Skip to main content

Programul Provocări

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Loading

Apeluri

Relansare competiție SOLUȚII

Program de finanţare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Programul Provocări

Subprogram Soluții

Status

Inactiv

Data deschiderii

13 februarie 2024

Buget apel

164.700.000 RON

A fost lansată competiția Centre de excelență (CoEx)

Program de finanţare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Programul Provocări

Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică

Status

Inactiv

Data deschiderii

19 februarie 2024

Buget

320.000.000 EUR

Lansare competiție SOLUȚII

Program de finanţare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Programul Provocări

Subprogram Soluții

Status

Inactiv

Data deschiderii

29 ianuarie 2024

Buget apel

164.700.000 RON

Descriere program

Scop

Creșterea contribuției activităților de cercetare-dezvoltare în adresarea provocărilor societale stabilite în Agenda Strategică de Cercetare.

Obiectivele programului

a) creșterea impactului activităților CDI în adresarea provocărilor societale;
b) dezvoltarea masei critice CDI în adresarea provocărilor societale;
c) dezvoltarea masei critice pentru creșterea participării în parteneriate și misiuni europene;
d) obținerea de soluții sub formă de bun (produs/serviciu/proces de fabricație) inovativ, ca răspuns la nevoile identificate de sectorul public;
e) creșterea brevetării la nivel internațional;
f) consolidarea parteneriatelor public-public, public-privat;
g) creșterea contribuției științei în fundamentarea politicilor publice, aferente provocărilor societale;
h) deschiderea proceselor de cercetare și inovare către societate, prin implicarea cetățenilor
(citizen science) în diferite etape ale cercetării.

Indicatori de rezultat

a) creșterea impactului activităților CDI în adresarea provocărilor societale;
b) dezvoltarea masei critice CDI în adresarea provocărilor societale;
c) dezvoltarea masei critice pentru creșterea participării în parteneriate și misiuni europene;
d) obținerea de soluții sub formă de bun (produs/serviciu/proces de fabricație) inovativ, ca răspuns la nevoile identificate de sectorul public;
e) creșterea brevetării la nivel internațional;
f) consolidarea parteneriatelor public-public, public-privat;
g) creșterea contribuției științei în fundamentarea politicilor publice, aferente provocărilor societale;
h) deschiderea proceselor de cercetare și inovare către societate, prin implicarea cetățenilor (citizen science) în diferite etape ale cercetării.

Indicatori de rezultat:

a) produse/tehnologii/metode/servicii cu valoare adăugată, realizate și transferate în mediul economic;
b) produse/tehnologii testate/omologate;
c) soluții inovative identificate ca răspuns la nevoile formulate de instituții publice;
d) soluții inovative validate cu utilizatorii finali (grupurile țintă aferente provocărilor societale adresate);
e) cereri de brevete/brevete internaționale depuse la Oficiul European de Brevete și/sau USPTO/WIPO;
f) lucrări științifice publicate în reviste și volume indexate Web of Science/Scopus;
g) indicatori specifici Misiunilor naționale;
h) propuneri de politici publice;
i) număr de proiecte de cercetare cu implicare a cetățenilor.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent