Skip to main content

Componenta 2 – Păduri și protecția biodiversității

Planul Național de Redresare și Reziliență

Loading

Apeluri

Apelul C2/I.1.C „Crearea de păduri urbane”

Program de finanţare

Componenta 2 - Păduri și protecția biodiversității

Planul Național de Redresare și Reziliență

Status

Activ

Data deschiderii

27 septembrie 2023

Buget

30.000.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv

MMAP – Apel C2/I.2.A „Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”

Program de finanţare

Componenta 2 - Păduri și protecția biodiversității

Planul Național de Redresare și Reziliență

Status

Inactiv

Data deschiderii

27 aprilie 2023

Buget

32.000.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv

MMAP – Apel C2.I.2.B „Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”

Program de finanţare

Componenta 2 - Păduri și protecția biodiversității

Planul Național de Redresare și Reziliență

Status

Inactiv

Data deschiderii

23 martie 2023

Buget apel

88.815.600 RON

Buget

18.000.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv

MMAP – Apel C2/I.1.B „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”

Program de finanţare

Componenta 2 - Păduri și protecția biodiversității

Planul Național de Redresare și Reziliență

Status

Activ

Data deschiderii

30 martie 2023

Tip Apel

Necompetitiv

MMAP – Apel C2.I.1A „Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri”

Program de finanţare

Componenta 2 - Păduri și protecția biodiversității

Planul Național de Redresare și Reziliență

Status

Activ

Data deschiderii

25 noiembrie 2022

Buget apel

2.474.550.000 RON

Tip Apel

Necompetitiv

Descriere program

Detalii

  • Componenta 2
  • Buget – 1.173 milioane Euro

Domeniul de interes: Păduri și biodiversitate
Obiectivul:
Armonizarea practicilor de management forestier cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului în contextul generat de Pactul Verde European și asigurarea tranziției către o Europă neutră din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafețe acoperite cu păduri și refacerea habitatelor degradate.
Reforme:
R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente
Pentru investițiile aferente R1. este prevăzută o alocare de 803 mil. euro din care: 730 mil. euro pentru I.1, 50 mil. euro pentru I2., 22 mil. euro pentru I5. și 1 mil. euro sprijin pentru realizarea reformei.
R.2 – Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficiente a Strategiei europene privind biodiversitatea
Pentru investițiile aferente reformei 2 este prevăzută o alocare de 370 mil. euro din care: 125 de mil. euro pentru I3. și 245 mil. euro pentru I4.

Investiții
Păduri
I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane
I2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
I5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene
I3. – Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030
I4. – Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent