Skip to main content

Programul Știință și Societate

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Scop

Dezvoltarea dialogului dintre știință și societate, prin deschiderea sistemului de cercetare și inovare către cetățeni, societate civilă și utilizatori finali, precum și prin implicarea elevilor și tinerilor în acțiuni STEAM inovative.

Obiectivele programului

a) dezvoltarea competențelor de comunicare a cercetătorilor;
b) apropierea tinerilor de experimente științifice;
c) inovare în implicarea cetățenilor în știință;
d) organizarea de evenimente de comunicare și promovare a științei (inclusiv festivaluri);
e) susținerea de evenimente științifice internaționale (program MCID);
f) susținerea publicării de lucrări științifice (program MCID);
g) susținerea inovării în programe STEAM și apropierea elevilor și tinerilor de experimente științifice;
h) organizarea de școli de vară de știință și tehnologie pentru elevi și tineri.

Indicatori de rezultat

a) număr de proiecte de formare în comunicarea științei;
b) număr de cercetători formați în comunicarea științei;
c) număr de evenimente de comunicare și promovare a științei organizate;
d) număr de elevi sprijiniți pentru participarea la competiții internaționale tehnico-științifice destinate elevilor;
e) număr de studenți sprijiniți pentru participarea la competiții internaționale tehnico-științifice destinate studenților;
f) număr de elevi premiați;
g) număr de studenți premiați;
h) numär de manifestări științifice internaționale finanțate;
i) număr de lucrări științifice susținute;
j) număr de școli de vară de știință și tehnologie pentru elevi și tineri organizate;
k) număr de festivaluri de știință;
I) număr de proiecte inovative privind implicarea cetățenilor in știință (citizen science)
finanțate;
m) număr de fab-labs susținute.

Tipuri de proiecte

Scop: Cursurile de formare în mass-media sunt destinate cercetătorilor interesați care doresc să-și îmbunătățească abilitățile în relația cu mass-media și comunicare publică, în vederea dezvoltării unui limbaj simplu și concis, care va genera interes și va evidenția adevărata valoare a rezultatelor cercetării și impactul asupra societății.

Scop: Susținerea inovării în programe STEAM și apropierea elevilor și tinerilor de experimente științifice, prin experiențe de învățare, proiecte lucru in echipă, vizite în laboratoare, prelegeri ale cercetătorilor în școli și licee, dezbateri, concursuri, evenimente asociate „Săptămâna Științei în Școli”.

Susținerea activită!ii elevilor in platforme de tip Fab-Lab.

Scop: Creșterea atractivității domeniului de cercetare-dezvoltare și inovare în rândul elevilor și studenților, formarea și dezvoltarea de noi talente pentru cercetarea științifică, prin sprijinirea participării și recunoașterea performantei la competițiile tehnico-științifice internaționale destinate elevilor și studenților.

Se acordă finanțare pentru:

1. participarea unei echipe formate din elevi și/sau studenți din România, sub coordonarea unui mentor, la competițiile tehnico – științifice dedicate elevilor sau studenților;

2. premierea elevilor și studenților cu rezultate (premiul I, II, III) obținute la competițiile tehnico – științifice destinate elevilor sau studențìlor.

Scop: Organizarea de evenimente pentru creșterea vizibilității cercetării în rândul cetățenilor, apropierea cercetării științifice de cetățean, atragerea elevilor și tinerilor spre știință și inovare, înțelegerea și adoptarea de tehnologii și soluții inovative.
Se are în vedere organizarea unui festival de tip Săptămâna de Vară a Științei ce finanțează o serie de evenimente regionale care au loc în fiecare an.

Scop: Promovarea culturii științifice și tehnice în societate, prin modernizarea și extinderea Muzeului Național Tehnic, un muzeu interactiv adresat publicului larg de toate vârstele.

Scop: Organizarea de școli de vară ce oferă programe de cercetare aplicată pentru elevi și tineri, precum și programe de dezvoltare profesională interdisciplinare pentru profesori.

Scop: Susținerea activităților exploratorii, pentru construirea și dezvoltarea metodelor și metodologii inovative specifice de implicare a cetățenilor în știință. Premierea proiectelor de succes cu componente „citizen science”. Va fi recunoscută și recompensată participarea cetățenilor/comunităților locale și asociațiilor mici, organizațiilor societății civile, întreprinderilor sociale sau întreprinderilor mici, actorilor din cercetare și inovare, astfel încât să consolideze încrederea cetățenilor in știință și sá faciliteze adoptarea științei, tehnologiei și inovației.

Scop: Schimbul de bune practici și încurajarea dezvoltării culturii instituționale necesare științei deschise, prin networking profesional și introducerea în organizațiile de cercetare a noilor idei, cunoștințe, metode și practici legate de implementarea științei deschise.

Finanțarea va presupune acordarea de granturi prin care universitățile/institutele de cercetare din România vor beneficia de schimb de experiență/bune practici cu universități/institute de cercetare din state europene.

Scop: Asigurarea accesului la literatura științifică de specialitate din fluxul principal de cunoaștere necesară pentru buna desfășurare a activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică.

Ființarea accesului la literatura științifică de specialitate din fluxul principal de cunoaștere se poate realiza inclusiv prin mecanisme de finanțare de tip “sinergii”.

Scop: Susținerea organizării de manifestări științifice naționale și internaționale, precum și de evenimente asociate de către unități de cercetare – dezvoltare.

Scop: Finanțarea publicării, de preferat în regim open acces, de literatura tehnico-știintifică pentru prezentarea, diseminarea și promovarea noutăților tehnico-științifice.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent