Skip to main content

Componenta 1 – Managementul apei

Planul Național de Redresare și Reziliență

Loading

Apeluri

AFM/ C1 Ghid „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” – Runda a doua

Program de finanţare

Componenta 1 - Managementul apei

Planul Național de Redresare și Reziliență

Status

Inactiv

Buget

168.000.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv

Apel C1/I3 „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” – Runda II – AFM

Program de finanţare

Componenta 1 - Managementul apei

Planul Național de Redresare și Reziliență

Status

Inactiv

Data deschiderii

26 mai 2023

Buget apel

889.346.500 RON

Buget

168.000.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv

Descriere program

Detalii

Buget: 1.462 mil. euro, din care solicitat în cadrul PNRR: 1.462 mil. euro. Valorile din prezenta componentă nu includ TVA.

Obiectiv: Asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei

Reforme:
R1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor europene;
R2. Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor, precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile;

Investiții Componenta 1

  • I1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori
  • I2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2000 de locuitori
  • I3. Prima conectare la apă și canalizare
  • I4.1. Reabilitare linii de apărare inundații
  • I4.2. Reabilitare baraje
  • I5. Investiții administrații bazinale
  • I6. Realizarea cadastrului apelor
  • I7. Investiții stații meteorologice

 

Implementarea acestor acțiuni va fi realizată de către Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor (MMAP) în colaborare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Ghid Componenta 1

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent