Skip to main content

Subprogramul Transfer tehnologic în sprijinul competitivității – pentru crearea și dezvoltarea de servicii CDI

Programul Parteneriate pentru inovare

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Scop

Dezvoltarea transferului tehnologic la nivel național, pentru creșterea vizibilității rezultatelor de cercetare și impactului în mediul economic, prin întărirea legăturilor de colaborare dintre mediul de cercetare, mediul academic și mediul de business, dezvoltarea expertizei resurselor umane din centrele de transfer tehnologic; creșterea vizibilității rezultatelor cercetării în piață; valorificarea comercială a rezultatelor cercetării.
Managementul și implementarea procesului de transfer tehnologic vor fi asigurate de un organism executiv dedicat.

Tipuri de proiecte

Scop: Intervenția urmărește consolidarea și dezvoltarea expertizei în transfer tehnologic, formarea și susținerea unui corp de experți specializați.
Beneficiarii acestui program sunt experții din centrele de transfer tehnologic din universități și organizații de cercetare care demonstrează capacitatea și/sau potențialul de inovare. Entitățile CDI selectate vor primi sprijin financiar sub forma plății salariilor acestor experți care vor urma cursurile de specializare, sprijin ce va fi condiționat instituțional prin indicatori de performanță stabiliți anterior.
Se urmărește formarea a 220 de experți prin 22 de cicluri de formare profesională pe parcursul implementării planului național. Cursurile de formare sunt organizate de către instituția care administrează programul.

Scop: Încurajarea networking-ului profesional și introducerea în mediul universitar a noilor idei, cunoștințe, metode, initiative și proceduri legate de transferul tehnologic, printr-un program de twinning pentru instituții de cercetare și universități.
Finanțarea va presupune acordarea de granturi prin care universitățile/institutele de cercetare din România să poată face schimb de experiență cu universități/institute de cercetare din state europene performante în materie de inovare. Programul propune formarea a 16 parteneriate tip twinning între universități/institute din România și universități/ institute din Europa.

Scop: Încurajarea activității de transfer tehnologic, prin dezvoltarea capacitàții de relaționare între mediul de cercetare și mediul de business.
Beneficiarii acestui program sunt toate entitățile implicate în activitatea de cercetare și inovare, atât din mediul privat, cât și din cel public, reprezentanții mediului de afaceri (IMM-uri, corporații, asociații profesionale), autorități publice și organizații non-guvernamentale. Activitatea presupune finanțarea unor evenimente de tip Science Fest, ce implică organizațiile de cercetare (universități, institute), în scopul promovării activităților de inovare și găsirii partenerilor interesați de colaborare. Programul urmărește organizarea a 45 evenimente pe durata a 5 ani.

Scop: Participarea financiară în fonduri de transfer tehnologic constituite la inițiativa instituțiilor financiare sau grupurilor de investitori privați, de preferat complementar participării universităților, institutelor naționale de cercetare sau consorțiilor create între acestea.
Este vizată acordarea de sprijin financiar întreprinderilor inovative cu până la 7 ani vechime, prin cofinanțarea fondurilor cu maxim 50% finanțare publică.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent