Skip to main content

Prerogative sociale și linii de competențe specifice

Loading

Apeluri

Sprijin pentru dialogul social

Program de finanţare

Prerogative sociale și linii de competențe specifice

Status

Activ

Tipul de acţiune

SOCPL Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

10 aprilie 2024

Data limită

10 iulie 2024 17:00 CET

Informarea, consultarea și participarea reprezentanților întreprinderilor

Program de finanţare

Prerogative sociale și linii de competențe specifice

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

SOCPL Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

11 ianuarie 2024

Data limită

19 martie 2024 17:00 CET

Măsuri de informare și formare pentru organizațiile muncitorilor

Program de finanţare

Prerogative sociale și linii de competențe specifice

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

SOCPL Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

17 ianuarie 2024

Data limită

16 aprilie 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

 • peste 49 mil. Euro (în 2021)

Categorii tematice

 • Dialogul social
 • Relațiile de muncă
 • Libera circulație a lucrătorilor
 • Coordonarea schemelor de securitate socială
 • Schimbări sociale și demografice

Obiectivul general al programului

 • Sprijinirea acțiunilor întreprinse de partenerii sociali europeni pentru a promova dialogul social la nivel interprofesional și nivel sectorial, dezvoltarea dialogului social european, construirea și consolidarea capacității partenerilor sociali naționali și pentru a conveni asupra acțiunilor comune.

Obiective specifice

 • Asigurarea liberei circulații a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate socială și măsurile pentru migranți;
 • Dezvoltarea politicii sociale, inclusiv a dialogului social;
 • Elaborarea și analizarea unor studii privind situația socială, demografia și familia;
 • Promovarea de măsuri de informare și formare pentru organizarea lucrătorilor.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Programul Prerogative sociale și linii de competențe specifice sprijină acțiunile întreprinse de partenerii sociali europeni pentru a promova dialogul social și pentru a conveni asupra acțiunilor comune. Acest lucru se realizează prin activități de consolidare a capacităților și activități mai analitice care vor duce la dezvoltarea expertizei în domeniul relațiilor industriale. Programul sprijină, de asemenea, măsuri de informare și formare pentru organizațiile lucrătorilor și schimbul transnațional de informații și bune practici în domeniul dialogului social.
 • În ceea ce privește libera circulație a lucrătorilor și coordonarea sistemelor de securitate socială, programul va completa activitățile implementate de Mobilitatea Europeană a Muncii. Acesta va sprijini îmbunătățirile legale și tehnice și va asigura libertatea efectivă de circulație a lucrătorilor. Programul va oferi, de asemenea, sprijin analitic privind evoluțiile socio-economice din UE, rezultatele sociale și pe piața muncii și dezvoltarea de indicatori în domenii precum distribuția veniturilor, sărăcia, mobilitatea socială și excluziunea socială.

Rata de cofinanțare

 • Până la 90%, în funcție de apel.

Rezultatele programului

 • Sprijinirea acțiunilor întreprinse de partenerii sociali europeni pentru a promova dialogul social și pentru a conveni asupra unor acțiuni comune, inclusiv prin consolidarea capacităților și desfășurarea unor activități analitice în domeniul relațiilor de muncă;
 • Prin implementarea programului se vor obține răspunsuri politice mai bune în statele membre în domeniile vizate;
 • Realizarea de schimburi transnaționale de informații și de bune practici în chestiuni relevante pentru dialogul social la nivel de întreprinderi.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Programul „UE pentru sănătate”, Mecanismul de redresare și reziliență, Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent