către Autoritatea Finanțatoare;
 • desfășoară sau au desfășurat, sub orice formă, activități împotriva statului român, a intereselor acestuia și/sau împotriva comunităților românești din afara frontierelor României;
 • desfășoară sau au desfășurat, sub orice formă, acțiuni de defăimare la adresa statului român, a românilor și/sau împotriva comunităților românești din afara frontierelor României;
 • nu respectă prevederile Codului deontologic al jurnalistului, elaborat de Convenția Organizațiilor de Media (doar pentru programul de finanțare Mass-Media);
 • se află în incapacitate de plată;
 • au plăți sau conturi blocate în baza unei hotărâri judecătorești definitive;
 • au prezentat declarații false cu privire la situația economică;
 • fac obiectul unei proceduri de insolvență, dizolvare, lichidare sau altele asemenea, în conformitate cu prevederile legale;
 • desfășoară activități care instigă la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate.

De asemenea, nu pot obține finanțare nerambursabilă persoanele fizice.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent