Skip to main content

Planul Național Strategic PAC 2023 – 2027

Loading

Apeluri

Ghidul Solicitantului DR-07 – ,,Silvo-mediu și climă” – sesiunea I

Program de finanţare

Planul Național Strategic PAC 2023 - 2027

Status

Activ

Data deschiderii

17 iunie 2024

Buget

75.850.112 EUR

DR-25 „Modernizarea infrastructurii de irigații”

Program de finanţare

Planul Național Strategic PAC 2023 - 2027

Status

Inactiv

Data deschiderii

15 martie 2024

Buget

400.000.000 EUR

Tip Apel

Competitiv

DR‐26 ‐ Înființarea sistemelor de irigații

Program de finanţare

Planul Național Strategic PAC 2023 - 2027

Status

Inactiv

Data deschiderii

15 ianuarie 2024

Buget

102.421.175 EUR

DR-15 Investiții în exploatații pomicole

Program de finanţare

Planul Național Strategic PAC 2023 - 2027

Status

Inactiv

Data deschiderii

08 ianuarie 2024

Buget

151.383.527 EUR

Tip Apel

Competitiv

DR-22 „Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole”

Program de finanţare

Planul Național Strategic PAC 2023 - 2027

Status

Inactiv

Data deschiderii

20 decembrie 2023

Buget

210.300.000 EUR

Tip Apel

Competitiv

Descriere program

Despre program

Planul Național Strategic PAC reprezintă STRATEGIA AGRICOLĂ LA NIVELUL ROMÂNIEI pentru perioada 2023-2027.

PNS 2023-2027 înglobează instrumente de sprijin finanțate atât din FEGA cât și FEADR:

 • Pilonul I FEGA – Plățile directe și intervenții sectoriale (măsuri pentru susținerea pieței);
 • Pilonul II: FEADR – Politica de dezvoltare rurală.

 

Principiile aplicabile PNS 2023 -2027:

 • Reechilibrarea responsabilităților între COM și statele membre;
 • Simplificarea și modernizarea politicii;
 • Stimularea digitalizării și utilizarea unor tehnologii sau idei inovative în agricultură;
 • Distribuirea mai echitabilă a plăților directe;
 • Sprijin mai bine orientat, bazat pe rezultate și pe performanță;
 • Creșterea cerințelor în materie de mediu și climă.

Deosebirile față de PNS PAC 2014 - 2020

PNS prevede 89 tipuri de intervenții, incluzând 51 intervenții prin FEGA și 38 intervenții prin FEADR

 • Mutarea accentului de la conformitate către rezultate și performanță;
 • Creșterea ambițiilor în materie de mediu și climă și bunăstarea animalelor;
 • Un grad ridicat de flexibilitate în stabilirea regulilor detaliate de eligibilitate și selecție;
 • Extinderea sectoarelor pentru care se acordă finanțare din PNS: bunăstarea vacilor și vițeilor, investiții în sectorul hamei, în floricultură, plante medicinale și aromatice, în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere, perdele de protecție;
 • Introducerea unui instrument de sprijin al fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole prin care se acordă despăgubiri în caz de calamități;
 • Stimularea digitalizării și utilizarea unor tehnologii sau idei inovative în agricultură;
 • Mărirea valorilor maxime pe proiect.

PNS vizează atingerea următoarelor obiective:

I. Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară, creșterea viabilității fermelor prin stabilizarea veniturilor fermierilor și eliminarea disparităților dintre ferme;
II.Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității sectorului agro-alimentar prin intensificarea
cooperării, încurajarea investițiilor colective, modernizarea, restructurarea fermelor, prin investiții pentru îmbunătățirea productivității concomitent cu dezvoltarea, modernizarea industriei alimentare;
III. Dezvoltarea socio-economică a spațiului rural prin atragerea și susținerea tinerilor și facilitarea dezvoltării
afacerilor, promovarea și creșterea ocupării forței de muncă, incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale.

Buget

Planul prevede un sprijin în valoare de 15,83 miliarde de euro, distribuit astfel: Pilonul I – instrumente de sprijin susținute prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) – plățile directe, și măsuri pentru susținerea pieței și, Pilonul II – instrumente pentru politica de dezvoltare rurală finanțate din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR). Fondurile vor fi distribuite de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru Pilonul I, și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru Pilonul II. Astfel, aproximativ 38% din bugetul prevăzut este alocat investițiilor în agricultură și dezvoltare rurală (spre exemplu eco-scheme), 61% constituie subvențiile pentru fermieri, în timp ce aproape 1% este prevăzut pentru măsuri privind piața.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent