Skip to main content

Subprogramul Parteneriate pentru competitivitate

Programul Parteneriate pentru inovare

Loading

Apeluri

PNCDI IV – Proiect experimental demonstrativ (PED)

Program de finanţare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Programul Parteneriate pentru inovare

Subprogramul Parteneriate pentru competitivitate

Status

Inactiv

Data deschiderii

03 ianuarie 2024

Buget apel

53.000.000 RON

Tip Apel

Competitiv

PNCDI IV – Proiect de transfer la operatorul economic

Program de finanţare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Programul Parteneriate pentru inovare

Subprogramul Parteneriate pentru competitivitate

Status

Inactiv

Data deschiderii

03 ianuarie 2024

Buget apel

53.000.000 RON

Tip Apel

Competitiv

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Scop

Sprijinirea accesului actorilor economici la servicii CDI bazate pe proiecte comune de cercetare – inovare dintre mediul de afaceri și mediul public/privat de CDI.

Tipuri de proiecte

Scop: Realizarea și testarea modelelor demonstrative (funcționale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătățiri semnificative din domenii de specializare inteligentă naționale sau care adresează provocări din Agenda Strategică de Cercetare.
Proiectul poate fi propus de o organizație de cercetare (de drept public sau privat), împreună cu o întreprindere care derulează activități de cercetare – dezvoltare. Proiectele pornesc de Ia un nivel de maturitate tehnologică TRL 2/3 (concept formulat de tehnologie/demonstrator experimental de laborator) și se concretizează cu un nivel de maturitate tehnologică TRL3/4 (demonstrator experimental de laborator/tehnologie validată în laborator), având o durată de implementare cuprinsă între 12 și 24 luni.

Scop: Creșterea competitivității mediului economic, prin asimilarea rezultatelor de CDI ale organizațiilor de cercetare și transferul acestor rezultate către piață.
Proiectul este coordonat de o întreprindere, în parteneriat cu cel puțin o organizație de cercetare (de drept public sau privat). Intervenția sprijină proiectele în care se pornește de Ia o tehnologie validată în condiții de laborator/relevante de func!ionare (nivel de maturitate tehnologică TRL 4/5) și se concretizează cu o tehnologie demonstrată din punct de vedere al funcționalității, în mediul industrial (nivel de maturitate tehnologică TRL 6).
Durata unui proiect este de cuprinsă între 12 și 24 luni. Pentru proiectele care ajung Ia o maturitate superioară, respectiv TRL 7/8 (prototip demonstrat în mediul operațional/ demonstrație pre- comercială) valoarea sprijinului se poate suplimenta, iar durata proiectului poate fi extinsă cu până la 6 luni.

Scop: Creșterea performanței și competitivității agenților economici, prin utilizarea expertizei existente în universități, în vederea asimilării, îmbunătățirii și optimizării tehnologiilor moderne achiziționate de către agenții economici.
Proiectul este propus de o universitate de drept public și o întreprindere. Din parteneriat poate face parte și un institut de cercetare. Durata de implementare este de cel mult 24 luni.

Scop: Facilitarea achiziționării de servicii CDI de la organizațiile de cercetare de către întreprinderi.

Valoarea cecului de inovare este asigurată atât de bugetul de stat, cât și prin cofinanțarea întreprinderii.

Scop: Creșterea competitivității întreprinderilor cuprinse in structuri de tip cluster, din sectoare cu relevanță economică, prin concentrarea resurselor și dezvoltarea producției de bunuri inovatoare (tehnologii, produse, servicii), rezultate din activitățile de cercetare-dezvoltare și inovare planificate și realizate in cooperare, in cadrul clusterului.
Finanțarea se adresează entităților de management ale clusterelor de inovare, pentru o perioadă de implementare de 36 luni.

Scop: Rezolvarea problemelor și provocărilor identificate in zona publică, prin competiții specifice/dedicate cu scopul de a stimula cercetătorii, organizațiile de cercetare și beneficiarii privați să găsească și să dezvolte soluții inovative și durabile.
Programul constă într-un proces de finanțare etapizat de la idee la transferul in piață, de la nivelul de maturitate tehnologică TRL 1 (idee) la nivelul de maturitate tehnologică TRL 9 (implementare comercială completă), in 3 etape. Fiecare etapà are rolul de a filtra soluțiile propuse în funcție de gradul de inovare, stadiul de dezvoltare, riscul de implementare și apropierea de piață. Pentru fiecare nevoie identificată se va trece, de regulă, prin cele 3 etape, dar nu este exclusă finanțarea in 2 etape, cu condiția ca intrarea in proces să se facă la un TRL superior.
Etape:
a) selectarea ideilor care pot rezolva provocarea și finanțarea lor inițială cu scopul de a ajunge in faza de concept funcțional (nivel de maturitate tehnologică TRL 4): în prima etapă se vor selecta și finanța până la 10 proiecte, cu o durată de implementare de până la 9 íuni. Pot participa echipe din organizații de cercetare publice și private.
b) selectarea și finanțarea inițiativelor care au potențialul de a ajunge la stadiul de produs minim viabil (nivel de maturitate tehnologică TRL 7): in etapa 2, proiectele pot beneficia de cofinanțare privată și implicarea beneficiarilor privați. Aceasta etapă vine in întâmpinarea organizațiilor private dispuse să deschidă procesele interne de inovare, pentru a susține fluxul de idei şi crearea de noi tehnologii și produse. În etapa 2 vor fi selectate până la 5 proiecte cu o finanțare publică care poate sà fie de până la 10 ori finanțarea primită in etapa anterioară și o durată de implementare de până la 18 luni.
c) selecția și finanțarea soluțiilor care au cea mai mare șansă de a ajunge in piață (nivel de maturitate tehnologicà TRL 9). Etapa 3 are ca scop finalizarea tehnologiei sau produsului și lansarea pe piață. In etapa 3 vor fi selectate și finanțate 1 sau 2 proiecte cu o finanțare de până la 10 ori din finanțarea primită in etapa anterioară și o durată de implementare de până la 18 luni.
Proiectele vor fi monitorizate de un manager de program pe parcursul tuturor etapelor cu scopul de a ghida echipele de cercetare și de a asigura rezultatele programului. Managerul de program va avea rolul de coordonare a mai multor astfel de competiții ale bursei de nevoi.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent