Skip to main content

Subprogramul antreprenoriat inovativ și inovare deschisă

Programul Parteneriate pentru inovare

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Scop

Dezvoltarea sistemului de antreprenoriat de inovare și susținerea formării unei mase critice de start-up-uri inovative, care să contribuie la crearea unui ecosistem antreprenorial matur și funcțional, prin facilitarea accesului la capital de risc a start-up-urilor inovative; dezvoltarea capacității de incubare și accelerare pentru start-up-uri inovative; dezvoltarea culturii antreprenoriale, orientată spre inovare.

Tipuri de proiecte

Scop: Susținerea financiară a start-up-urilor inovative care reuşesc să valideze conceptul formulat de tehnologie cu un investitor privat.
Finanțarea se acordă sub formă de grant, de cel mult 50% din valoarea investiției, restul fiind aportul investitorului privat.

Scop: Susținerea finanțării start-up-urilor inovative și continuarea investițiilor anterioare, prin cofinanțarea portofoliului de investiții de capital de risc autohtone.
Finanțarea se acordă sub formă de investiție și asigură până la 30% din valoarea finanțării oferite de fondul de capital de risc.

Scop: Dezvoltarea unei culturi a antreprenoriatului inovativ, prin crearea unei legături dintre mediul privat și cel universitar, pornind de la o temă de cercetare propusă și cofinanțată de mediul privat.
Schema finanțează organizarea de către consorții public-privat a unor concursuri universitare cu teme definite, încadrate pe domeniile de specializare inteligentă naționale/regionale sau relevante pentru Agenda Strategică de Cercetare. Sunt acceptate până la 10 echipe/concurs, care primesc finanțare pentru explorarea și rezolvarea temei de concurs. Bugetul de stat asigură până la 80% din costuri.

Scop: Susținerea financiară a programelor de incubare, destinate antreprenoriatului inovativ, pentru formarea unei mase critice de start-up-uri inovative în România.
Schema asigură cofinanțarea accesului la: spațiu de lucru, training și servicii suport, susținerea transformării conceptului într-un produs adaptat pieței, conectare la evenimente și oportunități. Ciclul de incubare durează 36 luni. Se urmărește o distribuție geografică echilibrată pe regiuni. Cofinanțarea este de minim 15% , iar investițiile în dotări nu vor depăși maxim 10% din buget. lnstrumentul poate fi accesat de către organizații de cercetare.

Scop: Susținerea financiară a procesului de accelerare a creșterii start-up-uriIor inovative care prezintă potențial de creștere, cu scopul creșterii ratei de supraviețuire a start-up-urilor în România.
Schema va oferi cofinanțarea accesului la servicii specializate de consultanță și mentorat, organizate tematic într-un proces de 6 luni, evenimente cu rol de accelerare a ideilor de afaceri, costuri de subzistență a echipelor de start-up acceptate.
Se urmărește o distribuție geografică echilibrată pe regiuni. Cofinanțarea este de minimum 15%, iar investițiile în dotări sunt de maxim 10% din buget. Instrumentul poate fi accesat de către organizații de cercetare.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent