Skip to main content

Programul Provocări

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Scop

Creșterea contribuției activităților de cercetare-dezvoltare în adresarea provocărilor societale stabilite în Agenda Strategică de Cercetare.

Obiectivele programului

a) creșterea impactului activităților CDI în adresarea provocărilor societale;
b) dezvoltarea masei critice CDI în adresarea provocărilor societale;
c) dezvoltarea masei critice pentru creșterea participării în parteneriate și misiuni europene;
d) obținerea de soluții sub formă de bun (produs/serviciu/proces de fabricație) inovativ, ca răspuns la nevoile identificate de sectorul public;
e) creșterea brevetării la nivel internațional;
f) consolidarea parteneriatelor public-public, public-privat;
g) creșterea contribuției științei în fundamentarea politicilor publice, aferente provocărilor societale;
h) deschiderea proceselor de cercetare și inovare către societate, prin implicarea cetățenilor
(citizen science) în diferite etape ale cercetării.

Indicatori de rezultat

a) creșterea impactului activităților CDI în adresarea provocărilor societale;
b) dezvoltarea masei critice CDI în adresarea provocărilor societale;
c) dezvoltarea masei critice pentru creșterea participării în parteneriate și misiuni europene;
d) obținerea de soluții sub formă de bun (produs/serviciu/proces de fabricație) inovativ, ca răspuns la nevoile identificate de sectorul public;
e) creșterea brevetării la nivel internațional;
f) consolidarea parteneriatelor public-public, public-privat;
g) creșterea contribuției științei în fundamentarea politicilor publice, aferente provocărilor societale;
h) deschiderea proceselor de cercetare și inovare către societate, prin implicarea cetățenilor (citizen science) în diferite etape ale cercetării.

Indicatori de rezultat:

a) produse/tehnologii/metode/servicii cu valoare adăugată, realizate și transferate în mediul economic;
b) produse/tehnologii testate/omologate;
c) soluții inovative identificate ca răspuns la nevoile formulate de instituții publice;
d) soluții inovative validate cu utilizatorii finali (grupurile țintă aferente provocărilor societale adresate);
e) cereri de brevete/brevete internaționale depuse la Oficiul European de Brevete și/sau USPTO/WIPO;
f) lucrări științifice publicate în reviste și volume indexate Web of Science/Scopus;
g) indicatori specifici Misiunilor naționale;
h) propuneri de politici publice;
i) număr de proiecte de cercetare cu implicare a cetățenilor.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent