Skip to main content

Componenta 5 – Valul renovării

Planul Național de Redresare și Reziliență

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Detalii

  • Buget – 2.200 milioane Euro

Domeniu de politică: Tranziția verde

Obiectiv general: Tranziția către un fond construit rezilient și verde
Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.
Obiective specifice :
1. Asigurarea rezilienței și sustenabilității fondului construit prin abordarea integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu, ameliorarea calității aerului interior și tranziția spre clădiri inteligente.
2. Asigurarea cadrului strategic și de reglementare tehnică, actualizat pentru proiectarea și realizarea de construcții verzi și reziliente.
3. Monitorizarea performanțelor fondului construit și fundamentarea politicilor pe evidențe prin realizarea registrului digital al clădirilor și implementarea treptată a pașaportului energetic al clădirilor.
4. Asigurarea forței de muncă specializată pentru clădiri verzi și inteligente.
5. Introducerea practicilor de economie circulară în construcții.

 

Reforme:
R1. – Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să sprijine implementarea investițiilor în tranziția spre clădiri verzi și reziliente
R2. – Cadrul strategic, normativ și procedural care să sprijine reziliența seismică a fondului construit

Investiții:

  • I1.1 Renovare integrată blocuri
  • I1.2 Renovare energetică blocuri din zone defavorizate
  • I1.3 Renovare energetică clădiri rezidențiale
  • I.1.4 Renovare integrată clădiri publice
  • I.1.5 Renovare energetică clădiri publice
  • I2. Realizarea Registrului național al clădirilor
  • I3. Cursuri de formare eficiență energetică
  • I4. Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent