Skip to main content

Subprogramul Mobilități

Programul Resurse umane

Loading

Apeluri

Competiție deschisă – Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora (MCD 2024)

Program de finanţare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Programul Resurse umane

Subprogramul Mobilități

Status

Activ

Data deschiderii

20 februarie 2024

Buget apel

500.000 RON

Competiție deschisă – Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (MCT 2024)

Program de finanţare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Programul Resurse umane

Subprogramul Mobilități

Status

Activ

Data deschiderii

20 februarie 2024

Buget apel

500.000 RON

Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (MCT)

Program de finanţare

Subprogramul Mobilități

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Status

Inactiv

Data deschiderii

15 mai 2023

Buget apel

2.500.000 RON

Tip Apel

Competitiv

Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora (MCD)

Program de finanţare

Subprogramul Mobilități

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Status

Inactiv

Data deschiderii

15 mai 2023

Tip Apel

Competitiv

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Tipuri de proiecte

Scop: Dezvoltarea resursei umane din sistemul național de cercetare-dezvoltare și creșterea vizibilității cercetării românești, prin publicarea și prezentarea la conferințe internaționale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate. Finanțarea se asigură unui cercetător/cadru didactic (doctor sau doctorand) pentru una dintre următoarele măsuri de sprijin:
a) susținerea participării la conferințe internaționale de prestigiu, pentru prezentarea celor mai semnificative rezultate obținute în activitatea de cercetare;
b) efectuarea de stagii de pregătire de maxim 30 de zile;
c) asigurarea accesului la infrastructuri/bibliotecă/arhive/baze de date internaționale, inexistente în România.

Scop: Capitalizarea expertizei și experienței acumulate de cercetătorii români din diaspora, prin susținerea participării acestora la întâlniri, vizite și manifestări științifice organizate de către entitățile de cercetare din România.

Acțiunile din cadrul proiectelor vor facilita transferul de competențe, în ambele sensuri, contribuind la crearea și dezvoltarea unui spațiu al dialogului și al colaborării între cercetătorii români, indiferent de locul unde trăiesc și lucrează.

 

 

Scop: Dezvoltarea unui mediu propice schimburilor de experiență și expertiză între tinerii cercetători români aflați în diaspora și cei din țară, în vederea consolidării cooperării între aceştia.
Finanțarea se asigură pentru un cercetător român din diaspora, cu vizibilitate și recunoaştere internațională, având o experiență în activitatea de CDI cuprinsă între 2-9 ani de la acordarea titlului de doctor în științe, de către instituții prestigioase din străinătate.

Scop: Formarea studenților doctoranzi și dobândirea de noi competențe prin transferul de cunoaștere intersectorial. Doctorandul beneficiază de un proiect de mobilitate de 3 – 6 luni, derulat la un partener industrial din !ară sau străinătate.

Scop: Consolidarea colaborărilor științifice între cercetători din România și cercetători din străinătate, cu subiecte comune de cercetare, capitalizarea expertizei și experienței acestora, schimb de bune practici, identificarea de noi direcții de cercetare.

Se finanțează un cercetător cu experiență din străinătate, lider în domeniul său, care participă prin vizite și/sau activități de la distanță, în cadrul unui proiect de cercetare aflat în derulare, în urma finanțării acordate prin competiție (e.g. Proiecte de Cercetare Exploratorie, Proiecte Complexe de Cercetare de Frontieră).

Durata maximă a proiectului este de 24 luni, iar prezența cercetătorului din străinătate în instituția gazdă din România trebuie să fie de cel puțin 3 luni.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent