Skip to main content

Programul Parteneriate pentru inovare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Scop

Programul urmărește realizarea de proiecte comune de cercetare – inovare, bazate pe parteneriatul dintre mediul de afaceri și mediul public/privat CDI, sprijinirea accesului actorilor economici la servicii CDI, precum și sprijinirea dezvoltării ecosistemelor de inovare.

Obiectivele programului

a) realizarea de proiecte prin colaborare public-privat, care urmăresc conceperea, realizarea și testarea (în laborator și/sau în mediul de funcționare/industrial) de modele demonstrative pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi/semnificativ îmbunătățite;
b) dezvoltarea întreprinderilor cu potențial de inovare; vor fi sprijinite activitățile CDI din cadrul întreprinderii, prin finanțarea procesului de achiziții de servicii CDI de la furnizori publici/privați, care susțin principalele etape de dezvoltare;
c) sprijinirea inițiativelor CDI, venind din mediul public/privat, care doresc să adreseze explorarea și dezvoltarea/validarea unei idei, cu potențial comercial;
d) susținerea IMM-uriIor, prin finanțarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, care au potențial pentru un impact real pe piață;
e) susținerea IMM-urile care doresc să breveteze, la nivel internațional, rezultatele unei activități de cercetare-dezvoltare.

Indicatori de rezultat

a) număr de cereri de brevete depuse la EPO și/sau USTPO/WIPO;
b) număr de brevete acordate de EPO/USTPO/WIPO;
c) IMM-uri care introduc produse și/sau procese inovative;
d) IMM-uri care introduc inovații la nivel intern;
e) investiții private care completează sprijinul public (granturi, instrumente financiare);
f) număr de spin-off-uri create;
g) număr de tehnologii/produse transferate;
h) număr de lucrări științifice publicate în reviste și volume indexate Web of Science/Scopus;
i) număr de lucrări științifice publicate în reviste și volume indexate Web of Science/Scopus, cu acces liber;
j) număr de co-publicații public-privat, din care în Web of Science/Scopus.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent