Skip to main content

Planul Național de Investiții

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget total

1.616.887.769,87 lei

Instituția finanțatoare

Direcția generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Autoritatea de management

Direcția Generală Ajutor de Stat și Fonduri Europene

 

Obiectivul general al programului

Obiectivul programului vizează modernizarea sectorului de generare a energiei electrice poluatoare având ca scop creșterea eficienței energetice și protecția mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Durata de realizare a programului (luni): 127
Data de începere a programului: luna: 12 anul: 2013
Data de închidere a programului: luna: 6 anul: 2024

Activități eligibile/cheltuieli eligibile

Realizarea de noi capacități de producere energie cu emisii reduse de carbon, modernizarea și retehnologizarea capacităților existente pentru reducerea emisiilor de GES.

Rata de cofinanțare

25% din cheltuielile eligibile

Rezultatele programului

Finanțarea a două capacități de producere a energiei electrice ce însumează 1280MW instalați și modernizarea și reabilitarea a două capacitați de producere a energiei electrice ce însumează 1320MW.

Rata de absorbție

50% în prezent dar va fi de 100%, având în vedere că excedentul Contului PNI va fi transfer la Fondul pentru modernizare și va fi folosit pentru finanțarea investițiilor conform Directivei EU-ETS revizuite.

Legislatie

– Hotărârea nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv  Planul naţional de investiţii, cu modificarile ulterioare;
– Procedurile privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, din 30.10.2015 aprobate prin Ordinul MEIMMA 1277/2015, cu modificarile ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii.

Documente utile

Mai multe informații despre Fondul pentru modernizare pot fi consultate accesând pagina Ministerului Energiei. 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent