Skip to main content

Subprogramul Suport

Programul Resurse umane

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Tipuri de proiecte

Scop: Creșterea calității, a impactului și a vizibilității internaționale a cercetării românești, prin recunoașterea și recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul științific principal internațional și prin înregistrarea de brevete de invenție naționale sau internaționale.
Pentru a fi eligibile, articolele trebuie să fie publicate în reviste indexate Web of Science, încadrate fie ca “article”, fie ca “review” și să conțină mențiunea afilierii Ia o instituție din România a autorilor care solicită premierea. Pentru articolele publicate în revistele Nature sau Science sau în revistele aflate pe primul loc în subdomeniul corespunzător din zona roșie, se vor acorda premii de excelență.
Pentru a fi eligibile, brevetele trebuie să fie cu autori afiliați unor instituții de drept public din România, iar titularul de brevet să fie o instituție de cercetare de drept public din România.

Scop: Susținerea prin premiere a revistelor românești, pentru adoptarea bunelor practici privind publicarea cu acces liber, precum obținerea acreditării DOAJ SEAL în categoria “Diamond Open Access” (fără costuri de procesare pentru articole).

Includerea în DOAJ și apariția unor publicații OA cu semnul DOAJ Seal reprezintă un semn al recunoașterii calității unei publicații Open Access („best practice”). Beneficiari sunt edituri care publică reviste indexate Web of Science (JCR și ESCI).

 

Scop: Sprijinirea și încurajarea publicării de lucrări științifice în regim deschis în reviste indexate Journal Citation Reports cu factor de impact (IF) sau cu scor de influență (AIS) peste media domeniului lor, precum și pregătirea datelor care stau la baza rezultatelor cercetării științifice în vederea publicării/depozitării cu acces liber a acestora.

Lucrarea științifică sau datele de cercetare pentru care se solicită finanțare nu pot fi raportate ca rezultate ale unui proiect de cercetare finanțat din fonduri publice, in care aceste costuri sunt eligibile.

Scop: Acordarea sprijinului financiar pentru activitățile necesare protejàrii drepturilor de proprietate intelectuală (brevetare internațională) – consultanță pentru elaborarea cererii; taxe de procesare a cererii de brevet.

Nu pot aplica pentru finanțare cei care raportează aceste tipuri de activități în cadrul unui proiect de cercetare finanțat din fonduri publice și pentru care au lost prevăzute costuri in acest sens.

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent