Skip to main content

Programul Resurse umane

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Loading

Apeluri

Competiție deschisă – Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora (MCD 2024)

Program de finanţare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Programul Resurse umane

Subprogramul Mobilități

Status

Activ

Data deschiderii

20 februarie 2024

Buget apel

500.000 RON

Competiție deschisă – Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (MCT 2024)

Program de finanţare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Programul Resurse umane

Subprogramul Mobilități

Status

Activ

Data deschiderii

20 februarie 2024

Buget apel

500.000 RON

Descriere program

Scop

Creșterea numărului de cercetători și formarea unor generații preocupate de mediul științific european și internațional, prin sprijinirea carierei de cercetare, pe întreg parcursul profesional cu accent pe formare și dezvoltare de competențe.

Obiectivele programului

  1. creșterea atractivității carierei de cercetare, prin crearea unui cadru instituțional favorabil dezvoltării unui parcurs profesional bazat pe etică și performanță;
  2. consolidarea transferului de cunoștințe și competențe, prin schimburi internaționale și participări la manifestări științifice de prestigiu;
  3. reducerea exodului personalului de cercetare și atragerea cercetătorilor din străinătate;
  4. creșterea vizibilității cercetării românești și promovarea rolului științei in societate.

Indicatori de rezultat

a) număr de cercetători susținuți prin program (echivalent normă întreagă), din care doctoranzi și post-doctoranzi;
b) locuri de muncă nou create pentru cercetători (echivalent normă întreagă) și contracte de muncă semnate pe perioadă nedeterminată (echivalent normă întreagă), din care in: sectorul guvernamental, instituții de învățământ superior, sectorul privat;
c) număr de lucrări științifice publicate in reviste și volume indexate Web of Science/Scopus sau in alte baze de date specifice anumitor domenii de cercetare;
d) număr de lucrări științifice publicate în reviste și volume indexate Web of Science/Scopus sau in alte baze de date specifice anumitor domenii de cercetare, cu acces liber;
e) număr de lucrări publicate in reviste și la edituri evaluate și recunoscute de Consiliul Național al Cercetării Științifice in domeniul științelor umaniste (categoria A);
f) număr de seturi de date publicate/depozitate cu acces liber;
g) cărt,i şi capitole de cărt,i publicate la edituri de prestigiu din străinătate, pentru domenii relevante;
h) număr de mobilități în instituții de prestigiu din străinătate;
i) număr de lucrări științifice in coautorat internațional indexate în Web of Science;
j) cereri de brevete/brevete internaționale depuse/acordate la/de Oficiul European de brevete și/sau USPTO/WIPO;
k) număr de reviste (Web of Science) care au adoptat și acreditat practicile DOAJ SEAL, in categoria Diamond Open Access

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent