Skip to main content

Subprogramul Start în Cercetare

Programul Resurse umane

Loading

Apeluri

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)

Program de finanţare

Subprogramul Start în Cercetare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Status

Inactiv

Data deschiderii

09 iunie 2023

Buget apel

52.500.000 RON

Tip Apel

Competitiv

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Tipuri de proiecte

Scop: Sprijinirea tinerilor doctoranzi pentru finalizarea cu succes a tezei de doctorat, prin finanțarea unor stagii de cercetare în străinătate și facilitarea accesului la infrastructuri de cercetare/bibIioteci/arhive/baze de date.

Finanțarea se acordă studenților doctoranzi aflați in anul doi al ciclului doctoral, pentru o durată totală a mobilității de 9 luni.

Scop: Susținerea tinerilor cercetători, doctori în științe, în vederea continuării activităților de cercetare inițiate în perioada studiilor doctorale, pentru dobândirea de noi competențe și dezvoltarea unei cariere în cercetare.
Pe parcursul implementării proiectului, cu o durată cuprinsă între 12-24 luni, directorul de proiect este supervizat de către un mentor.

 

Scop: Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în științe, care după ce și-au stabilit un program de cercetare independent, obținând rezultate semnificative în domeniul propriu de activitate, doresc să-și formeze sau consolideze o echipă de cercetare.

Durata proiectului este între 18 și 24 de luni. Echipa de proiect este formată din minim 3 persoane, inclusiv directorul de proiect.

Scop: Stimularea performanțelor în activitatea de cercetare a tinerilor doctoranzi și post-doctoranzi români, prin creșterea numărului de burse de cercetare acordate pe bază de competiție, de către programe existente, recunoscute la nivel internațional.
Acest instrument se adresează organizațiilor de cercetare de drept public sau de drept privat din România, cu o vizibilitate internațională recunoscută. Aceste burse pot fi accesate în măsura în care în instituția gazdă există un program de burse cu finanțare internațională, acordate pe bază de competiție.

Numărul de burse care pot fi finanțate prin acest instrument pentru o anumită instituție este de maximum 10 și nu poate depăși numărul de burse acordate de programul deja existent, cu finanțare internațională.

Scop: Stimularea excelenței științifice în cercetarea românească, prin asigurarea unor condiții adecvate cercetătorilor din România, care au beneficiat de un stagiu de cercetare în străinătate și au în derulare un grant de reintegrare, acordat de fundația Alexander von Humboldt (Germania) sau de o altă instituție finanțatoare din străinătate.

Finanțarea contribuie la creșterea numărului de cercetători români care doresc să-și continue activitatea de cercetare într-o instituție din România, după ce au beneficiat de stagii de cercetare în străinătate.

Scop: Stimularea tinerilor doctoranzi și postdoctoranzi români pentru realizarea unor cercetări cu caracter interdisciplinar și care adresează diaspora românească.

Se adresează organizațiilor de cercetare de drept public sau privat din România, care derulează/dezvoltă un program de burse dedicat subiectului, atât cu finanțare proprie, cât și cu finanțare prin prezentul program.

Numărul de burse finanțate din surse proprii trebuie să fie egal cu cel pentru care se solicită finanțare prin acest instrument; valoarea unei burse finanțate din surse proprii este egală cu valoarea acordată unei burse finanțate prin program.

Scop: Afirmarea prestigiului cercetării științifice din România la nivel internațional, prin

identificarea și susținerea cercetătorilor, cu rezultate excelente obținute în competițiile asociate acțiunilor Marie Sklodowska – Curie, care au obținut Certificate de excelență MSCA, avîlnd o instituție gazdă din România.

Proiectul de cercetare pentru care se solicită finanțare este definit în conformitate cu obiectivele, activitățile ți rezultatele așteptate precizate în proiectul MSCA pentru care s-a primit certificatul de excelență.

Finanțarea se acordă la nivelul solicitat în proiectul MSCA, pentru o perioadă de până la 36 de luni, fără a se depăși perioada de implementare prevăzută în proiectul MSCA.

Scop: Sprijinirea organizațiilor de cercetare de drept public performante pentru atragerea tinerilor absolvenți de master/doctorat în sistemul național de cercetare, prin asigurarea costurilor salariale ale acestora pentru o perioadă de maxim 24 luni.

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent