Skip to main content

Programul Parteneriate pentru inovare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Loading

Apeluri

PNCDI IV – Proiect experimental demonstrativ (PED)

Program de finanţare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Programul Parteneriate pentru inovare

Subprogramul Parteneriate pentru competitivitate

Status

Inactiv

Data deschiderii

03 ianuarie 2024

Buget apel

53.000.000 RON

Tip Apel

Competitiv

PNCDI IV – Proiect de transfer la operatorul economic

Program de finanţare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Programul Parteneriate pentru inovare

Subprogramul Parteneriate pentru competitivitate

Status

Inactiv

Data deschiderii

03 ianuarie 2024

Buget apel

53.000.000 RON

Tip Apel

Competitiv

Descriere program

Scop

Programul urmărește realizarea de proiecte comune de cercetare – inovare, bazate pe parteneriatul dintre mediul de afaceri și mediul public/privat CDI, sprijinirea accesului actorilor economici la servicii CDI, precum și sprijinirea dezvoltării ecosistemelor de inovare.

Obiectivele programului

a) realizarea de proiecte prin colaborare public-privat, care urmăresc conceperea, realizarea și testarea (în laborator și/sau în mediul de funcționare/industrial) de modele demonstrative pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi/semnificativ îmbunătățite;
b) dezvoltarea întreprinderilor cu potențial de inovare; vor fi sprijinite activitățile CDI din cadrul întreprinderii, prin finanțarea procesului de achiziții de servicii CDI de la furnizori publici/privați, care susțin principalele etape de dezvoltare;
c) sprijinirea inițiativelor CDI, venind din mediul public/privat, care doresc să adreseze explorarea și dezvoltarea/validarea unei idei, cu potențial comercial;
d) susținerea IMM-uriIor, prin finanțarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, care au potențial pentru un impact real pe piață;
e) susținerea IMM-urile care doresc să breveteze, la nivel internațional, rezultatele unei activități de cercetare-dezvoltare.

Indicatori de rezultat

a) număr de cereri de brevete depuse la EPO și/sau USTPO/WIPO;
b) număr de brevete acordate de EPO/USTPO/WIPO;
c) IMM-uri care introduc produse și/sau procese inovative;
d) IMM-uri care introduc inovații la nivel intern;
e) investiții private care completează sprijinul public (granturi, instrumente financiare);
f) număr de spin-off-uri create;
g) număr de tehnologii/produse transferate;
h) număr de lucrări științifice publicate în reviste și volume indexate Web of Science/Scopus;
i) număr de lucrări științifice publicate în reviste și volume indexate Web of Science/Scopus, cu acces liber;
j) număr de co-publicații public-privat, din care în Web of Science/Scopus.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent