Skip to main content

Planul Național de Redresare și Reziliență

Loading

Apeluri

Ministerul Educației lansează apelul C15/I3 „Formarea profesioniștilor din educația timpurie” (PNRR)

Program de finanţare

Componenta 15 - Educație

Planul Național de Redresare și Reziliență

Status

Activ

Data deschiderii

15 februarie 2024

Buget apel

14.332.000 RON

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

MFTEȘ PNRR/2022/C13/I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie – Sesiunea a II a

Program de finanţare

Componenta 13 - Reforme sociale

Planul Național de Redresare și Reziliență

Status

Activ

Data deschiderii

19 ianuarie 2024

Buget

21.019.124 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghid de contractare – PIIEC ME/CT – destinat participanților direcți: Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte al Componentei 9

Program de finanţare

Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta 9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare

Status

Inactiv

Data deschiderii

15 ianuarie 2024

Buget

195.630.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv

C6/I.5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial – Sesiunea 3

Program de finanţare

Componenta 6 - Energie

Planul Național de Redresare și Reziliență

Status

Activ

Data deschiderii

08 ianuarie 2024

Buget

62.000.000 EUR

Tip Apel

Competitiv

Descriere program

Tip Beneficiar

Detalii

Alocarea PNRR modificat este de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi) și acoperă 66 de reforme și 111 investiții (177 de măsuri), structurat în jurul a 16 componente. Planul revizuit conține 518 ținte și jaloane, fiind aprobat în data de 11 decembrie 2023, prin emiterea unei noi Decizii de punere în aplicare de către Consiliul Uniunii Europene.

• Planul modificat al României pune un accent puternic pe tranziția verde, alocând 44,1% (în creștere față de 41% în planul inițial) din fondurile disponibile pentru măsuri care sprijină obiectivele climatice și continuă să contribuie în mod semnificativ la tranziția digitală, alocând 21,8% (în creștere față de 20,5% în planul inițial) pentru a sprijini tranziția digitală a țării.
• Până în prezent, au fost depuse trei cereri de plată, din care prima are o valoare totală de 2,94 miliarde euro, cea de-a doua o valoare de 2,8 mld euro, iar cea de-a treia o valoare totală de 3,24 mld. euro.
• România a primit fonduri în valoare de 9,4 miliarde euro reprezentând contravaloarea prefinanțării, a primei cereri de plată și a celei de a doua cereri de plată.
• Totodată, în data de 25 ianuarie 2024, România, a primit cu titlu de prefinanțare suma de 288 milioane de euro din partea Comisiei Europene sub formă de sprijin financiar nerambursabil. Această prefinanțare va contribui la accelerarea punerii în aplicare a măsurilor-cheie, investiții și reforme incluse în noul capitol REPowerEU.

Vă rugăm să accesați pagina oficială a PNRR din website-ul instituțional al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene –  https://mfe.gov.ro/category/anunturi-pnrr/

 

PNRR – decembrie 2023*

*În interpretarea documentelor precum și pe parcursul evaluării îndeplinirii țintelor/jaloanelor de către Comisia Europeană, prevalează varianta în limba engleză a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi reziliență al României modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 11 decembrie 2023, disponibilă la: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15833-2023-INIT/EN/pdfhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_15833_2023_ADD_1


 

PNRR complet.

PNRR revizuit – 8 septembrie 2023

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL ROMÂNIEI

Documente și informații utile

 • Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene
  Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro
  Pentru depunerea proiectelor în cadrul apelurilor deschise, aplicanții își vor crea cont în platformă și, ulterior, vor putea completa toate informațiile necesare în vederea depunerii de proiecte.
 • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  Platforma poate fi accesată la următorul link: https://bit.ly/3DcPYFp
  Pentru depunerea proiectelor în cadrul apelurilor deschise (spre exemplu pentru cererile de finanțare în cadrul Componentei 5 – Valul Renovării), aplicanții trebuie să-și creeze un cont pe această platformă și, ulterior, vor putea completa toate informațiile necesare în vederea depunerii de proiecte.
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilorhttps://impaduriripnrr.mmap.ro/#/login

Manual de utilizare platforma proiecte.pnrr.gov.ro, actualizat la data de 13 februarie 2023

Anul 2022

––––––––––––––––––––––––
Anul 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent