Skip to main content

Componenta 16 – REPowerEU

Planul Național de Redresare și Reziliență

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Obiectiv

Obiectivul acestei componente este de a crește reziliența și independența energetică a României prin creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile (în principal solar și eolian) atât la persoanele fizice, cât și la operatori economici, decarbonizarea sectorului rezidențial prin creșterea eficienței energetice a clădirilor, dezvoltarea și digitalizarea capacităților de transport, precum și, calificarea resurselor umane în raport cu cerințele specifice sectorului de energie regenerabilă.
Astfel prin setul de măsuri propuse (economisire a energiei, diversificarea capacităților de producție, asigurarea lanțului de aprovizionare etc.) se va consolida reziliența sistemului energetic național cu impact pozitiv în sprijinirea accelerării tranziției Europei la energie curată.

Componenta 16 – REPowerEU – Document

Reforme și/sau investiții

R1. Crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului ca zone de accelerare a investițiilor RES (alocare 3.011.752 euro);
R2. Înființarea unor ghișee unice de informare (One Stop Shop – OSS) în scopul oferirii serviciilor de consiliere energetică în domeniul eficienței energetice și a producției de energie din surse regenerabile pentru prosumatori (alocare 431.438 euro);
I1. Formarea profesională a resursei umane pentru dobândirea de competenţe în domeniul energiei verzi (alocare 10.380.000 euro)
I2. Creșterea producției de energie verde – Transfer I1-C6 PNRR – Capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile (alocare 460.000.000 euro);
I3. Creșterea eficienței energetice pentru clădirile publice (alocare 300.000.000 euro);
I4. Schemă de acordare a voucherelor pentru accelerarea instalării de capacități de energie regenerabilă în cadrul gospodăriilor individuale (alocare 610.762.268 euro);
I5. Eficientizarea, modernizarea și digitalizarea rețelei naționale de transport a energiei electrice (alocare 56.237.200 euro);
Investiția 5.a – Instalarea de centrale fotovoltaice (CEF) și instalații de stocare a energiei electrice destinate alimentării serviciilor interne instalate în stațiile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (alocare 29.557.000 euro);
Investiția 5.b – Retehnologizarea SMART SA – filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A (alocare indicativă 18.240.000 euro);
Investiția 5.c – Optimizarea rețelei de comunicații și crearea unui centru de date – Teletrans SA, filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (alocare 8.440.200 euro);
I6. Proiect pilot pentru instalarea unei capacități de 20 MW aferente producției de energie electrică cu tehnologie fotovoltaică flotabilă pe infrastructura sistemelor hidroameliorative (alocare 17.000.000 euro);
I7. Schemă de acordare de vouchere pentru îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul gospodăriilor individuale (alocare 559.651.395 euro);
Buget: 2.017.274.053 euro, din care solicitat în cadrul PNRR: 2.017.474.050 euro.
Valorile din prezenta componentă nu includ TVA.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent